Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2022 12.8.2022 Kúpna zmluva 1. Eduard Schisser 2. Matúš Schisser   130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/6 25.7.2022 Faktúry za mesiac jún 2022 Faktúry za mesiac jún 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2022 25.7.2022 Zmluva č. 447/2022/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samopsrávny kraj 37870475  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2022 21.7.2022 Zmluva o dielo Ing. Marek Široký 54560071  25 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2022 19.7.2022 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-378-011/2022 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2022 1.7.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2022 20.6.2022 Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416  603,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/5 15.6.2022 Faktúry za mesiac máj 2022 Faktúry za mesiac máj 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2022 3.6.2022 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2022 30.5.2022 Dohoda číslo 22/38/054/186 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  759,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2022 24.5.2022 Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2022 Mgr. Otília Kormanská   1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/4 23.5.2022 Faktúry za mesiac apríl 2022 Faktúry za mesiac apríl 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2022 10.5.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu Obec Ľubotín 00330035   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2022 10.5.2022 Zmluva č. 322 0954 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2022 6.5.2022 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... ELBAS s.r.o. 36324531  74 089,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202224 26.4.2022 Vypracovanie smernice - Verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 202222 25.4.2022 Rekonštrukcia chodníka od č.d. 230 - 237 PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202223 22.4.2022 Hasičské prilby pre DHZO Firesystem, s.r.o. 44543697  0,00  
Detail Faktúra došlá 2022/3 20.4.2022 Faktúry za mesiac marec 2022 Faktúry za mesiac marec 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202221 5.4.2022 Vyčistenie stavby Suchý polder od naplavenín PM-Instal s.r.o. 46323066   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk