Upozornenie pre držiteľov psov

V posledných dňoch znova evidujeme sťažnosti na potulovanie sa psov po obci a znečistenie verejných priestranstiev psími exkrementmi. Žiadame držiteľov psov, aby rešpektovali zákaz vypúšťania psov z chovného priestoru! Zároveň upozorňujeme držiteľov psov, že zo zákona sú povinní odstraňovať exkrementy svojho psa z verejného priestranstva, keďže podľa viacerých sťažností je znečistená celá cyklotrasa. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránite tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk