Pomoc pre Ukrajinu

V prílohe  sú užitočné informácie o konflikte na Ukrajine, ktoré spracovalo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  Súčasťou sú informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, ale aj pre Ukrajincov smerujúcich na Slovensko.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk