UPOZORNENIA

Zmena vývozu TKO v 35. týždni
30.8.2021

Zmena vývozu TKO v 35. týždni

Informujeme Vás, vážení občania, že v dôsledku nadchádzajúceho sviatku bude vývoz TKO v našej obci, ktorý mal byť zrealizovaný 2.9.2021, uskutočnený v piatok 3.9.2021.


Očkovanie psov - POZOR ZMENA!
19.8.2021

Očkovanie psov - POZOR ZMENA!

Držiteľom psov oznamujeme, že očkovanie psov proti besnote bude ZAJTRA 20.8.2021 nie o 15,oo hod. ale o 10:00 hod. pred školou. Za pochopenie ďakujeme.


Očkovanie psov proti besnote - 20.8.2021
17.8.2021

Očkovanie psov proti besnote - 20.8.2021

V piatok 20.8.2021 o 15:00 h, pre školou, sa uskutoční očkovanie psov proti besnote. Držiteľ psa má so sebou doniesť aj preukaz psa. Poplatok za očkovanie je 10,- eur.


Plánované prerušenie distribúcie elektriny 26. august 2021 od 08:00 h do 16:30 h
17.8.2021

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 26. august 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Dňa 26.8.2021 (štvrtok) od 08:00 h do 16:30 h, z dôvodu prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, bude na nevyhnutný čas prerušená dodávka elektriny v časti obce napojenej na trafo pred p. Ščurkom. Týka sa to odberných miest so súpisnými číslami: 111 (predajňa M. Cenigu) a domácnosti so súp. č.: 127-133, 158-180, 181-189, 191-229, 230-296, 301-324. V prílohe je presný rozpis odberných miest, ktorých sa týka uvedené prerušenie dodávky elektriny.


Mimoriadne núdzové opatrenia - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH
5.8.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

V prílohe zverejňujeme "Mimoriadne núdzové opatrenia" ohľadom Afrického moru ošípaných a diviakov, vydané Hlavným veterinárnym lekárom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zo dňa 02. augusta 2021.
Nariadenia sa vzťahujú na užívateľov poľovných revírov, na chovateľov ošípaných (drobnochovy aj komerčné chovy), na súkromných veterinárnych lekárov.


Oznam rodičom - končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu
14.7.2021

Oznam rodičom - končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu

Obec Chmeľnica oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú a základnú školu v školskom roku 2021/2022, že sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.


Zrušenie času  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
14.7.2021

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s právnymi predpismi r u š í čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 13.07.2021 od 10,oo hodiny.


LETNÉ sezónne spoje na území PSK
8.7.2021

LETNÉ sezónne spoje na území PSK

Prešovský samosprávny kraj (PSK) – Odbor dopravy v spolupráci so spoločnosťou ZSSK, KOCR Severovýchod Slovenska, mestom Stará Ľubovňa a obcou Lesnica dáva do pozornosti cestujúcim nasledovné sezónne spoje prevádzkované počas leta 2021:
1. V období od 3. júla do 5. septembra 2021 budú počas víkendov (sobôt a nedieľ) prevádzkované pridané autobusové spoje na trase Stará Ľubovňa – Červený Kláštor, ráz. Lechnica a Červený Kláštor, ráz. Lechnica – Lesnica, chata Pieniny. Spoje zájdu na železničnú stanicu v Starej Ľubovni, čím vytvoria prípoje k priamym vlakovým spojom:
a. Poprad – Stará Ľubovňa - Plaveč – Muszyna,
b. Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa.
Zo železničnej stanici Stará Ľubovňa budú zabezpečené prípojné autobusy mesta Stará Ľubovňa smerom na Hrad Stará Ľubovňa od vlaku/na vlak.
2. V období od 1. júla do 31. augusta 2021 budú počas pracovných dni prevádzkované autobusové spoje v úseku Hanušovce nad Topľou – Domaša-Dobrá s možnosťou prestupu zo smeru/na smer Prešov.
3. V období od 3. júla do 5. septembra 2021 budú počas víkendov (sobôt a nedieľ) prevádzkované pridané autobusové spoje na trase Svidník – Stropkov – Medzilaborce a turistický autobus Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska na Horný Zemplín po ceste drevených kostolíkov. Dané spoje priamo nadväzujú na cezhraničné vlakové spoje Medzilaborce – Lupkow - Sanok.
4. V období od 4. júla do 19. septembra 2021 budú počas nedieľ prevádzkované pridané priame vlakové spoje na trase Prešov – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Banská Bystrica.
5. V období od 3. júla do 19. septembra 2021 budú počas víkendov (sobôt a nedieľ) prevádzkované pridané priame vlakové spoje na trase Prešov – Humenné – Stakčín.

Bližšie informácie o čase odchodov/príchodov vlakov a autobusov nájdete na www.cp.sk.


18.6.2021

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni
v y h l a s u j e
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 17.06.2021 od 14,oo hodiny do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Bližšie informácie viď príloha.


PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE
3.5.2021

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov. Občan, ktorý sa nesčítal v čase elektronického samosčítania (od 15.2.2021 - 31.3.2021), môže využiť asistované sčítanie a navštíviť kontaktné miesto v obci, alebo požiadať telefonicky o asistované sčítanie. V našej obci je kontaktné miesto: Obecný úrad, Chmeľnica 103 a požiadať o asistované sčítanie môžete na telefónnych číslach 052/4324894, alebo 0904 914 685.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk