Aktuality

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva UPS Chmeľnica
9.8.2022

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva UPS Chmeľnica

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 04.09.2022 (nedeľa) o 14:00 h. v Kultúrnom dome v Chmeľnici, Chmeľnica 103. V prílohe je pozvánka s programom valného zhromaždenia a splnomocnenie. V prípade, že sa valného zhromaždenia nezúčastnite, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte.


Forbasský beh pomoci 2022
21.7.2022

Forbasský beh pomoci 2022

Forbasský beh pomoci 2022


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
20.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlásilo opäť Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 20.07.2022 od 9,00 hod. do odvolaniaOZNAM
11.7.2022

OZNAM

EKOS Stará Ľubovňa oznamuje, že doteraz zavedený zber kovových obalov v červených vreciach bude od 01. 07. 2022 vykonávaný ako SPOLOČNÝ zber plastov, nápojových kartónov (VKM-tetrapak) a kovových obalov v spoločnej ŽLTEJ zbernej nádobe alebo v ŽLTOM vreci.


ZVOZ ELEKTROODPADU 14. júla 2022
11.7.2022

ZVOZ ELEKTROODPADU 14. júla 2022

ZVOZ ELEKTROODPADU BUDE vo štvrtok 14.7.2022 o 8,00 hod.

Zber odpadu

Separovaný zber druhotných surovín

 • 22.aug pondelok

  Plasty

 • 07.sep streda

  Sklo

 • 05.okt streda

  Nebezpečné odpady

 • 25.okt utorok

  Papier

 • Zobraziť viac +

Vývoz komunálneho odpadu

 • www.visitspis.sk/1-uvod
 • maslubovniansko.sk
 • www.karpatenblatt.sk
 • www.kdv.sk
 • www.kovanezelezo.sk