Aktuality

Zmena vývozu TKO v 35. týždni
30.8.2021

Zmena vývozu TKO v 35. týždni

Informujeme Vás, vážení občania, že v dôsledku nadchádzajúceho sviatku bude vývoz TKO v našej obci, ktorý mal byť zrealizovaný 2.9.2021, uskutočnený v piatok 3.9.2021.


27.8.2021

Divadelné predstavenie

Obec Chmeľnica Vás pozýva dňa 1.9.2021 o 19.00 hod do kultúrneho domu na divadelné predstavenie Tri sestry. Vstupné je dobrovoľné.


Očkovanie psov - POZOR ZMENA!
19.8.2021

Očkovanie psov - POZOR ZMENA!

Držiteľom psov oznamujeme, že očkovanie psov proti besnote bude ZAJTRA 20.8.2021 nie o 15,oo hod. ale o 10:00 hod. pred školou. Za pochopenie ďakujeme.


Očkovanie psov proti besnote - 20.8.2021
17.8.2021

Očkovanie psov proti besnote - 20.8.2021

V piatok 20.8.2021 o 15:00 h, pre školou, sa uskutoční očkovanie psov proti besnote. Držiteľ psa má so sebou doniesť aj preukaz psa. Poplatok za očkovanie je 10,- eur.


Plánované prerušenie distribúcie elektriny 26. august 2021 od 08:00 h do 16:30 h
17.8.2021

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 26. august 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Dňa 26.8.2021 (štvrtok) od 08:00 h do 16:30 h, z dôvodu prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, bude na nevyhnutný čas prerušená dodávka elektriny v časti obce napojenej na trafo pred p. Ščurkom. Týka sa to odberných miest so súpisnými číslami: 111 (predajňa M. Cenigu) a domácnosti so súp. č.: 127-133, 158-180, 181-189, 191-229, 230-296, 301-324. V prílohe je presný rozpis odberných miest, ktorých sa týka uvedené prerušenie dodávky elektriny.


Zber elektroodpadu v obci  20.8.2021 v čase o 9:30 hod.
16.8.2021

Zber elektroodpadu v obci 20.8.2021 v čase o 9:30 hod.

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. Košice, uskutoční v našej obci 20.8.2021 o 9:30 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.


Mimoriadne núdzové opatrenia - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH
5.8.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

V prílohe zverejňujeme "Mimoriadne núdzové opatrenia" ohľadom Afrického moru ošípaných a diviakov, vydané Hlavným veterinárnym lekárom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zo dňa 02. augusta 2021.
Nariadenia sa vzťahujú na užívateľov poľovných revírov, na chovateľov ošípaných (drobnochovy aj komerčné chovy), na súkromných veterinárnych lekárov.


DNI NEMECKEJ KULTÚRY - XXVIII. ročník
28.7.2021

DNI NEMECKEJ KULTÚRY - XXVIII. ročník

Milí priatelia,
Miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku Chmeľnica - región Horný Spiš, Obec Chmeľnica a Ľubovnianske osvetové stredisko srdečne pozývajú na 28. ročník tradičného podujatia Dni nemeckej kultúry v obci Chmeľnica, ktoré sa uskutoční 1. augusta 2021 so začiatkom od 10.30 h.


Pätnáste leto s rozprávkou s pesničkami na hrade Ľubovňa!
19.7.2021

Pätnáste leto s rozprávkou s pesničkami na hrade Ľubovňa!

Vážení priatelia,
v lete k hradu Ľubovňa už neodmysliteľne patrí rozprávka s pesničkami.
Pätnásta bude o múdrom Maťkovi, ktorý sa vyberie do sveta hľadať bláznov.

Maťko sa vyberá na pytačky k rodičom svojej vyvolenej. Zistí však, že jeho milovaná Marka i celá jej rodina sú tak trochu hlúpi.
Hoci má dievčinku rád, rozhodne sa, že sa s ňou neožení, iba ak by vo svete našiel väčších bláznov, než sú oni.

Predstavenie sa bude hrať štyrikrát za deň (o 10.30, 12.30, 14.30 a 16.30 h) od pondelka 19. júla do nedele 25. júla 2021 na nádvoriach hradu (s rozprávkou budú návštevníci putovať po celom hrade),
v prípade nepriaznivého počasia v renesančnom paláci. Cena vstupného na hrad počas konania divadla zostáva nezmenená.


Výjazdové očkovanie proti COVID 19, predbežné zisťovanie záujmu
16.7.2021

Výjazdové očkovanie proti COVID 19, predbežné zisťovanie záujmu

Vážení občania!
Očkovacie centrum Polikliniky Sabinov, n.o., ponúka výjazdové očkovanie proti Covid 19 pre občanov našej obce, priamo u nás v Chmeľnici.
Očkuje sa výhradne vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Očkujú všetkých občanov od 16 rokov s neobmedzenou hornou vekovou hranicou.
Pre zistenie záujmu o očkovanie je potrebné, aby ste sa nahlásili na našom obecnom úrade osobne, alebo telefonicky na č. tel.: 052/4324894 a to 19.7.2021 a 20.7.2021. Nahlásiť môžete aj imobilných občanov, ktorých prídu zaočkovať u nich doma. Neplnoletý občan (16+) je potrebné, aby bol v doprovode zákonného zástupcu. Po zistení záujmu Vám oznámime, v ktorý deň sa očkovanie v našej obci uskutoční.


Pozvánka na turistické podujatie KST Stará Ľubovňa
16.7.2021

Pozvánka na turistické podujatie KST Stará Ľubovňa

Klub slovenských turistov Stará Ľubovňa pozýva všetkých turistov na stredne náročnú túru a to dňa 24.07.2021
Trasa: Kojšov (465m) - Sedlo pod Murovanou skalou (590m) - Červená skala (700m) - Sedlo Zemičky (710m) -Folkmarská skala (915m) - Kojšov (465m)
Sú možné aj alternatívne trasy podľa vlastného výberu a kondície, napr.: Kojšov - Sedlo pod Murovanou skalou - Červená skala - Kojšov, stúpanie 355 m klesanie 355 m vzdialenosť 6.0 km čas 2:25,
Zraz (odchod autobusu): 24. 07. 2021 (sobota) o 06.30 hod. pred športovou halou v Starej Ľubovni
Záväzné prihlášky: do 22..07.2021
Poplatok: člen OT ŠKM 4 €, nečlen 7 €
Vedúci podujatia (informácie): Martin Šalata, tel.: 0905 196 644, e-mail: salata.martin@gmail.com
Celú pozvánku nájdete v prílohe.


Oznam rodičom - končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu
14.7.2021

Oznam rodičom - končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu

Obec Chmeľnica oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú a základnú školu v školskom roku 2021/2022, že sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.


Zrušenie času  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
14.7.2021

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s právnymi predpismi r u š í čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 13.07.2021 od 10,oo hodiny.


LETNÉ sezónne spoje na území PSK
8.7.2021

LETNÉ sezónne spoje na území PSK

Prešovský samosprávny kraj (PSK) – Odbor dopravy v spolupráci so spoločnosťou ZSSK, KOCR Severovýchod Slovenska, mestom Stará Ľubovňa a obcou Lesnica dáva do pozornosti cestujúcim nasledovné sezónne spoje prevádzkované počas leta 2021:
1. V období od 3. júla do 5. septembra 2021 budú počas víkendov (sobôt a nedieľ) prevádzkované pridané autobusové spoje na trase Stará Ľubovňa – Červený Kláštor, ráz. Lechnica a Červený Kláštor, ráz. Lechnica – Lesnica, chata Pieniny. Spoje zájdu na železničnú stanicu v Starej Ľubovni, čím vytvoria prípoje k priamym vlakovým spojom:
a. Poprad – Stará Ľubovňa - Plaveč – Muszyna,
b. Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa.
Zo železničnej stanici Stará Ľubovňa budú zabezpečené prípojné autobusy mesta Stará Ľubovňa smerom na Hrad Stará Ľubovňa od vlaku/na vlak.
2. V období od 1. júla do 31. augusta 2021 budú počas pracovných dni prevádzkované autobusové spoje v úseku Hanušovce nad Topľou – Domaša-Dobrá s možnosťou prestupu zo smeru/na smer Prešov.
3. V období od 3. júla do 5. septembra 2021 budú počas víkendov (sobôt a nedieľ) prevádzkované pridané autobusové spoje na trase Svidník – Stropkov – Medzilaborce a turistický autobus Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska na Horný Zemplín po ceste drevených kostolíkov. Dané spoje priamo nadväzujú na cezhraničné vlakové spoje Medzilaborce – Lupkow - Sanok.
4. V období od 4. júla do 19. septembra 2021 budú počas nedieľ prevádzkované pridané priame vlakové spoje na trase Prešov – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Banská Bystrica.
5. V období od 3. júla do 19. septembra 2021 budú počas víkendov (sobôt a nedieľ) prevádzkované pridané priame vlakové spoje na trase Prešov – Humenné – Stakčín.

Bližšie informácie o čase odchodov/príchodov vlakov a autobusov nájdete na www.cp.sk.


Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v našej obci
22.6.2021

Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v našej obci

Bocian biely je druh brodivca z čeľade bocianovité, príbuzný volavkám a ibisom. Dosahuje hmotnosť priemerne 3,4 kg a dĺžku 100 - 120 cm. Je sťahovavý, prilieta v II.- IV. mesiaci a odlieta v VIII. - IX. mesiaci v roku.
Keď k nám tohto roku priletel a na našom hniezde si zasadol párik bocianov, priali sme si, aby sa im po niekoľkých neúspešných rokoch konečne podarilo priviesť na svet mláďatá. A podarilo sa. V hniezde na stĺpe vo farskej záhrade
máme tri životaschopné mláďatá bociana bieleho, ktoré v pondelok 21.6.2021 ochranári PIENAPu okrúžkovali resp. označkovali ornitologickými krúžkami. Boli pritom aj naše deti a žiaci našej školy.


18.6.2021

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni
v y h l a s u j e
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 17.06.2021 od 14,oo hodiny do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Bližšie informácie viď príloha.


Oznam o prevádzkových hodinách na obecnom úrade
17.5.2021

Oznam o prevádzkových hodinách na obecnom úrade

Od 17.05.2021 je Obecný úrad v Chmeľnici v riadnej prevádzke podľa pôvodných stránkových dní a hodín.
Pri vstupe do priestorov prevádzky si dezinfikujte ruky.
Nezabudnite, že vstup do budovy úradu je dovolený len s respirátorom !!!


DEŇ MATIEK 9.5.2021 Milé naše mamy, prajeme Vám krásny deň matiek!
8.5.2021

DEŇ MATIEK 9.5.2021 Milé naše mamy, prajeme Vám krásny deň matiek!

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája.
Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne osláviť Váš sviatok, myslíme na Vás. Prajeme Vám krásnu sviatočnú nedeľu venovanú matkám


PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE
3.5.2021

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov. Občan, ktorý sa nesčítal v čase elektronického samosčítania (od 15.2.2021 - 31.3.2021), môže využiť asistované sčítanie a navštíviť kontaktné miesto v obci, alebo požiadať telefonicky o asistované sčítanie. V našej obci je kontaktné miesto: Obecný úrad, Chmeľnica 103 a požiadať o asistované sčítanie môžete na telefónnych číslach 052/4324894, alebo 0904 914 685.


Otvorenie sezóny a posvätenie motocyklov
29.4.2021

Otvorenie sezóny a posvätenie motocyklov

Pozývame Vás na otvorenie sezóny a posvätenie motocyklov.


Ponuka práce na Slovensku
29.4.2021

Ponuka práce na Slovensku

Nemecká firma:
EAP Lachnit GmbH
Fördertechnik in Edelstahl
Robert-Bosch-Str. 7
89275 Elchingen

hľadá pre svoju dcérsku firmu na Slovensku v neďalekých Lipanoch obchodného riaditeľa,resp. manažéra firmy. Uchádzač musí spĺňať tieto požiadavky: - znalosť nemeckého jazyka slovom a písmom a skúsenosti v oblasti strojárstva.
Kontakt na firmu:
EAP Lachnit GmbH
Fördertechnik in Edelstahl
Robert-Bosch-Str. 7
89275 Elchingen

Tel.: +49 (0) 73 08 / 96 98-21
Fax.: +49 (0) 73 08 / 96 98-11

Inna.Frank@lachnit-foerdertechnik.de
www.lachnit-foerdertechnik.deCOVID-19 OPATRENIA OD 19.4. 2021
20.4.2021

COVID-19 OPATRENIA OD 19.4. 2021

Opatrenia, ktoré boli prijaté o 19.4.2021


Vakcinačné centrum v Športovej hale v Starej Ľubovni od 13.4.2021
20.4.2021

Vakcinačné centrum v Športovej hale v Starej Ľubovni od 13.4.2021

Od 13.4.2021 spúšťa Ľubovnianska nemocnica n.o. v spolupráci s Prešovským samosprávny krajom detašované Vakcinačné centrum v priestoroch Športovej haly v Starej Ľubovni na ul. Tehelnej na obdobie od 13.4.2021 do 31.12.2021.Vakcinácia bude prebiehať 3 dni v týždni (utorok, streda, štvrtok od 7.30 h do 14.30 h) pre vekovú kategóriu od 45 do 60 rokov (vakcína Astra Zeneca).Štatistické zisťovanie o využívaní IKT
19.4.2021

Štatistické zisťovanie o využívaní IKT

Štatistický úrad SR uskutoční od 15.04. - 31.07.2021 štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) - vo vybraných domácnostiach. Do tohto štatistického zisťovania bola vybraná aj naša obec. V uvedenom období navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec ŠÚ SR, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk