Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté

V našej obecnej knižnici na obecnom úrade v Chmeľnici 1. marca 2022 o 9,30 hodine uvedieme do života rozprávkovú knihu autorky Marty Krafčíkovej: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté. Knihu ilustrovala Alexandra Saganová. Knihu autoriek z Chmeľnice vydala obec Chmeľnica vo vydavateľstve miroslav Števík - Scepusiom v roku 2022. Takto s novou rozprávkovou knižkou zahájime MAREC mesiac KNIHY.

Marta Krafčíková:" Veľakrát som sa zamýšľala na tým, ako priblížiť de5om životné osudy svojich predkov, ako aj to, kam siahajú ich korene. Napadlo mi, že by to mohlo byť formou rozprávok. Mnohé som poznala z rozprávania mojej mamičky a babičky, mnohé sú ich osobné zážitky, ba pri niektorých som sa opierala o zápisy v starej kronike obce. Keď som sa v rozhovoroch  s najstaršími obyvateľmi obce pýtala, či poznajú tú či onú rozprávku, zhodne mi potvrdili, že o nich nikdy nepočuli. Cítila som priam potrebu vyrozpávať ich najmä deťom. Cítila som, že práve deti by mali poznať životné osudy svojich starých či prastarých rodičov, ako aj to, ako ťažko si dorábali svoj každodenný chlieb. A tiež aby poznali aspoň v skratke históriu svojej rodnej obci. Tak sa zrodili rozprávky skutočné prežité i tir nepoznané a už dávno zabudnuté.

Knihu ilustrovala mladá, veľmi taletovaná, autorka Alexandra Saganová, ktorá má korene z Chmeľnice. Žijú tu jej starí rodičia, ktorých pravidelne navštevuje a trávi tu svoje voľé chvíľky.

 Marta Krafčíková je autorka viacerých kníh. Ďakujeme za je osobné nasadenie pri zachovaní kultúrnych a jazykových tradícii obce.

Súvisiace odkazy

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk