Aktuality

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023
22.1.2023

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023 v obci Chmeľnica


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023
4.1.2023

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023

Každý, u koho v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2023
4.1.2023

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2023

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2023 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutoční vo štvrtok 05. januára 2023.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2023 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2023.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022 T: 31.01.2023
30.12.2022

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022 T: 31.01.2023

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2023 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 6/4/2022 zo dňa 13.12.2022
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2023 doručiť do 31.01.2023 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2023.


ODSTÁVKA PITNEJ VODY
27.12.2022

ODSTÁVKA PITNEJ VODY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., oznamuje svojim odberateľom, že dnes, dňa 27.12.2022 od 16.00 hod. do 28.12.2022 do 12.00 hod., bude z dôvodu akumulácie vody do vodojemu a zisťovania poruchy na vodovodnej sieti, prerušená dodávka pitnej vody v celej obci Chmeľnica.


Malí vinšovníci na obecnom úrade
22.12.2022

Malí vinšovníci na obecnom úrade

V tomto predvianočnom období prišli dňa 22.12.2022 pozdraviť starostu obce Pavla Točeka na obecný úrad žiaci ZŠ s MŠ v Chmeľnici. S nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami mu zavinšovali požehnané Vianoce, veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. Bolo to milé prekvapenie, za ktoré sa deťom odmenil sladkosťou. Vlastnoručne vyrobená vianočná dekorácia od žiakov zdobí jeho pracovný stôl.


Vianočné trhy v Starej Ľubovni
8.12.2022

Vianočné trhy v Starej Ľubovni

Mesto Stará Ľubovňa pozýva na VIANOČNÉ TRHY 16. - 17.12.2022 na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.


Možnosť pre/očkovania mobilnou jednotkou
7.12.2022

Možnosť pre/očkovania mobilnou jednotkou

Nezisková organizácia Poliklinika Sabinov, ktorá už v minulosti v našej obci vykonávala výjazdové pre/očkovanie mobilnou jednotkou, ponúka aj teraz výjazdové pre/očkovanie mobilnou jednotkou očkovacími vakcínami proti ochoreniu COVID - 19. V prípade záujmu kontaktujte Obecný úrad v Chmeľnici - Mgr. Moniku Jeleňovú. Viac informácií v prílohe.


Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.
7.12.2022

Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, bude vykonané na území SR dňa 09.12.2022, t. j. v piatok o 12.00 hod., preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom.


Inflačná pomoc II.
6.12.2022

Inflačná pomoc II.

V prílohe nájdete základné informácie ako požiadať o finančnú pomoc ako aj link na tlačivá žiadosti v elektronickej podobe.


DO CHMEĽNICE PRÍDE MIKULÁŠ! DNES 5.12.2022
5.12.2022

DO CHMEĽNICE PRÍDE MIKULÁŠ! DNES 5.12.2022

Ani tohto roku na nás Mikuláš nezabudol. Príde dnes 5.12.2022 po sv. omši a na kostolnom dvore bude rozdávať deťom sladkosti.


Vianočné trhy - 04.12.2022
30.11.2022

Vianočné trhy - 04.12.2022

Obec Chmeľnica srdečne pozýva všetkých obyvateľov obce na vianočné trhy spojené s podávaním starostovskej kapustnice a vianočného punču, ktoré sa uskutočnia v nedeľu dňa 04.12.2022 o 14,00 hodine pri budove Obecného úradu v Chmeľnici.


BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER
29.11.2022

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni upozorňuje obyvateľov obce v súvislosti s nadchádzajúcimi Vianočnými sviatkami a Silvestrom na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou.


ZAČÍNAME ADVENT 2022
27.11.2022

ZAČÍNAME ADVENT 2022

ČAKÁ NÁS ADVENT... Po roku opäť príležitosť k spomaleniu. K stíšeniu sa.
Dokážeme ho ešte vôbec vnímať? Rozpoznať, že je? Alebo hneď od začiatku
budeme mať Vianoce? A potom príde 24. december a nám budú liezť koledy na nervy. Unavení z toho všetkého, budeme radi, že je konečne po Vianociach. 26. novembra 2022 nám kňaz požehnal adventné vence.


V ROKU 2023 sa bude konať v Chmeľnici jubilejný 30. ročník DNI NEMECKEJ KULTÚRY
27.11.2022

V ROKU 2023 sa bude konať v Chmeľnici jubilejný 30. ročník DNI NEMECKEJ KULTÚRY

V obci Chmeľnica žijú pôvodnom spišskí Nemci, ktorí si v roku 1993 založili Karpatsko-nemecký spolok. Od tohto roku aj v spolupráci s Obecným úradom v Chmeľnici a ďalšími kultúrno-spoločenskými inštitúciami v okrese Stará Ľubovňa sa snažia o oživenie kultúry a folklóru svojich predkov rôznymi aktivitami ale hlavne prostredníctvom veľmi obľúbeného podujatia Dni nemeckej kultúry- kultúry spišských Nemcov, ktoré sa koná už tradične prvú júnovú nedeľu v roku.


Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., hlavný celebrant ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI V CHMEĽNICI
26.11.2022

Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., hlavný celebrant ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI V CHMEĽNICI

26. novembra 2022 bola v Chmeľnici odpustová slávnosť nášho patróna sv. Ondreja. Hlavným celebrantom bol Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD.


ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - RUDOLF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.
25.11.2022

ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - RUDOLF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.

Jeho krv zachraňuje životy a zdravie: Vyslovujeme uznanie Rudolfovi Pleštinskému, ktorý dostal zlatú plaketu za to, že 40x daroval krv. Rudolf Pleštinský nezištne pomáha iným tou najvzácnejšou tekutinou, ktorá zachraňuje životy a zdravie.


ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - JOZEF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.
25.11.2022

ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - JOZEF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.

Jeho krv zachraňuje životy a zdravie: Vyslovujeme uznanie Jozefovi Pleštinskému, ktorý dostal zlatú plaketu za to, že 40x daroval krv. Jozef Pleštinský nezištne pomáha iným tou najvzácnejšou tekutinou, ktorá zachraňuje životy a zdravie.


ASFALTOVANIE CESTY IBV PRI TRATI
24.11.2022

ASFALTOVANIE CESTY IBV PRI TRATI

23.novembra 2022 sme cestu IBV pri TRATI v dĺžke cca 500 m vyasfaltovali.


REKONŠTRUKCIA CIEST V CHMEĽNICI FINIŠUJE
22.11.2022

REKONŠTRUKCIA CIEST V CHMEĽNICI FINIŠUJE

Je utorok 22. november 2022. Dnes nám počasie prialo. Vyfrézovala, urovnala, vyzametala sa cesta medzi rodinnými domami č. 193, 197, 297. Pripravilo sa všetko na zajtrajšie asfaltovanie. Na ceste na IBV pri trati sa frézovaný asfalt použil na cestnú konštrukciu. Cesta je pripravená na zajtrajšie asfaltovanie. Verím, že nám novembrové slniečko bude priať a práce na cestách asfaltovaním skončíme.


REKONŠTRUKCIA CESTY NA IBV PRI TRATI
21.11.2022

REKONŠTRUKCIA CESTY NA IBV PRI TRATI

Práce na rekonštrukcii cesty na IBV pri trati pokračujú. 21.novembra 2022 sa osadil žľab a pokračovalo sa vysýpaním štrkodrte.


 NOVÁ POŽIARNA SIRÉNA NA BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU V CHMEĽNICI
21.11.2022

NOVÁ POŽIARNA SIRÉNA NA BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU V CHMEĽNICI

Na budove obecného úradu je naištalovaná nová požiarna siréna. Čo znamená, keď zaznie siréna? Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a v zmysle usmernenia sekcie krízového riadenia MV SR č. p. SKR-9-41/2015, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike (hlasitá skúška o 12.00 h dvojminútovým stálym tónom sirén) vykoná obecný úrad každý druhý piatok v mesiaci o 12.00 hodine.


Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
19.11.2022

Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica

V súčasnosti pripravujeme podklady pre projekt :"Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
Názov MAS: MAS ĽUBOVNIANSKO
Kód Výzvy MAS: MAS_016/7.4/1
Názov ŽoNFP : Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
Kód ŽoNFP : NFP309070ABC8


Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
19.11.2022

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Na hasičskej zbrojnici sme rekonštrukčné práce , zaviedli sme vodovodnú a kanalizačnú pripojku. Vymenili sme okná, dvojo dverí. Natretie strechy hasičskej zbrojnice sme uskutočnili v mesiaci november 2022. Hasičom sme zakúpili slávnostné priby.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk