Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 Na základe žiadosti  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni bol vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 25.03.2022 do odvolania.

 
Fyzickým osobám sa zakazuje na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme najmä: 
fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov, aby na upratovanie dvorov a záhrad v týchto dňoch nepoužívali oheň. 

Čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac budú chránení občania, príroda a celé životné prostredie. 
 

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk