Aktuality

Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v našej obci
22.6.2021

Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v našej obci

Bocian biely je druh brodivca z čeľade bocianovité, príbuzný volavkám a ibisom. Dosahuje hmotnosť priemerne 3,4 kg a dĺžku 100 - 120 cm. Je sťahovavý, prilieta v II.- IV. mesiaci a odlieta v VIII. - IX. mesiaci v roku.
Keď k nám tohto roku priletel a na našom hniezde si zasadol párik bocianov, priali sme si, aby sa im po niekoľkých neúspešných rokoch konečne podarilo priviesť na svet mláďatá. A podarilo sa. V hniezde na stĺpe vo farskej záhrade
máme tri životaschopné mláďatá bociana bieleho, ktoré v pondelok 21.6.2021 ochranári PIENAPu okrúžkovali resp. označkovali ornitologickými krúžkami. Boli pritom aj naše deti a žiaci našej školy.


18.6.2021

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni
v y h l a s u j e
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 17.06.2021 od 14,oo hodiny do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Bližšie informácie viď príloha.


Oznam o prevádzkových hodinách na obecnom úrade
17.5.2021

Oznam o prevádzkových hodinách na obecnom úrade

Od 17.05.2021 je Obecný úrad v Chmeľnici v riadnej prevádzke podľa pôvodných stránkových dní a hodín.
Pri vstupe do priestorov prevádzky si dezinfikujte ruky.
Nezabudnite, že vstup do budovy úradu je dovolený len s respirátorom !!!


DEŇ MATIEK 9.5.2021 Milé naše mamy, prajeme Vám krásny deň matiek!
8.5.2021

DEŇ MATIEK 9.5.2021 Milé naše mamy, prajeme Vám krásny deň matiek!

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája.
Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne osláviť Váš sviatok, myslíme na Vás. Prajeme Vám krásnu sviatočnú nedeľu venovanú matkám


PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE
3.5.2021

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov. Občan, ktorý sa nesčítal v čase elektronického samosčítania (od 15.2.2021 - 31.3.2021), môže využiť asistované sčítanie a navštíviť kontaktné miesto v obci, alebo požiadať telefonicky o asistované sčítanie. V našej obci je kontaktné miesto: Obecný úrad, Chmeľnica 103 a požiadať o asistované sčítanie môžete na telefónnych číslach 052/4324894, alebo 0904 914 685.


Otvorenie sezóny a posvätenie motocyklov
29.4.2021

Otvorenie sezóny a posvätenie motocyklov

Pozývame Vás na otvorenie sezóny a posvätenie motocyklov.