Marta Krafčíková: "BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté

1. marca 2022 bol pre Chmeľnicu veľkým dňom. V obecnej knižnici Marta Krafčíková, autorka rozprávok a Alexandra Saganová, ilustrátorka knižky, do čitateľského života uviedli novú rozpávkovú knižku, ktorej súčasťou je aj maľovanka. Knižku vydala Obec Chmeľnica vo vydavateľstve Miroslav Števík - Scepusium v roku 2021. Podujatia, ktoré zahájilo tohoročný marec- mesiac knihy, sa zúčastnili aj význámný hostia, Mgr. Elena Vranovská, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice Mgr. Jakub Ondrej výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY. Knižku rozprávok privítali v knižnici deti z MŠ a žiaci ZŠ pod vedením riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Ľudmily Klimkovej, zástupkyne Mgr. Tatiany Bolešovej a pani učiteliek.

 

 

 

Obec Chmeľnica venovala obyvateľom Chmeľnice do každého domu knihu autorky Marty Krafčíkovej a ilustrátorky Mgr. Alexandry Saganovej „Babičkine rozprávky skutočné i zabudnuté.“ Autorky v knihe slovom a maľbami približujú našim deťom životné osudy predkov, ako aj to, kam siahajú ich korene. Opierali sa o osobné zážitky a o zápisy v starej kronike našej obce.

"Veríme, že vďaka tejto krásnej rozprávkovej knižke autoriek z Chmeľnice, obohatíme nielen naše deti, ale pomôžeme vám vytvoriť prijemnú rodinnú atmosféru v mesiaci marec, ktorý je mesiacom knihy."

 

                                               S úctou

 

                  

                                                                               Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce

                                                                                                       a poslanci OZ

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk