Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2019 17.4.2019 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2019 2.4.2019 Poskytnutie žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe na pracovisku Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2019 2.4.2019 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti zo zdrojov ŠR a ESF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2019 19.3.2019 Odpredaj časti nehnuteľnosti Tomáš Lompart, Dana Lompartová   35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/2 15.3.2019 Faktúra za mesiac február 2019 Faktúra za mesiac február 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2019 11.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 2019/1 26.2.2019 Faktúra za mesiac január 2019 Faktúra za mesiac január 2019    
Detail Faktúra došlá 2018/12 29.1.2019 Faktúry za mesiac december 2018 Faktúry za mesiac december 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2019 22.1.2019 Užívanie predmetu prenájmu, zabezpečenie prevádzkovania a poskytnutie ďalších služieb... RICOH Slovakia s.r.o. 31331785   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 17.1.2019 Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2019 17.1.2019 DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a...
Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Faktúra došlá 2018/11 20.12.2018 Faktúry za mesiac november 2018 Faktúry za mesiac november 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2018 13.12.2018 Poskytovanie právnych služieb JUDr. Jiři Martaus, advokát 37908022   
Detail Faktúra došlá 2018/10 15.11.2018 Faktúry za mesiac október 2018 Faktúry za mesiac október 2018    
Detail Faktúra došlá 2018/9 29.10.2018 Faktúry za mesiac september 2018 Faktúry za mesiac september 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2018 26.10.2018 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín obec Ľubotín 0330035   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2018 24.10.2018 Úprava dohodnutých podmienok k Zmluve o dielo č. Z20161452_Z AGGER, s.r.o. 45982007  119 999,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2018 17.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2018 17.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 8/2018 26.9.2018 Faktúry za mesiac august 2018 Faktúry za mesiac august 2018