Aktuality

17.3.2020

OZNAM Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v našom štáte a rozhodnutia krízového štábu SR v súvislosti so šírením vírusu COVID - 19 Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v KÚ Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Nová Ľubovňa a Jakubany, že v záujme bezpečnosti všetkých občanov súvisiacou so šírením vírusu COVID -19 zavádza nasledovné opatrenia:
1. zastavuje hotovostné vyplácanie nájmu za pôdu od 13.3.2020 do 27.3.2020,
2. v prípade, ak je potrebná návšteva pracovísk PD Nová Ľubovňa, žiadame dodržiavať nasledovné hygienické pravidlá:
- nenavštevujte organizáciu pri podozrení na ochorenie (akéhokoľvek respiračného ochorenia) alebo po predchádzajúcom kontakte s nositeľom vírusu. V takomto prípade poverte úradnou komunikáciou zastupujúcu osobu formou písomnej plnej moci,
- pri návšteve dodržiavajte odstup od ostatných osôb najmenej jeden meter.


17.3.2020

Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16. do 27.3.2020

Vážení občania, v prílohe zverejňujeme vydané nariadenie Prešovského samosprávneho kraja o mimoriadnej zmene cestovných poriadkov od 16.3. do 27.3.2020.


Online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici
17.3.2020

Online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici si môžete pozrieť na stránke Youtube na tomto odkaze: https://youtu.be/m52WntAtiPA


UPOZORNENIE pre občanov v súvislosti s ochorením COVID-19
16.3.2020

UPOZORNENIE pre občanov v súvislosti s ochorením COVID-19

Buďme zodpovední, nezľahčujme situáciu a riaďme sa nariadeniami, ktoré vydala vláda. Záleží to len od nás, ako sa bude situácia s koronavírusom vyvíjať v nasledujúcich dňoch. Obraciam sa na všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Platí pre Vás a všetkých občanov, ktorí sú s Vami v jednej domácnosti, povinná 14- dňová karanténa. Za porušenie tohto nariadenia Vám hrozí pokuta 1659 EUR. Keďže sú zavreté od pondelka 16.3.2020 školy, materské školy a školské zariadenia, prosím zabezpečte, aby sa Vaše deti zdržiavali doma a nie na športoviskách v obci. Noste ochranné rúška!


MODLITBA  K Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska!
16.3.2020

MODLITBA K Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska!

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby.
Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame.


UPOZORNENIE z  ĽUBOVNIANSKEJ NEMOCNICE
16.3.2020

UPOZORNENIE z ĽUBOVNIANSKEJ NEMOCNICE

Prečítajte si upozornenie pre pacientov!


UPOZORNENIE! Ústredný krízový štáb SR prijal tieto dôležié rozhodnutia
13.3.2020

UPOZORNENIE! Ústredný krízový štáb SR prijal tieto dôležié rozhodnutia

Ústredný krízový štáb SR prijal v súvislosti s koronavírusom niekoľko veľmi zásadných rozhodnutí.


UPOZORNENIE!
13.3.2020

UPOZORNENIE!

Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14 - dňovú karanténu spolu s rodinnými príslušnikmi, ktorí žijú s Vami v jednej domácnosti. Za nedodržanie je sankcia 1659 EUR.


Farský úrad - OZNAM - Zákaz verejného slávenia bohoslužieb od 10.3.2020 do 23.3.2020
11.3.2020

Farský úrad - OZNAM - Zákaz verejného slávenia bohoslužieb od 10.3.2020 do 23.3.2020

