VÝZVA POLÍCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V súvislosti s nárastom trestnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu ORPZ v Starej Ľubovni žiada o spoluprácu pri informovaní verejnosti na nebezpečenstvo páchanej trestnej činnosti.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk