Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna zmluva 28/2021 4.1.2022 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 16.11.2021 predmetom, ktorej je zámena nehnuteľností Peter Fába    
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2021 21.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 3109/2021 podľa § 9b ods. 1 písm e) a § 12 ods. 3... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00 681 156  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2021 6.12.2021 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v HN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2021 22.11.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 25/2021 22.11.2021 Zámenná zmluva Peter Fába    
Detail Faktúra došlá 2021/10 21.11.2021 Faktúry za mesiac október 2021 Faktúry za mesiac október 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2021 4.11.2021 Prevod výpočtovej techniky Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Objednávka vyšlá 202158 25.10.2021 Stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/9 22.10.2021 Faktúry za mesiac september Faktúry za mesiac september    
Detail Objednávka vyšlá 202157 8.10.2021 Nákup - motorový fukač na lístie Mária Neupauerová 33878412   
Detail Objednávka vyšlá 202156 20.9.2021 Oprava kotlov ústredného kúrenia GASKLIMAT s.r.o. 46166190   
Detail Objednávka vyšlá 202155 14.9.2021 Výroba stojanu na bicykle Eurobau JM spol. s.r.o. 36508225   
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2021 10.9.2021 IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu Gascentrum, s.r.o. 31728481  25 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202154 2.9.2021 Stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 30.8.2021 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Divadelný súbor NA SKOK o.z. 53300912  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202153 26.8.2021 Divadelné predstavenie Divadelný súbor NA SKOK o.z. 53300912  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/7 18.8.2021 Faktúry za mesiac júl 2021 Faktúry za mesiac júl 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2021 13.8.2021 Nájom pozemku na dočasné užívanie časti pozemku Slovenská správa ciest 003328  21,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202152 9.8.2021 Nákuptovaru podľa vlastného vberu Prometeus-SL s.r.o. 36463906   
Detail Objednávka vyšlá 202147 30.7.2021 Ozvučenie akcie Volčko Nikita 10770968  350,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk