Aktuality

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023
22.1.2023

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023 v obci Chmeľnica


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023
4.1.2023

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023

Každý, u koho v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2023
4.1.2023

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2023

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2023 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutoční vo štvrtok 05. januára 2023.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2023 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2023.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022 T: 31.01.2023
30.12.2022

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022 T: 31.01.2023

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2023 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 6/4/2022 zo dňa 13.12.2022
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2023 doručiť do 31.01.2023 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2023.


ODSTÁVKA PITNEJ VODY
27.12.2022

ODSTÁVKA PITNEJ VODY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., oznamuje svojim odberateľom, že dnes, dňa 27.12.2022 od 16.00 hod. do 28.12.2022 do 12.00 hod., bude z dôvodu akumulácie vody do vodojemu a zisťovania poruchy na vodovodnej sieti, prerušená dodávka pitnej vody v celej obci Chmeľnica.


Malí vinšovníci na obecnom úrade
22.12.2022

Malí vinšovníci na obecnom úrade

V tomto predvianočnom období prišli dňa 22.12.2022 pozdraviť starostu obce Pavla Točeka na obecný úrad žiaci ZŠ s MŠ v Chmeľnici. S nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami mu zavinšovali požehnané Vianoce, veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. Bolo to milé prekvapenie, za ktoré sa deťom odmenil sladkosťou. Vlastnoručne vyrobená vianočná dekorácia od žiakov zdobí jeho pracovný stôl.

Zber odpadu

Separovaný zber druhotných surovín

 • 09.feb štvrtok

  Sklo

 • 15.feb streda

  Papier

 • 20.mar pondelok

  Plasty, tetrapak a kovové obaly

 • 11.máj štvrtok

  Nebezpečné odpady

Zobraziť viac +

Vývoz komunálneho odpadu

 • 02.feb štvrtok

  Vývoz KO

Zobraziť viac +

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí
P U S Š P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Najbližšie podujatia
 • www.visitspis.sk/1-uvod
 • maslubovniansko.sk
 • www.karpatenblatt.sk
 • www.kdv.sk
 • www.kovanezelezo.sk