Škola

Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Chmeľnica 58, Chmeľnica

Adresa: Chmeľnica 58, 6401 Chmeľnica

     
Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Klimková
 
Mobil: 0911 374 688  
Telefón: 052 / 42 83 193  
Fax: 052 / 42 83 192  
E-mail:

riaditel@zschmelnica.edu.sk

 
     
Školská jedáleň: 0902 653 479  
Materská škola: 0903 495 836  
     
Web stránka:

http://zsmschmelnica.edupage.org

 

 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr ZŠ s MŠ Chmeľnica.

Profil verejného obstarávateľa a zverejnenie zákaziek obstarávateľa ZŠ s MŠ Chmeľnica.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk