Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2019 22.1.2019 Užívanie predmetu prenájmu, zabezpečenie prevádzkovania a poskytnutie ďalších služieb... RICOH Slovakia s.r.o. 31331785   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 17.1.2019 Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2019 17.1.2019 DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a...
Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Faktúra došlá 2018/11 20.12.2018 Faktúry za mesiac november 2018 Faktúry za mesiac november 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2018 13.12.2018 Poskytovanie právnych služieb JUDr. Jiři Martaus, advokát 37908022   
Detail Faktúra došlá 2018/10 15.11.2018 Faktúry za mesiac október 2018 Faktúry za mesiac október 2018    
Detail Faktúra došlá 2018/9 29.10.2018 Faktúry za mesiac september 2018 Faktúry za mesiac september 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2018 26.10.2018 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín obec Ľubotín 0330035   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2018 24.10.2018 Úprava dohodnutých podmienok k Zmluve o dielo č. Z20161452_Z AGGER, s.r.o. 45982007  119 999,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2018 17.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2018 17.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 8/2018 26.9.2018 Faktúry za mesiac august 2018 Faktúry za mesiac august 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2018 21.9.2018 Zhotovenie diela - Chmeľnica - rekonštrukcia miestnych komunikácií EUROVIA SK, a.s. 31651518  63 710,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2018 17.9.2018 Zotrvanie v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom podľa zmluvy Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 201847 17.9.2018 Dátové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2018 10.9.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 7/2018 22.8.2018 Faktúry za mesiac júl 2018 Faktúry za mesiac júl 2018    
Detail Objednávka vyšlá 201846 22.8.2018 Výkopové práce a úprava terénu PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 201843 21.8.2018 Vystúpenie ľudovej hudby Zamiškovci na akcii "Deň obce" dňa 19.8.2018 Peter Zamiška    
Detail Objednávka vyšlá 201844 21.8.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Tibor Petrik, a.p.u. 34312536