Aktuality

TERMÍNY VÝVOZU KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2021
12.1.2021

TERMÍNY VÝVOZU KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2021

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2021 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutočnil vo štvrtok 07. januára 2021.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2021 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2021.


ROK 2021 - PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
1.1.2021

ROK 2021 - PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Nech v našich životoch počas celého roka 2021 znejú symfónia lásky, óda radosti a báseň šťastia! Nech povzbudenie, dobré slovo a vďačnosť nechýba ani jeden deň na našich perách! Nech je pre nás každý deň požehnaním a veľkým darom! Nech zdravím prekypuje naše človečenstvo! Nech pravda je zrkadlom našich skutkov!


BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER
18.12.2020

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby sme sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať rady, ktoré sú v prílohe tohto oznamu v súvislosti s používaním vianočného osvetlenia a ozdobných svetiel, používania zábavnej pyrotechniky a používania kuchynských spotrebičov.


Bezpečná vykurovacia sezóna 2020/2021
14.12.2020

Bezpečná vykurovacia sezóna 2020/2021

Vážení občania!
Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných domoch i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá každý majiteľ, a lebo užívateľ rodinného domu.
Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.


6.decembra 2020 k nám prišiel Mikuláš.
7.12.2020

6.decembra 2020 k nám prišiel Mikuláš.

Včera, 6. decembra 2020, na sviatok sv. Mikuláša prišiel Mikuláš aj do Chmeľnice. Prežili sme krásny a nezvyčajný mikulášsky deň. Bol síce bez štipky snehu, na mikulášskej atmosfére to však neubralo. Mikuláš sa tiež vynašiel, namiesto na saniach, viezol do každého domu malý darček na vozíku, s ktorým mu pomáhali jeho pomocníci anjelíci. Mikuláš prešiel celú obec, skoro všade ho niekto pred domom čakal. A sám bol aj obdarovaný. Pred jedným domom dostal od dievčatka krásny ďakovný list a kde-tu ho ponúkli koláčikom. Deti mali radosť a mnohí dospelí boli dojatí. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii a na príprave Mikuláša 2020. Ďakujem za spoluprácu nášmu vdp. farárovi, riaditeľke školy a kolegom z obecného úradu.


6. decembra k nám príde Mikuláš!
1.12.2020

6. decembra k nám príde Mikuláš!

Napriek všetkému Mikuláš príde!
Aj keď kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa naše deti nestretnú s Mikulášom tak, ako to bývalo v našej obci v posledných rokoch zvykom, určite k našim deťom do Chmeľnice príde. A nielen k deťom, ale donesie darček do každého obývaného domu v našej obci.
Mikuláš bude chodiť po celej obci v nedeľu 6. decembra 2020 od 14:00 h. Začne na ulici od najnižšieho súpisného čísla domu 3, postupne prejde zadnou ulicou, cez stred obce, na vyšný koniec, novú štvrť, domy okolo trate a skončí pri obecnom úrade. Budú pritom dodržiavané všetky príslušné hygienické opatrenia. Mikuláš nebude vchádzať do žiadneho domu. Balíček nechá pri dverách domu. Deti mu budú môcť zamávať z okna alebo balkóna.


VÝSLEDKY TESTOVANIA NA COVID-19 NA ODBERNOM MIESTE CHMEĽNICA 7.- 8. novembra 2020
8.11.2020

VÝSLEDKY TESTOVANIA NA COVID-19 NA ODBERNOM MIESTE CHMEĽNICA 7.- 8. novembra 2020

V dňoch 7. a 8. novembra 2020 sa uskutočnilo testovanie obyvateľov antigénovými testami na COVID-19 v Chmeľnici.
7. novembra 2020 sa pretestovalo 437 občanov 1 test bol pozitívny
8. novembra 2020 sa pretestovalo 152 občanov 1 test bol pozitívny
ĎAKUJEME testovaciemu tímu a všetkým občanom, krorí sa prišli pretestovať!


2. KOLO  CELOPLOŠNÉHO CESTOVANIA NA  COVID-19 V OBCI CHMEĽNICA
4.11.2020

2. KOLO CELOPLOŠNÉHO CESTOVANIA NA COVID-19 V OBCI CHMEĽNICA

Testovanie občanov bude prebiehať od soboty 7.11.2020 do nedele 8.11.2020 na odbernom mieste - v Kultúrnom dome v Chmeľnici od 8:00 hod do 20:00 hod.


VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA NA COVID-19 NA ODBERNOM MIESTE CHMEĽNICA
1.11.2020

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA NA COVID-19 NA ODBERNOM MIESTE CHMEĽNICA

V obci CHMEĽNICA sa uskutočnilo celoplošné testovanie na COVID-19 v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020.
31.10. 2020 v čase od 7:00 - 21:30 bolo pretestovaných 449 zúčastnených, 8 malo pozitívny test.
1.11.2020 v čase od 7:00- 21:30 bolo pretestovaných 110 osôb , 1 mal pozitívny test.
ĎAKUJEME testovaciemu tímu!


INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19 V OBCI CHMEĽNICA
30.10.2020

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19 V OBCI CHMEĽNICA

Testovanie občanov bude prebiehať od soboty 31.10.2020 do nedele 1.11.2020 na odbernom mieste - v Kultúrnom dome v Chmeľnici od 7:00 hod do 22:00 hod.


CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19
28.10.2020

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19

Celoplošne testovanie obyvateľov obce Chmeľnica ( od dovŕšených 10 rokov do dovŕšených 65 rokov) sa uskutoční v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 01.11.2020 v čase od 7,00 do 22,00 hod. v Kultúrnom dome.


ZOMREL NÁŠ SPIŠSKÝ DIECÉZNY BISKUP ŠTEFAN SEČKA
28.10.2020

ZOMREL NÁŠ SPIŠSKÝ DIECÉZNY BISKUP ŠTEFAN SEČKA

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
spišský diecézny biskup
* 6. júla 1953 - † 28.10.2020
Jeho biskupským heslom bolo “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí)


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB)
27.10.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB)

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov. V prílohe zverejňujeme regionálnu tlačovú správu k SODB za Prešovský kraj.


Vývoz VOO - už zajtra 27.10.2020
20.10.2020

Vývoz VOO - už zajtra 27.10.2020

Vážení občania! Vývoz veľkoobjemového odpadu (VOO) v našej obci bude zajtra 27.10.2020 v čase od 8,oo h. do 12,oo h. Kontajneri budú pristavené na jednom mieste pri ihrisku.


Africký mor ošípaných - registrácia chovov ošípaných a poučenie o biologických opatreniach na ochranu chovov ošípaných
15.10.2020

Africký mor ošípaných - registrácia chovov ošípaných a poučenie o biologických opatreniach na ochranu chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa (RVPS SL) na základe usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zo dňa 09.10.2020 v y z ý v a občanov, chovateľov ošípaných na vykonanie registrácie chovu v termíne do 23.10.2020. V prílohe nájdete ďalšie dôležité informácie.


Ohlásené protipožiarne kontroly - nebudú
8.10.2020

Ohlásené protipožiarne kontroly - nebudú

Ohlásené protipožiarné kontroly v obci, ktoré mali naši hasiči DHZ v Chmeľnici vykonávať 10.10.2020, z dôvodu pandémie COVID-19 sa nebudú teraz konať.


Zvoz elektroodpadu - upozornenie
8.10.2020

Zvoz elektroodpadu - upozornenie

Vážení občania! 13. októbra 2020 (utorok) v čase od 8:00 hod. budú pracovníci spoločnosti H+EKO, spol. s.r.o., Košice v našej obci zbierať Vami vyložené staré nefunkčné elektrospotrebiče: práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, atď.
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.
Stačí, ak nefunkčné elektrické spotrebiče vyložíte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou v utorok 13.10.2020 skoro ráno . Pracovníci, ktorí budú vykonávať zber elektroodpadu majú nápis ZBER a SPRACOVANIE ELEKTROODPADU s logom spoločnosti na svojom oblečení ako aj na vozidle.
Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.


VEREJNÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ pre študentov stredných a vysokých škôl
7.10.2020

VEREJNÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ pre študentov stredných a vysokých škôl

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVI. ročník súťaže o tvorivom písaní pre študentov.. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému AKÚ CENU MÁ MIER?
Súťažné práce v rozsahu 1 000 do 5 000 znakov ( s medzerami) treba vo formáte DOC,DOCX, ODT alebo PDF posielať do 22. novembra 2020 na e-mailovú adresu sutaz@mil.sk. Práce, ktoré postúpia do finále, budú v dňoch 1. - 6. decembra uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR (www.facebook.com/mosr.sk), kde ich verejnosť bude môcť hodnotiť pridelením hlasu. Výsledky súťaže organizátori zverejnia 8. decembra 2020. Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení ja finančné prémie 500, 400 a 300 eur. Ceny víťazom odovzdá minister obrany SR Jaroslav Naď. Víťazné práce tiež uverejní mesačník MO SR Obrana.
V e-mailoch s prácami súťažiaci uvedú základné údaje o autorovi (meno a priezvisko, adresa, škola, vek, kontakt) a vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR).
Podrobnosti a formuláre GDPR nájdu na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2020/.


Orálna vakcinácia líšok proti besnote
7.10.2020

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 42 sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonávaná letecky v dňoch 5. až 26. októbra 2020. Vakcinačné návnady sú čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru. Obsah tobolky je načervenalej farby a tobolka je označená viacjazyčnou potlačou "Pozor - vakcína proti besnote". Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov.


PD Nová Ľubovňa - posledný termín
7.10.2020

PD Nová Ľubovňa - posledný termín

PD Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy, že v piatok 9. októbra 2020, v čase od 13:00 do 17:00 hodiny bude vydávať obilie za nájomné za pôdu. Lístok s množstvom obilia na výdaj si vyzdvihnite v dňoch 07.10. až 09.10. v čase od 8:00 do 15:30 v administratívnej budove. Obilie Vám bude vydané 09.10. v čase od 13:00 do 17:00 hodiny na hospodárskom dvore. So sebou je potrebné si priniesť vrecia, povrázky a rúško.


NÚDZOVÝ STAV
1.10.2020

NÚDZOVÝ STAV

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 587 zo dňa 30.9.2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.


PD Nová Ľubovňa - OZNAM
1.10.2020

PD Nová Ľubovňa - OZNAM

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k.ú. Chmeľnica a Stará Ľubovňa, že v sobotu 3. októbra 2020, v čase od 8:00 do 13:00 h. bude vydávať obilie z úrody roku 2020 za nájomné za pôdu. Cena obilia za nájomné za pôdu je 18,- eur za 1 q.
Nájomné v peňažnej forme bude vyplácané v inom termíne. Vlastníci pôdy si najskôr musia v administratívnej budove vyzdvihnúť lístky s množstvom obilia na výdaj za dodržania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19:
- vstup do budovy len s ochranným rúškom, dezinfekcia rúk pri vstupe a mať vlastné pero na podpisovanie. Obilie sa bude vydávať na hospodárskom dvore a k jeho prevzatiu je potrebné si so sebou priniesť vrecia a povrázky a nezabudnúť rúško.


Regionálna tlačová správa SODB
25.9.2020

Regionálna tlačová správa SODB

Zverejňujeme v prílohe tlačovú správu Štatistického úradu SR v Prešove k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov (SODB) za Prešovský kraj.


Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - 27. 09.2020 - ZRUŠENÉ!
24.9.2020

Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - 27. 09.2020 - ZRUŠENÉ!

Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - sú ZRUŠENÉ!

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk