Aktuality

Vdp. Jozef Palenčár slávil 25. výročie kňažskej vysviacky
24.6.2022

Vdp. Jozef Palenčár slávil 25. výročie kňažskej vysviacky

Z príležitosti kňazského jubilea 25 rokov od kňazskej vysviacky farára vdp. Jozefa Palenčára sa dňa 22. júna 2022 konala sv. omša v našom kostole.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
23.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru


Certifikát obci Chmeľnica
15.6.2022

Certifikát obci Chmeľnica

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR - PACK vydala obci Chmeľnica certifikát za rok 2021.


Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Chmeľnica
15.6.2022

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Chmeľnica

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 26.06.2022 (nedeľa) o 14:00 h. v Kultúrnom dome v Chmeľnici, Chmeľnica 103. V prílohe je pozvánka s programom valného zhromaždenia a splnomocnenie. V prípade, že sa Valného zhromaždenia nezúčastnite, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte.


Slávnostné ukončenie projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- cyklotrasa Stará Ľubovňa, Chmeľnica
4.6.2022

Slávnostné ukončenie projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- cyklotrasa Stará Ľubovňa, Chmeľnica

Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami otvorí úsek: Stará Ľubovňa – Chmeľnica, 1,9 km a oddychové miesto pre cyklistov v
Chmeľnici vybavené nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím
fotovoltaických panelov.POZVÁNKA NA DNI NEMECKEJ KULTÚRY - 29. ročník
25.5.2022

POZVÁNKA NA DNI NEMECKEJ KULTÚRY - 29. ročník

Milí priatelia,
miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku Chmeľnica - región Horný Spiš, Obec Chmeľnica a Ľubovnianske osvetové stredisko, Vás srdečne pozývajú na 29. ročník tradičného podujatia Dni nemeckej kultúry v obci Chmeľnica, ktoré sa uskutoční dňa 5.6.2022.


Podpredseda NRSR Gábor Grendel navštívil Chmeľnicu
24.5.2022

Podpredseda NRSR Gábor Grendel navštívil Chmeľnicu

23. mája 2022, v rámci pracovnej cesty podpredsedu NRSR Gábora Grendela bola aj návšteva v obci Chmeľnica. V rámci zaujímavej diskusie na obecnom úrade poslankyňa OZ v Chmeľnici Marta Krafčíková predstavila spolu so starostkou obce Zitou Pleštinskou obec Chmeľnicu, jej minulosť a plánované aktivity v nasledujúcom období. Poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová , predsedníčka mandátového a imunitného výboru, ocenila výstavu v priestoroch obecného úradu, ktorá podáva obraz života obyvateľov obce. Obec Chmeľnica sa po poslednom sčítaní obyvateľstva zaradila medzi obce, v ktorej sa k nemeckej národnosti prihlásilo viac ako 29 % obyvateľov.
Hostia z NR SR si položením venca pri pamätníku padlým v I. a II. svetovej vojne a tým, ktorí boli násilne odvlečení do ruských gulagov uctili pamiatku občanov obce Chmeľnica.
Podpredseda NR SR Gábor Grendel navštívil plničku minerálnych vôd Ľubovnianka a MISS+ firmy LIMO ŠPES s.r.o. v Ľubovnianskych kúpeľoch.


Oznámenie o vykonaní postreku
16.5.2022

Oznámenie o vykonaní postreku

PD Nová Ľubovňa oznamuje vykonanie chemického postreku.


DEŇ MATIEK - 08. máj 2022
5.5.2022

DEŇ MATIEK - 08. máj 2022

Milé naše mamičky a babičky,

už tradične si v druhú májovú nedeľu pripomíname dôležitosť žien, matiek. Je tu deň venovaný nám – mamám.


STAVANIE MÁJA
29.4.2022

STAVANIE MÁJA

Obec Chmeľnica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chmeľnica, Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. apríla 2022 so začiatkom o 19:30 hod. pred školou. Symbolický máj pre celú obec postavia členovia DHZ Chmeľnica. Príďte si spolu s nami spestriť sobotný podvečer.


Zápis detí do materskej školy
27.4.2022

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Chmeľnici oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa bude konať v termíne od 2. mája 2022 do 20. mája 2022.
Spôsob zápisu, podmienky prijímania detí a ďalšie dôležité informácie k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu sú k dispozícii na webovej stránke školy.


UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV
20.4.2022

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 19.04.2022 došlo k pohryzeniu maloletého obyvateľa obce nezabezpečeným psom, dôrazne žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách bez vôdzky, príp. náhubku.

Na základe uvedeného Vás týmto upozorňujeme na povinnosti, ktoré Vám ako majiteľom a držiteľom psov vyplývajú z § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby pes voľne pobehoval po verejnom priestranstve a ohrozoval človeka alebo zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode, životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.


Predaj stromčekov
13.4.2022

Predaj stromčekov

Firma JUKKA, s.r.o. ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, ozdobné kríky. Zakúpiť si ich môžete v stredu 26.04.2022 v čase 10:30 - 11:00 hod. na predajnom mieste Obce Chmeľnica - na parkovisku pri dome č. 186.


ZMENA VÝVOZU TKO - VÝVOZ UŽ V STREDU 13.04.2022
11.4.2022

ZMENA VÝVOZU TKO - VÝVOZ UŽ V STREDU 13.04.2022

Spoločnosť EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa oznamuje občanom, že v dôsledku nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov, dochádza k zmene vývozu TKO v našej obci, a to z pôvodného termínu vo štvrtok 14.4.2022 na stredu 13.04.2022.


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 14.04.2022
8.4.2022

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 14.04.2022

Dňa 14. 04. 2022, t. j. vo štvrtok o 8:30 hod. sa uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.
Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.


Zrušenie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 01.04.2022 a Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie
7.4.2022

Zrušenie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 01.04.2022 a Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie

OR HaZZ v Starej Ľubovni zrušilo Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 01.04.2022 od 15.00 hod. Zároveň v prílohe nájdete Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie.


Predaj ovocných stromčekov, kríkov a ruží
1.4.2022

Predaj ovocných stromčekov, kríkov a ruží

Firma KOHAPLANT ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky /drobné ovocie/, ruže..., taktiež špeciálne hnojivo koreňového systému. Položky sú v ponuke do vypredania zásob. Zakúpiť si ich môžete v sobotu, 09.04.2022 o 13:30 hod. na predajnom mieste Obce Chmeľnica - na parkovisku pri dome č. 186.


Ponuka pre seniorov
29.3.2022

Ponuka pre seniorov

Ponuka pre seniorov od zariadenia pre seniorov


Upozornenie pre držiteľov psov
28.3.2022

Upozornenie pre držiteľov psov

V posledných dňoch znova evidujeme sťažnosti na potulovanie sa psov po obci a znečistenie verejných priestranstiev psími exkrementmi. Žiadame držiteľov psov, aby rešpektovali zákaz vypúšťania psov z chovného priestoru! Zároveň upozorňujeme držiteľov psov, že zo zákona sú povinní odstraňovať exkrementy svojho psa z verejného priestranstva, keďže podľa viacerých sťažností je znečistená celá cyklotrasa. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránite tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.


28. marec je dňom úcty k učiteľskému povolaniu
28.3.2022

28. marec je dňom úcty k učiteľskému povolaniu

Pri príležitosti DŇA UČITEĽOV ďakujeme všetkým pedagógom a všetkým zamestnancom ZŠ s MŠ v Chmeľnici, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce práci, ktorá vychováva našu mladú generáciu v dedine. Myslíme aj na učiteľov, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, pretože nás a naše deti robili v škole lepšími.
Tento sviatok je oslavou práce všetkých učiteľov, ktorých práca je aj ich poslaním, a preto si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetavosť veľkú úctu a poďakovanie.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
28.3.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Na základe žiadosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni bol vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 25.03.2022 do odvolania.


VÝZVA POLÍCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
18.3.2022

VÝZVA POLÍCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V súvislosti s nárastom trestnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu ORPZ v Starej Ľubovni žiada o spoluprácu pri informovaní verejnosti na nebezpečenstvo páchanej trestnej činnosti.


Svetový deň vody
18.3.2022

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 21.03.2022 bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody ...


Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Chmeľnica za rok 2021
16.3.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Chmeľnica za rok 2021

Obec je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája. Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2021 nájdete v prílohe.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk