DEŇ MATIEK - 08. máj 2022

 Milé naše mamičky a babičky,

 už tradične si v druhú májovú nedeľu pripomíname dôležitosť žien, matiek. Je tu deň venovaný nám – mamám.

Mama. Jednoduché slovo a tak veľa pre nás znamená. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamu. Je prvým človekom, ktorý nás s láskou objal pri príchode na tento svet. Dáva nám miesto istoty, miesto, z ktorého sme začali objavovať svet, útočisko a záchranu. Matka ako niekto, kto je tu len pre nás, pre naše radosti a žiale. Niekto kto nás nehodnotí, neodsudzuje a neposudzuje, kto nás ľúbi takých akí sme a ku komu sa utiekame vo svojich najťažších, ale aj najkrajších chvíľach života. Nastane však čas, keď mama potrebuje nás, keď očakáva kedy prídeme, keď čaká na každé milé slovo, keď naše pohladenie lieči všetky jej životom udelené rany, keď náš príchod zažína svetielka v jej starnúcich očiach.

 

Milé mamičky a staré mamy,

ďakujeme Vám aj v mene Vašich detí za každé milé slovo, bozk a úsmev, povzbudenie, ale aj za pokarhanie, ktoré im možno pomôže zamyslieť sa nad sebou. Prajeme Vám veľa zdravia a šťastný život naplnený úsmevmi detí a vnúčat. Všetkým mamám a starým mamám ktoré venovali a venujú svoj čas, energiu a hlavne láskavé srdce svojim deťom či vnúčatám, vyslovujeme pri príležitosti dňa matiek veľké a úprimné ďakujeme.

Venované všetkým mamám: youtu.be/Q-ESByqj7Rs

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk