Aktuality

Termíny vývozu KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2020
7.1.2020

Termíny vývozu KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2020

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2020 sa bude vykonávať v párnych týždňoch vo štvrtky. Prvý vývoz KO bude vo štvrtok 09. januára 2020. V prílohe nájdete okrem termínov vývozu KO aj kalendárik vývozu separovaného zberu druhotných surovín a výstižný plagát NATUR-PACK, a.s. - organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorý by si mal prečítať každý občan a podľa neho triedenie odpadu vo svojich domácnostiach a prevádzkach aj vykonávať.
Pre rok 2020 Vám zároveň prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov ako aj chuti a zodpovednosti pri predchádzaní vzniku odpadu a dôsledného triedenia vybraných zložiek komunálneho odpadu.Vianočná besiedka
16.12.2019

Vianočná besiedka

Včera 15.12.2019 sa v našom kultúrnom dome konala Vianočná besiedka - vianočný program detí MŠ a žiakov ZŠ. Naše detí spolu so svojimi učiteľkami pripravili pre rodičov, starých rodičov a všetkých ľudí dobrej vôle krásny kultúrny program. Po programe sa podávala účinkujúcim deťom a všetkým ostatným účastníkom vianočná kapustnica. Týmto krásnym podujatím nám naša Základná škola s materskou školou spríjemnila predvianočný čas, 4-tú adventnú nedeľu.Pozvánka na Vianočnú besiedku detí MŠ a žiakov ZŠ
11.12.2019

Pozvánka na Vianočnú besiedku detí MŠ a žiakov ZŠ

Srdečne pozývame na Vianočnú besiedku venovanú rodičom, starým rodičom a ľuďom dobrej vôle: Tešíme sa na Vás!


POZVÁNKA na 6. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE 4.1.2020
6.12.2019

POZVÁNKA na 6. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE 4.1.2020

Na ples sa prihlásilo iba 24 ľudí. Z tohto dôvodu obec 6. reprezentačný ples ZRUŠILA.