Slovenskí biskupi prijali rozhodnutie predsedu vlády SR o zákaze verejných bohoslužieb. Prosíme všetkých kňazov Spišskej diecézy, aby stanovený zákaz rešpektovali.
Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb:
Zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.
V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.
Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"
V našej farnosti sú všetky spoločné ľudové pobožnosti zrušené do 23.3.2020. Kostol bude otvorený pre súkromnú pobožnosť v týchto hodinách:
Pondelok: od 16.30 hod. do 19.00 hod.
Utorok: od 6.00 hod. do 8.00 hod.
Streda: od 16.30 hod. do 19.00 hod.
Štvrtok: od 6.00 hod. do 8.00 hod.
Piatok: od 16.30 hod. do 19.00 hod.
Sobota: od 6.30 hod. do 9.00 hod.
Nedeľa: od 7.30 hod. do 11.00 hod.
V čase ako boli slúžené verejné sv. omše budú slúžené súkromné sv. omše bez účasti miništrantov, lektorov a za dobrovoľnej účasti ľudu. Budú to sv. omše s úmyslami, ktoré budú vyvesené, budú tiché bez spevu. A musia byť splnené všetky hygienické predpisy to znamená patričná vzdialenosť cca 1,5 m. medzi sebou. Iba zdraví ľudia a na vlastnú zodpovednosť.
Poprosil by som Vás milí bratia a sestry o rešpektovanie týchto pravidiel. A zároveň o pokojné prežívanie týchto ťažkých chvíľ a trpezlivosť.


Odporúčania pre občanov ohľadom Koronavírusu (COVI-19) - letáky
9.3.2020

Odporúčania pre občanov ohľadom Koronavírusu (COVI-19) - letáky

Úrad verejného zdravotníctva SR týmto oznamuje občanom, že osoby, ktoré sa vrátili z pobytu v Číne, Kórei, Iráne a hlavne v Taliansku, aby bezprostredne po návrate dodržali DOMÁCU IZOLÁCIU počas karanténnej doby 14 dní!!! Je potrebné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni. Je potrebné zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštevy príbuzných, kultúrne alebo spoločenské akcie, športové a hromadné podujatia..), cestovania, účasti na výučbe a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie!
Tel. kontakt na RÚVZ Stará Ľubovňa: 0902 197 145 alebo 0910 440 662 Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!


Odpočet vodomerov - oznámenie
7.2.2020

Odpočet vodomerov - oznámenie

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť bude od 05.02.2020 vykonávať v obci Chmeľnica odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z. z. § 26, ods. f umožnili prístup k vodomeru. Na odbernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomera, naša spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.


Kontakt: č. t. 0850 111 800 Call centrum
E-mail: info@pvpsas.sk
Kríž s pamätnou tabuľou v Novoľubovnianskych kúpeľoch
29.1.2020

Kríž s pamätnou tabuľou v Novoľubovnianskych kúpeľoch

Ján Špes a Ondrej Špes z Prvej kúpeľnej a.s. v areáli vrtu Veronika osadili kríž s pamätnou tabuľou na realizátorov tunajších vrtov minerálnej vody RNDr. Michala Zakoviča a Ing. Miloša Vargu. Vdp. ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský, farár, správca Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Chmeľnica kríž s pamätnou tabuľou v Novoľubovnianskych kúpeľoch za účasti starostky obce Chmeľnica Zity Pleštinskej a starostky obce Nová Ľubovňa Júlie Boďovej dňa 28.januára 2020 posvätil. Vodu z tohto vrtu poznáme pod názvom obľúbenej ĽUBOVNIANKY.


Kedy je možné považovať zjazdosť a schodnosť ciest za primeranú?
27.1.2020

Kedy je možné považovať zjazdosť a schodnosť ciest za primeranú?

Odpoveď nájdete v Klube komunálnej politike na Rádiu Regina Východ (Streda 22.1.2020 o 14.05. Rovnako sa hovorí o povinnostiach obyvateľov obce voči komunite, v ktorej žijú. ( Zákon o obecnom zriadení 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)


Vláda SR zabudla na 18  obcí vrátane Chmeľnice
23.1.2020

Vláda SR zabudla na 18 obcí vrátane Chmeľnice

Vláda SR na svojom 191. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 15.01.2020 rozhodla o rozdelení 2,15 milióna EUR zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy pre mestá a obce v okrese Stará Ľubovňa. Starostovia 18 obcí, prevažne tí, ktorí nekandidovali za SMER-SD, boli z možnosti získať pre svoju obec dotáciu z tohto finančného balíčka určeného pre okres Stará Ľubovňa, vynechaní.


Termíny vývozu KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2020
7.1.2020

Termíny vývozu KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2020

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2020 sa bude vykonávať v párnych týždňoch vo štvrtky. Prvý vývoz KO bude vo štvrtok 09. januára 2020. V prílohe nájdete okrem termínov vývozu KO aj kalendárik vývozu separovaného zberu druhotných surovín a výstižný plagát NATUR-PACK, a.s. - organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorý by si mal prečítať každý občan a podľa neho triedenie odpadu vo svojich domácnostiach a prevádzkach aj vykonávať.
Pre rok 2020 Vám zároveň prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov ako aj chuti a zodpovednosti pri predchádzaní vzniku odpadu a dôsledného triedenia vybraných zložiek komunálneho odpadu.Vianočná besiedka
16.12.2019

Vianočná besiedka

Včera 15.12.2019 sa v našom kultúrnom dome konala Vianočná besiedka - vianočný program detí MŠ a žiakov ZŠ. Naše detí spolu so svojimi učiteľkami pripravili pre rodičov, starých rodičov a všetkých ľudí dobrej vôle krásny kultúrny program. Po programe sa podávala účinkujúcim deťom a všetkým ostatným účastníkom vianočná kapustnica. Týmto krásnym podujatím nám naša Základná škola s materskou školou spríjemnila predvianočný čas, 4-tú adventnú nedeľu.Pozvánka na Vianočnú besiedku detí MŠ a žiakov ZŠ
11.12.2019

Pozvánka na Vianočnú besiedku detí MŠ a žiakov ZŠ

Srdečne pozývame na Vianočnú besiedku venovanú rodičom, starým rodičom a ľuďom dobrej vôle: Tešíme sa na Vás!


POZVÁNKA na 6. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE 4.1.2020
6.12.2019

POZVÁNKA na 6. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE 4.1.2020

Na ples sa prihlásilo iba 24 ľudí. Z tohto dôvodu obec 6. reprezentačný ples ZRUŠILA.


Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici
18.11.2019

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 01.12.2019 (nedeľa) o 14:00 h. v Kultúrnom dome v Chmeľnici, Chmeľnica 103. V prílohe je pozvánka s programom valného zhromaždenia a splnomocnenie. V prípade, že sa Valného zhromaždenia nezúčastnite, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte.


Barbora Langová postúpila na celoštátnu prehliadku FVAT
12.11.2019

Barbora Langová postúpila na celoštátnu prehliadku FVAT

Mladí nádejní vedci z Prešovského a Košického kraja prezentovali svoju bádateľskú činnosť na Festivale vedy a techniky v Prešove. A zastúpenie tu malo aj Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, ktoré navštevujú aj študenti z Chmeľnice. Barbora Langová upútala výskumom venovaným biofyzike mozgu.


Svätý Martin je patrónom chudobných a učí nás podeliť sa navzájom
11.11.2019

Svätý Martin je patrónom chudobných a učí nás podeliť sa navzájom

V pondelok 11. novembra sme si pripomenuli počas detskej omše na skutky sv. Martina. Deti do Kroniky svätých kreslia svätých a venujú sa ich životopisu a celoživotnému dielu. Keďže svätý Martin je aj patrónom našej Spišskej diecézy, patrí mu veľká pozornosť a modlitby hlavne v tento 11. novembrový deň. Po svätej omši sa deti zo svojimi rodičmi vyberú do lampiónového sprievodu na čele, ktorého kráča sv. Martin a žobrák. Sprievod prejde dedinou a na priestranstve pred kostolom sv. Ondreja sv. Martin odovzdá symbolicky svoj plášť žobrákovi. Pre deti sú v košíku pripravené koláčiky, s ktorými sa navzájom podelia.


Svätá Zem v priamom prenose...
5.11.2019

Svätá Zem v priamom prenose...

Všetky cesty vedú vraj do Ríma, no tá naša nás tento rok zaviedla do Svätej Zeme. Prípravy, plány a predstavy sa stali skutočnosťou. V nedeľu 13. októbra 2019 sa pre skupinu 50 veriacich z farnosti Chmeľnica začala duchovná púť po stopách Ježiša Krista.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk