Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019/11 17.12.2019 Faktúry za mesiac november 2019 Faktúry za mesiac november 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2019 6.12.2019 Uskutočnenie stavebných prác-zhotovenie stavebného diela "Rekonštrukcia MK Chmeľnica". EUROVIA SK, a.s. 31651518  55 538,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/10 12.11.2019 Faktúry za mesiac október 2019 Faktúry za mesiac október 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2019 11.11.2019 Realizácia činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2019 25.10.2019 Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" Zahrajme sa s.r.o. 50409743  20 316,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/9 21.10.2019 Faktúry za mesiac september 2019 Faktúry za mesiac september 2019    
Detail Objednávka vyšlá 201848 10.10.2019 Vývoz kalu z ČOV v k.ú. Chmeľnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Faktúra došlá 2019/8 23.9.2019 Faktúry za mesiac august 2019 Faktúry za mesiac august 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2019 30.8.2019 Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2019 23.8.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov a pridružené služby s... Disig, a.s. 035975946   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2019 23.8.2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Faktúra došlá 2019/7 23.8.2019 Faktúry za mesiac júl 2019 Faktúry za mesiac júl 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2019 12.7.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č.1014 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, s. r. o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 8.7.2019 Poskytnutie dotácie na projekt - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy v priestoroch... Prešovský samopsrávny kraj 37870475  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 8.7.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 368,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/5 21.6.2019 Faktúry za mesiac máj 2019 Faktúry za mesiac máj 2019    
Detail Faktúra došlá 2019/6 19.6.2019 Faktúry za mesiac jún 2019 Faktúry za mesiac jún 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 5.6.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena čl. VII Cena predmetu zmluvy EUROVIA SK, a.s. 31651518  54 781,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 5.6.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica 31999492  750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 30.5.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Cesta vpred, o.z. 52115348  1 300,00 EUR