Úradná tabuľa

Názov Dátum
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2020 25.02.2021
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA 23.02.2021
Obecný úrad v Chmeľnici je od 12.01.2021 PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ. 14.01.2021
OZNAM - KARANTÉNA 05.01.2021
OZNAM - čerpanie dovolenky 18.12.2020
VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Chmeľnica 16.12.2020 Zmena VZN č. 2-2016 - o odpadoch - 233.29 kB
VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 16.12.2020 VZN č. 3-2015 -O miest. daniach... r. 2020 - 102.14 kB
VZN č. 2/2020 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Chmeľnica 16.12.2020 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chmeľnica - 84.77 kB
VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 16.12.2020 VZN č.1-2020 o určení výšky fian.prostr.na mzdy a prevázku škôl a škol.zariadení - 78.41 kB
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici 03.12.2020 Pozvanka na oz 15.12.2020 - 22.26 kB
Návrh rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 01.12.2020
Návrh zmeny VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Chmeľnica 01.12.2020
Návrh zmeny VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 01.12.2020
Návrh VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Chmeľnica 01.12.2020
Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 01.12.2020