STAVANIE MÁJA

Obec Chmeľnica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chmeľnica, Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. apríla 2022 so začiatkom o 19:30 hod. pred školou. Symbolický máj pre celú obec postavia členovia DHZ Chmeľnica. Príďte si spolu s nami spestriť sobotný podvečer.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk