Aktuality

POZVÁNKA NA DNI NEMECKEJ KULTÚRY
20.5.2024

POZVÁNKA NA DNI NEMECKEJ KULTÚRY

Milí priatelia,
Karpatsko nemecký spolok - región Horný Spiš, Miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku Chmeľnica/Hopgarten, Ľubovnianske osvetové stredisko, Ľubovnianske múzeum a Obec Chmeľnica, Vás srdečne pozývajú na 31. ročník tradičného podujatia Dni nemeckej kultúry v obci Chmeľnica, ktoré sa uskutoční dňa 2.6.2024.


Výstup na vrch Marmon dňa 08.05.2024 - akcia zrušená!
7.5.2024

Výstup na vrch Marmon dňa 08.05.2024 - akcia zrušená!

S poľutovaním Vám oznamujeme, že pochod na horu Marmon sa 8.5.2024 neuskutoční z poveternostných dôvodov. Veríme, že sa na tomto pietnom mieste stretneme v inom termíne, ktorý Vám bude včas upresnený.

Ďakujeme za porozumenie

Organizátori podujatia.


➡️Dobrovoľný hasičský zbor v Chmeľnici Vás pozýva ⬅️
3.5.2024

➡️Dobrovoľný hasičský zbor v Chmeľnici Vás pozýva ⬅️

Dobrovoľný hasičský zbor v Chmeľnici Vás pozýva - viac v prílohe


Kultúrne podujatia v Starej Ľubovni
29.4.2024

Kultúrne podujatia v Starej Ľubovni

Vyberte si z pestrej ponuky podujatí mesta Stará Ľubovňa...


Certifikát za rok 2023
29.4.2024

Certifikát za rok 2023

Organizácia NATUR-PACK udelila obci Chmeľnica CERTIFIKÁT za rok 2023 za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov, čím prispela k zlepšeniu životného prostredia 25 391 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 25,94 kg na obyvateľa.
Ďakujeme, že triedite odpad.


Zápis detí do  Materskej školy v Chmeľnici na školský rok 2024/25
26.4.2024

Zápis detí do Materskej školy v Chmeľnici na školský rok 2024/25

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Chmeľnici oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 2.-15.mája 2024. Žiadosť o prijatie a súhlas so spracovaním osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle školy. Zákonný zástupca môže vyplnené tlačivá priniesť osobne na riaditeľstvo školy alebo odovzdať zástupkyni materskej školy Bc. Tatiane Bolešovej. Viac o zápise sa dozviete na webovej stránke školy.


EUROVOĽBY 2024 - Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov
24.4.2024

EUROVOĽBY 2024 - Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, môže požiadať o zápis do zoznamu voličov....
Termín podania žiadosti - 29.04.2024.


Babička regiónu Stará Ľubovňa - 25.04.2024
24.4.2024

Babička regiónu Stará Ľubovňa - 25.04.2024

Dom kultúry Stará Ľubovňa, 25.04.2024 o 16.00 hod...


Výsledky vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v obci Chmeľnica
6.4.2024

Výsledky vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v obci Chmeľnica

V obci Chmeľnica sa vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali 06.04.2024, zúčastnilo 60,74 % oprávnených voličov...


Veľkonočný pozdrav
28.3.2024

Veľkonočný pozdrav

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Milostiplné veľkonočné sviatky a nech svetlo z Kristovho zmŕtvychvstania prináša nádej do Vašich sŕdc.


Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
27.3.2024

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Chmeľnici oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2024/2025 sa bude konať dňa 08.04.2024 od 13:00 do 15:00 hod.


Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2024
27.3.2024

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2024

Termín orálnej vakcinácie – pokladanie vakcinačných návnad sa vykoná letecky, v dňoch 2. apríla až 19. apríla 2024. Posun termínu je možný podľa vývoja počasia...


Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu
26.3.2024

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Spoločnosť EKOS Vám oznamuje, že vzhľadom na blížiace sa veľkonočné sviatky sa vývoz komunálneho odpadu v obci Chmeľnica presúva z pôvodného termínu vo štvrtok dňa 28.03.2024 na stredu 27.03.2024. Vývoz tuhého komunálneho odpadu sa uskutoční už zajtra, dňa 27.03.2024.


Výsledky vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v obci Chmeľnica
23.3.2024

Výsledky vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v obci Chmeľnica

V obci Chmeľnica sa vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali 23.03.2024, zúčastnilo 53,50 % oprávnených voličov...


Voľby prezidenta SR 2024 - I. kolo 23.03.2024, II. kolo 06.04.2024
18.3.2024

Voľby prezidenta SR 2024 - I. kolo 23.03.2024, II. kolo 06.04.2024

Pripomíname oprávneným voličom, že Voľby prezidenta SR 2024 (I. aj II. kolo) prebehnú v našej obci vo veľkej sále Obecného úradu v Chmeľnici, Chmeľnica č. 103.
Nezabudnite si platný občiansky preukaz!


Prevencia dopravnej nehodovosti
18.3.2024

Prevencia dopravnej nehodovosti

Prevencia dopravnej nehodovosti


Ochrana lesov pred požiarmi
18.3.2024

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi ...


Hlasitá skúška sirén - 08.03.2024
7.3.2024

Hlasitá skúška sirén - 08.03.2024

Obec Chmeľnica oznamuje, že v piatok 08.03.2024 o 12.00 hod. prebehne preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom.


Zber elektroodpadu v obci dňa 07. marca 2024 v čase o 08:00 hod.
5.3.2024

Zber elektroodpadu v obci dňa 07. marca 2024 v čase o 08:00 hod.

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. Košice, uskutoční v našej obci dňa 07.03.2024 o 8:00 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.


Upozornenie chovateľom a držiteľom psov
23.2.2024

Upozornenie chovateľom a držiteľom psov

V posledných dňoch znova evidujeme sťažnosti na potulovanie sa psov po obci. Túlavé psy ohrozujú bezpečnosť obyvateľov obce a detí. Žiadame držiteľov a chovateľov psov, aby rešpektovali zákaz vypúšťania psov z chovného priestoru! Túlavé psy, ktoré budú voľne pobehovať po obci budeme nútení dať odchytiť karanténnej stanici, s ktorou máme uzavretú zmluvu. Náklady na tento odchyt bude znášať držiteľ alebo chovateľ psa. Vážení chovatelia a držitelia psov, berte ohľad na bezpečnosť našich detí a obyvateľov obce, držte svojich psov doma vo svojich chovných priestoroch!


Zamyslenie na pôstne obdobie
13.2.2024

Zamyslenie na pôstne obdobie

Kultúrna komisia v rámci tematického roka Hovorme nárečím pripravila občanom Chmeľnice zamyslenie na pôstne obdobie, ktoré sme sa pre Vás pokúsili sprostredkovať aj v chmeľnickom nárečí. Aj evanjelium môže zaznieť zaujímavým spôsobom a to v dialekte (text, nahrávka). Prajeme Vám požehnaný pôstny čas.


PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
8.2.2024

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Platná právna úprava pre voľby prezidenta Slovenskej republiky neumožňuje voľbu poštou.


Výzva polície seniorom
8.2.2024

Výzva polície seniorom

Polícia SR vyzýva seniorov k ostražitosti pred podvodníkmi a zlodejmi...


Ponuka živej hydiny
8.2.2024

Ponuka živej hydiny

Hudák Juraj, Juskova Voľa, ponúka na predaj živú hydinu...

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies