UPOZORNENIA

18.6.2021

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni
v y h l a s u j e
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 17.06.2021 od 14,oo hodiny do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Bližšie informácie viď príloha.


PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE
3.5.2021

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov. Občan, ktorý sa nesčítal v čase elektronického samosčítania (od 15.2.2021 - 31.3.2021), môže využiť asistované sčítanie a navštíviť kontaktné miesto v obci, alebo požiadať telefonicky o asistované sčítanie. V našej obci je kontaktné miesto: Obecný úrad, Chmeľnica 103 a požiadať o asistované sčítanie môžete na telefónnych číslach 052/4324894, alebo 0904 914 685.


Ponuka práce na Slovensku
29.4.2021

Ponuka práce na Slovensku

Nemecká firma:
EAP Lachnit GmbH
Fördertechnik in Edelstahl
Robert-Bosch-Str. 7
89275 Elchingen

hľadá pre svoju dcérsku firmu na Slovensku v neďalekých Lipanoch obchodného riaditeľa,resp. manažéra firmy. Uchádzač musí spĺňať tieto požiadavky: - znalosť nemeckého jazyka slovom a písmom a skúsenosti v oblasti strojárstva.
Kontakt na firmu:
EAP Lachnit GmbH
Fördertechnik in Edelstahl
Robert-Bosch-Str. 7
89275 Elchingen

Tel.: +49 (0) 73 08 / 96 98-21
Fax.: +49 (0) 73 08 / 96 98-11

Inna.Frank@lachnit-foerdertechnik.de
www.lachnit-foerdertechnik.deVakcinačné centrum v Športovej hale v Starej Ľubovni od 13.4.2021
20.4.2021

Vakcinačné centrum v Športovej hale v Starej Ľubovni od 13.4.2021

Od 13.4.2021 spúšťa Ľubovnianska nemocnica n.o. v spolupráci s Prešovským samosprávny krajom detašované Vakcinačné centrum v priestoroch Športovej haly v Starej Ľubovni na ul. Tehelnej na obdobie od 13.4.2021 do 31.12.2021.Vakcinácia bude prebiehať 3 dni v týždni (utorok, streda, štvrtok od 7.30 h do 14.30 h) pre vekovú kategóriu od 45 do 60 rokov (vakcína Astra Zeneca).Štatistické zisťovanie o využívaní IKT
19.4.2021

Štatistické zisťovanie o využívaní IKT

Štatistický úrad SR uskutoční od 15.04. - 31.07.2021 štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) - vo vybraných domácnostiach. Do tohto štatistického zisťovania bola vybraná aj naša obec. V uvedenom období navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec ŠÚ SR, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.


Orálna vakcinácia líšok
9.4.2021

Orálna vakcinácia líšok

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Starej Ľubovni, Vás vážení občania, upozorňujeme na orálnu vakcináciu líšok proti besnote, ktorá sa vykoná letecky v dňoch 06. až 18. apríla 2021. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad n e d o t ý k a l i, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov. Celé znenie relácie o vykonaní orálnej vakcinácie líšok nájdete v prílohe tohto upozornenia.


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov 1.4. 2021 o 8:00 hod.
28.3.2021

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov 1.4. 2021 o 8:00 hod.

Zvoz sa uskutoční: 1.4. 2021 o 8:00 hod.
Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia


VEĽKONOČNÉ DESATORO - PANDEMICKÉ OPATRENIA
26.3.2021

VEĽKONOČNÉ DESATORO - PANDEMICKÉ OPATRENIA

PROSÍM DODRŽIAVAJME PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA!


OZNAM o činnosti Obecného úradu v Chmeľnici
8.3.2021

OZNAM o činnosti Obecného úradu v Chmeľnici

Obec Chmeľnica oznamuje, že v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou bude Obecný úrad v Chmeľnici pre verejnosť otvorený:
Pondelok od 9:00 – 12:00 h.
Štvrtok od 9:00 – 12:00 h.
V súrnych prípadoch, v pracovných dňoch nás kontaktujte telefonicky 052/4324894 alebo e-mailom: obecchmelnica@slnet.sk
Písomné podania vhadzujte do poštovej schránky (pri vchodových dverách úradu).
Prosíme o rešpektovanie všetkých platných opatrení.


Opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO)
25.2.2021

Opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa vydala opatrenia na zabezpečnie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v infikovanej a vysoko rizikovej oblasti pre nekomerčné chovy, drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou a nariaďuje
- právnickým osobám
- obciam okresu Stará Ľubovňa
- fyzickým osobám: chovateľom ošípaných v zastúpení majiteľom/držiteľom opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v chovoch ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti s aktívnym monitoringom. Celý text Opatrení nájdete v prílohe.