Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2020 11.6.2020 Rekonštrukcia MK Chmeľnica - odstránenie havarijného stavu potoka s jeho reguláciou pri vetve H EUROVIA SK, a.s. 31651518  42 810,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2020 11.6.2020 Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie predmetných stavebných diel INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2020 4.6.2020 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb JUDr. Jiři Martaus, advokát 37908022   
Detail Faktúra došlá 2020/4 22.5.2020 Faktúry za mesiac apríl 2020 Faktúry za mesiac apríl 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2020 1.5.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete ev.č. 1000120518 -... SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Faktúra došlá 2020/3 20.4.2020 Faktúry za mesiac marec 2020 Faktúry za mesiac marec 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2020 20.3.2020 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Chmeľnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/2 16.3.2020 Faktúry za mesiac február 2020 Faktúry za mesiac február 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 21.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 2020/1 20.2.2020 Faktúry za mesiac január 2020 Faktúry za mesiac január 2020    
Detail Faktúra došlá 2019/12 23.1.2020 Faktúry za mesiac december 2019 Faktúry za mesiac december 2019    
Detail Faktúra došlá 2019/11 17.12.2019 Faktúry za mesiac november 2019 Faktúry za mesiac november 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2019 6.12.2019 Uskutočnenie stavebných prác-zhotovenie stavebného diela "Rekonštrukcia MK Chmeľnica". EUROVIA SK, a.s. 31651518  55 538,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/10 12.11.2019 Faktúry za mesiac október 2019 Faktúry za mesiac október 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2019 11.11.2019 Realizácia činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2019 25.10.2019 Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" Zahrajme sa s.r.o. 50409743  20 316,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/9 21.10.2019 Faktúry za mesiac september 2019 Faktúry za mesiac september 2019    
Detail Objednávka vyšlá 201848 10.10.2019 Vývoz kalu z ČOV v k.ú. Chmeľnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Faktúra došlá 2019/8 23.9.2019 Faktúry za mesiac august 2019 Faktúry za mesiac august 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2019 30.8.2019 Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155