Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202313 20.3.2023 Úprava terénu pod detským inkluzívnym ihriskom RODINKA AS-SPOL, s.r.o. 45950130   
Detail Faktúra došlá 2023/02 20.3.2023 Faktúry za mesiac február 2023 Faktúry za mesiac február 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202312 13.3.2023 Práce s hydraulickou rukou na ČOV - vytiahnutie stieraných hlavíc Peter Fiľak ml. 41572092   
Detail Objednávka vyšlá 202311 6.3.2023 Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica podľa cenovej ponuky EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  1 404,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2023 28.2.2023 Dohoda č. 23/38/054/94 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 202310 28.2.2023 Manipulačné práce na obecnom kompostovisku Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa 36482391   
Detail Objednávka vyšlá 202309 21.2.2023 Inštalácia a konverzia dát ekonomickej agendy pre rok 2023 IFOsoft v.o.s. 31666108   
Detail Faktúra došlá 2023/01 20.2.2023 Faktúry za mesiac január 2023 Faktúry za mesiac január 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202308 17.2.2023 Kancelársky papier ELITOM s.r.o. 45894469  73,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2023 16.2.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 202307 8.2.2023 Skladané papierové utierky TOSSINO, s.r.o. 46770186  29,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2022 7.2.2023 Darovacia zmluva Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197  304,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2023 31.1.2023 Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
Viliam Klimko 35397942  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2023 31.1.2023 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Mgr. Juliana Dlugošová    
Detail Objednávka vyšlá 202305 30.1.2023 Vypracovanie znaleckého posudku
- stanovenie všeobecnej hodnoty nákladného prívesu KOVOFLEX v...
Ing. Zdenko Garčár    
Detail Objednávka vyšlá 202306 30.1.2023 Montážne práce s plošinou REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
Detail Faktúra došlá 2022/12 26.1.2023 Faktúry za mesiac december 2022 Faktúry za mesiac december 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202303 26.1.2023 Tlakové čistenie kanalizácie KaeS kanalizácie, s.r.o. 51970503   
Detail Objednávka vyšlá 202304 26.1.2023 Monitorovanie a lokalizácia poruchy kanalizácie KaeS čistenie odpadov a kanalizácií 43634036   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 25.1.2023 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR 00151866   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk