Nárečový slovník

  Chmeľnicky Člen  Nemecky Slovensky Výslovnosť Použitie vo vete Preklad vety
1 dos Appu das Apfel jablko   Grich mo a Appu. Podaj mi jablko.
2 di Bank die Bank lavica   Ich zec of ta Bank.  Sedím na lavici.
3 di Bicho die Bucher knihy      
4 do Brudo der Bruder brat      
5 dos Blut das  Blut krv      
5 do Caun der  Zaun plot      
6 do Dach das Dach strecha      
7 do Tjarn        ťarn    
8 dos Djałt das  Geld  peniaze  ďałt    
 djan    geben  dať  ďan    
10  sadjn    sägen  hovoriť  saďn    
11  tjemon    kümmern    ťemon    
12  do Bardj  der  Berg    barď    
13  di Fłidja  die  Fliege    fłiďa    
14  łanjo    länger    łaňo    
15   jenjo    jünger    jeňo    
16 do Tfoł der  Pfahl        
17 do Tfafo der   Pfeffer  korenina      
18  do Tfug der   Pflug        
19   do Tfora der  Pfarrer  farár      
20  di Fłauma die   Pflaume  slivky      
21  do Fłasto der  Pflaster        
22  fłetjn    pflücken  šklbať      
23  kłopn    klopfen  klopať      
24  di Knoppa der  Knopf  gombík      
25  wiesbo    wissen wir  vieme      
26  foďas´n    vergessen  zabudnúť      
27  ict    jetzt        teraz           
28  do váď der  Weg  cesta      
29 do zumo der  Sommer  leto      
30  citon    zittern  triasť sa       
31 di ťauda die  Kälte  chlad      
32 di agun die Nadeln ihličie      
33 di nouuda die Nadel ihla      
34    oufmachen     aufmachen  otvoriť      
               
               

k wird zu "tj" ( ť)

g wird zu "dj" (ď)

                  "nj" (ň)

„ł” – pravý_Alt(Alt Gr) + K

 ä, ö, ü, ß 

ö - alt+148, ü - alt+129 

„Ł” – pravý_Alt(Alt Gr) + L

pf

 

Ak viete po chmeľnicky a poznáte slová, ktoré sa nenachádzajú v našom slovníku, zašlite nám ich mailom na adresu starosta@chmelnica.sk a my ich doplníme.

Formulár

Vložte znaky, ktoré vidíte na obrázku . Vložte znaky, ktoré vidíte na obrázku .