Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2022 20.6.2022 Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416  603,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/5 15.6.2022 Faktúry za mesiac máj 2022 Faktúry za mesiac máj 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2022 3.6.2022 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2022 30.5.2022 Dohoda číslo 22/38/054/186 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  759,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2022 24.5.2022 Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2022 Mgr. Otília Kormanská   1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/4 23.5.2022 Faktúry za mesiac apríl 2022 Faktúry za mesiac apríl 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2022 10.5.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu Obec Ľubotín 00330035   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2022 10.5.2022 Zmluva č. 322 0954 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2022 6.5.2022 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... ELBAS s.r.o. 36324531  74 089,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202224 26.4.2022 Vypracovanie smernice - Verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 202222 25.4.2022 Rekonštrukcia chodníka od č.d. 230 - 237 PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202223 22.4.2022 Hasičské prilby pre DHZO Firesystem, s.r.o. 44543697  0,00  
Detail Faktúra došlá 2022/3 20.4.2022 Faktúry za mesiac marec 2022 Faktúry za mesiac marec 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202221 5.4.2022 Vyčistenie stavby Suchý polder od naplavenín PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202220 30.3.2022 Likvidácia kalu z ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 202218 28.3.2022 Vývoz a likvidácia splaškov a kalu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 202219 28.3.2022 Výkon odborného TBD nad stavbou Suchý polder Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752  619,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2022 22.3.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Ing. Martin Dobiáš    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2022 22.3.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Andrej Baran    
Detail Faktúra došlá 2022/2 21.3.2022 Faktúry za mesiac február 2022 Faktúry za mesiac február 2022    
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk