Zápis detí do materskej školy

 Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Chmeľnici oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa bude konať v termíne od 2. mája 2022 do 20. mája 2022. 

Spôsob zápisu, podmienky prijímania detí a ďalšie dôležité informácie k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu sú k dispozícii na webovej stránke školy.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk