Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
VZN č. 2 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Chmeľnica 27.09.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania 27.09.2022
Voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 26.09.2022
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26.09.2022 22.09.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022 - kandidáti do OSO 09.09.2022
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z. 24.08.2022
VZN č. 2 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Chmeľnica 20.08.2022 VZN č. 2 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Chmeľnica - 672.51 kB
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 20.07.2022
Oznámenie o počte obyvateľov pre Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 20.07.2022
Oznámenie - menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie obce Chmeľnica a kontakty na doručenie kandidátnych listín - Voľby do orgánov územnej samosprávy 29.10.2022 19.07.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022 - pre Obec Chmeľnica 19.07.2022
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ a VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - 29. október 2022 14.06.2022
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 23.02.2022
Štandardy kvality - ÚRSO 22.02.2022
VZN č. 1/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Chmeľnica 14.12.2021
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk