Aktuality

Obec Chmeľnica triedi odpad s OZV  NATUR - PACK
19.8.2020

Obec Chmeľnica triedi odpad s OZV NATUR - PACK

S cieľom propagovať triedený zber vyhradeného prúdu odpadov, ktorými sú PAPIER,PLASTY,SKLO,KOVY a VKM ( tetrapack) prinášame niekoľko informácií.


Výskyt afrického moru ošípaných u domácich ošípaných
16.7.2020

Výskyt afrického moru ošípaných u domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa informuje o opätovnom výskyte afrického moru ošípaných u domácej ošípanej. Vzhľadom na závažnosť tejto nákazy pre domáce ošípané a diviačiu zver žiadajú o zverejnenie tejto informácie pre obyvateľov. Bližšie informácie nájdete v prílohách.


OZNAM - strelecká činnosť na strelnici pri Ľubov. kúpeľoch
2.7.2020

OZNAM - strelecká činnosť na strelnici pri Ľubov. kúpeľoch

Z hľadiska bezpečnosti našich obyvateľov zverejňujeme oznam, že sa na strelnici pri Ľubovnianskych kúpeľoch bude vykonávať strelecká činnosť členov Obvodnej poľovníckej komory v Starej Ľubovni a to v termínoch: 18.07.2020, 19.07.2020, 25.07.2020, 05.09.2020, 12.09.2020, 13.09.2020, 19.09.2020, 20.09.2020, 10.10.2020, 11.10.2020 a 17.10.2020 a to v čase od 07:00 h do 16:00 h. Odporúčame v uvedených termínoch nezdržiavať sa v blízkosti strelnice.


Plánované prerušenie distribúcie elektriny
2.7.2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania! VSD, a,.s. nahlásila plánovanú odstávku elektriny na deň 14.júl 2020 od 08:40 h do 16:10 h v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC CHMEĽNICA: č. d. 2, 6, 8, 127-134, 157-159, 161-165, 167, 175, 177, 178, 180-182, 184, 186-196, 198-233-242, 244-247, 249, 250, 260, 261, 270, 274-277, 279, 290, 302, 303, 305, 310, 314, + novostavby IBV pri ihrisku. V uvedenom termíne, čase a lokalite v našej obci bude teda prerušená distribúcia elektriny.


OZNAM
30.6.2020

OZNAM

Dnes 30.6.2020 a zajtra 01.7.2020 od 9,oo - 15,oo h bude výpadok pevných liniek a internetu v našej obci v sieti Telekom, z dôvodu opráv v sieti pri ihrisku.


Pozvánka na zapálenie Jánskeho ohňa
25.6.2020

Pozvánka na zapálenie Jánskeho ohňa

Obec Chmeľnica v spolupráci s Komisiou kultúry, Komisiou vzdelávania
mládeže a športu a Dobrovoľným hasičským zborom v Chmeľnici Vás srdečne pozývajú v piatok 26. júna 2020 od 20,00 - 21,30 na futbalové ihrisko v Chmeľnici na Zapálenie Jánskeho ohňa.


22.6.2020

Vývoz VOO

Vážení občania,
zajtra 23.06.2020 bude v našej obci vývoz VOO. Kontajneri budú umiestnené na parkovisku pri č. d. 186, kde je aj naše predajné miesto. Kontajneri budú k dispozícii od 7:30 h do 12:00 h. Udržujte poriadok na uvedenom mieste. Zároveň žiadame majiteľov áut, aby tam dnes a zajtra neodparkovali svoje autá. Pneumatiky je zakázané dávať do kontajnerov. Skrine, skrinky vkladať po rozobratí na časti, napr. odmontovať dvierka a pod.


Plánované prerušenie distribúcie elektriny
9.6.2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že v termíne 16. jún 2020 od 08:20 h do 15:10 h bude prerušená distribúcia elektriny v určitej časti obce. Pozrite si ďalej ktorých odberných miest sa to týka.


4.6.2020

UPOZORNENIE

Okrem mnohých dobrých aktivít našej mládeže vidíme v poslednom čase začínajúci trend hlbokej neúcty k miestnej samospráve a jej majetku. Takýto neporiadok zanecháva mládež pri vchode do kultúrneho domu a v okolí obecného úradu. Pokiaľ nedôjde k náprave budeme nútení prijať nevyhnutné opatrenia, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu obecného majetku.


Rekonštrukcia I/68-014 odb. Ľubovnianske kúpele most
1.6.2020

Rekonštrukcia I/68-014 odb. Ľubovnianske kúpele most

V týchto dňoch Slovenská správa ciest IVSC Košice Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice zahájilo legislatívny proces na I/68-014 odb. Ľubovnianske kúpele.


COVID TEST
22.5.2020

COVID TEST


Blahoželáme našim mamám! Požehnaný Deň matiek!
10.5.2020

Blahoželáme našim mamám! Požehnaný Deň matiek!

Druhá májová nedeľa patrí mamám. Dnes,10.mája 2020, sme ju nemohli ako každý rok osláviť programom našich detí v kultúrnom dome, lebo obec v rámci pandémie COVID-19 musela tiež prijať opatrenia nezhromažďovania sa. Tak aspoň takto: Prijmite drahé mamy naše srdečné blahoželanie a veľké ĎAKUJEM od svojich detí!


Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami
6.5.2020

Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami

V kostoloch počas bohoslužieb budú označené v každej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude minimálne dva metre od seba. Rovnaké, dvojmetrové vzájomné odstupy budú platiť aj pre stojacich ľudí. Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Sväté prijímanie bude podávané do rúk. Kostoly budú musieť mať zabezpečené priebežné vetranie. Veriaci bez rozdielu veku sa budú môcť zúčastniť na bohoslužbách s odporúčaním, aby sa v nedeľu konala samostatná svätá omša pre seniorov.


OTVORENIE PREVÁDZOK od 06.05.2020 v zmysle 2. a 3. fázy
6.5.2020

OTVORENIE PREVÁDZOK od 06.05.2020 v zmysle 2. a 3. fázy

06.05. 2020 sa za prísnych hygienických predpisov otvoria prevádzky a účasť na bohoslužbách.


Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/21
6.5.2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/21

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Chmeľnici oznamuje rodičom, že v dňoch od 4. 5. do 31.5.2020 sa uskutoční zápis detí do tunajšej materskej školy prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej stránke školy.
Prihlášku nájdete na stránke školy v záložke vľavo pod názvom Prihláška do MŠ. Po vyplnení stačí iba obratom zaslať.Pán života a smrti si povolal ku sebe nášho brata Jozefa Neupauera
13.4.2020

Pán života a smrti si povolal ku sebe nášho brata Jozefa Neupauera

Pán života a smrti si povolal ku sebe nášho brata Jozefa Neupauera (* 22. jún 1939, Chmeľnica – † 11. apríl 2020, Chmeľnica, )otca, manžela, starého otca. Odišiel a nám ostal v srdci žiaľ a smútok. Určite každý z nás má pred očami jeho láskavú tvár, úprimné oči, znie nám jeho hlas a ťažko je uveriť, že už nikdy nebudeme s ním. Jeho životná púť sa skončila, tak ako sa raz skončí život každého z nás. Keď umrie človek je to vždy smutné. Práve vtedy si uvedomujeme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás znamenal...


Dank schien vor oust ujka, džáda Krešus...
11.4.2020

Dank schien vor oust ujka, džáda Krešus...

Andrej Krafčík (* júl 1930, Chmeľnica – † 7. apríl 2020, Chmeľnica), heligonkár Folklórnej skupiny Marmon, bol jej neodmysliteľnou súčasťou. Veselý, vtipný, všetci ho mali radi. Vzorný manžel, otec troch synov, dedko a pradedko, nás predišiel do večnosti. Pán života a smrti si ho povolal 7. apríla 2020 v jeho nedožitom 90. roku veku. Posledná rozlúčka s ním bude na bielu sobotu 11. apríla 2020 v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku...


COVID-19: PREŽIME VEĽKÚ NOC BEZPEČNE
7.4.2020

COVID-19: PREŽIME VEĽKÚ NOC BEZPEČNE

Blíži sa Veľká noc a celé Slovensko stojí pred dôležitou skúškou. Buďme spoločne zodpovední a dodržiavajme všetky prijaté opatrenia. Vláda SR prijala uznesenie o obmedzení pohybu v období od 08.04.2020 (od polnoci) do 13.04.2020 (v noci minútu pred polnocou).


Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.4.2020

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti a v prílohe zverejňujeme Rozhodnutie MŠVVaŠ SR. Rozhodnutie obsahuje dôležité informácie ohľadom zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, podávania prihlášok na stredné školy, konania skúšok na stredné školy, maturitných skúšok a pod.


Zber nefunkčných elektrospotrebičov
2.4.2020

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

V pondelok 6.4.2020 od 8:00 hod. sa uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.
Stačí ak elektrické spotrebiče vyložíte skoro ráno na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. Spoločnosť H+EKO, spol. s.r.o. ich bude zbierať od 8,oo hod. ráno. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám už doslúžili.


OZNAM Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa
2.4.2020

OZNAM Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k. ú. Chmeľnica, že v záujme bezpečnosti všetkých občanov súvisiacou so šírením vírusu COVIS - 19 predlžuje pozastavenie hotovostného vyplácania nájmu za pôdu od 30.3.2020 do odvolania, ale zároveň odporúča využiť možnosť jeho vyplácania bezhotovostne, (nahlásením účtu, na ktorý Vám majú nájomné zaslať) ktoré sa realizuje bez prerušenia.
Pre komunikáciu s PD Nová Ľubovňa prosíme využívať telefonický kontakt: 052/4283073 - ek. oddelenie, alebo e-mailový kontakt: pdnovalubovna@gmail.com.


Zápis do 1. ročníka ZŠ
29.3.2020

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Na základe aktuálnej situácie a usmernenia ministerstva školstva sa zápis do 1. ročníka posúva na termín od 15.apríla do 30. apríla 2020 bez osobnej účasti žiakov. Zatiaľ bude prebiehať formou online prihlášky na webe Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č. 58 Chmeľnica 58064 01 Stará Ľubovňa


Šije rúška pre našich občanov
23.3.2020

Šije rúška pre našich občanov

So šitím ochranných rúšok pomáha aj Andrejka Kosturková. Ďakujeme!


Rúška na ústa pre dôchodcov nad 65 rokov máme pripravené
21.3.2020

Rúška na ústa pre dôchodcov nad 65 rokov máme pripravené

V miestnom rozhlase Vám oznámime, akým spôsobom budú rúška dôchodcom nad 65 rokov doručené.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk