Aktuality

Národná linka na pomoc deťom v ohrození
12.1.2022

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

je linka pomoci pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
11.1.2022

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2021 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2022 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022
3.1.2022

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2022 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 8/4/2021 zo dňa 11.12.2021
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2022 doručiť do 31.01.2022 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2022.


TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022
30.12.2021

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2022 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutoční v utorok 04. januára 2022.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2022 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2022.


VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT
22.12.2021

VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT

Touto cestou vyzývame majiteľov a vodičov motorových vozidiel, aby nevhodným parkovaním nesťažovali plynulé zabezpečenie zimnej údržby odhŕňania snehu z miestnych komunikácií.
Motorové vozidlá je potrebné parkovať v garážach a vo svojich dvoroch, tak aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách.


Oznam o činnosti obecného úradu
22.12.2021

Oznam o činnosti obecného úradu

Týmto oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad bude z dôvodu čerpania dovolenky dňa 23.12.2021, 27.12.2021 a 28.12.2021 zatvorený.

Zber odpadu

Separovaný zber druhotných surovín

 • 25.jan utorok

  Plasty

 • 15.feb utorok

  Sklo

 • 16.feb streda

  Papier

 • 02.mar streda

  Kov

 • 10.máj utorok

  Nebezpečné odpady

 • Zobraziť viac +

Vývoz komunálneho odpadu

 • www.visitspis.sk/1-uvod
 • maslubovniansko.sk
 • www.karpatenblatt.sk
 • www.kdv.sk
 • www.kovanezelezo.sk