Oznam o vyplácaní nájomného za pôdu - PD Nová Ľubovňa

PD Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k.ú. Chmeľnica, že na základe aktuálneho uvoľnenia pandemických opatrení, je vlastníkom, ktorí nemajú bankové účty, umožnené aj hotovostné vyplácanie nájmu za pôdu, a to v pracovné dni v administratívnej budove družstva. Vstup do budovy je možný len s ochranným respirátorom a použitím dezinfekcie rúk. Zoberte si so sebou vlastné pero na podpisovanie.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk