Komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 28.11.2022 uznesením č. 4/2022 zriadilo:

OBECNÚ RADU 

Mária Bolešová

Eva Kaňová

Marek Lipták

 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na ustanovujúcom zasadnutí dňa 28.11.2022 uznesením č. 5/2022 zriadilo tieto komisie:

 

Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

Predseda:  Marek Lipták 

Členovia:  MUDr. Michal Šandrik, Ing. Martin Dobiáš

 

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Predsedníčka:  Mgr. Anna Tvrdá

Členovia komisie: Mária Bolešová, Mgr. Monika Podhorská, Marta Krafčíková, Mgr. Patrik Lompart, PhD., Samuel Haničák, Jessica Štellmachová, Mgr. Ľudmila Klimková, Bc. Tatiana Bolešová

 

Komisie  na ochranu verejného záujmu

Predseda: Rudolf Haničák

Členovia komisie: Mária Bolešová, MUDr. Michal Šandrik

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na svojom zasadnutí 27.11.2018    uznesením  č. 6/1//2018 schválilo:

Radu OZ

Ing. Beatrix Langová

Mgr. Patrik Lompart

JUDr. Peter Lompart

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na svojom zasadnutí 27.11.2018    uznesením  č. 7/1//2018 schválilo komisie:

Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

Predseda:  Pavel Toček 

Členovia: Marek Jachman, Jozef Neupauer

Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová

 

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda:  JUDr. Peter Lompart

Členovia komisie: Mgr. Pavol Peky, Bc. Ľubomíra Lompartová

Zapisovateľka: Mária Gurková

 

Komisie kultúry

Predseda  Ing. Andrea Kosturková

Členovia komisie: Mgr. Mária Recktenwald, Božena Klimková, Marta Krafčíková,

                               Viliam Klimko, Katarína Krafčíková, Mgr. Ľudmilu Klimkovú,

Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová

 

Komisia vzdelávania, mládeže a športu

 Predseda: Mgr. Patrik Lompart PhD.

 Členovia komisie Ing. Andrea Kosturková, Mgr. Lucia Široká, Mgr. Ľudmila Klimková,   

                              Dominik Špes, Roman Sóos  ml.

 Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová

 

Komisie uchovania obecných tradícií, nárečia  a aktivít zameraných na seniorov 

Predseda: Marta Krafčíková

Členovia komisie: Ing. Mária Chlebáková, Mária Faltičková, Mária Lompartová č. 46

Zapisovateľka: Mária Gurková

 

Komisie ekonomicko – majetková

Predseda: Ing. Beatrix Langová 

Členovia komisie: JUDr. Peter Lompart, Ján Špes, Ing. Andrea Kosturková, Mgr. Patrik                     

                               Lompart PhD.

Zapisovateľka: Mária Gurková

 

Komisie  na ochranu verejného záujmu

Predseda: Rudolf Haničák

Členovia komisie: Pavel Toček, Ing. Beatrix Langová

Zapisovateľka: Mária Gurková

 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica zriadilo na svojom zasadnutí dňa 20.01.2015 tieto komisie:

Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

predseda

Jozef Duffala

 

členovia

Ing. Mária Špesová

 

 

Jozef Neupauer

 

 tajomníčka komisie

 Ľudmila Kaňová

 

Komisia ochrany verejného poriadku

predseda

Jozef  Holotňák

 

členovia

Ľubomíra Lompartová

 

 

Pavol Peky

 

 

Ondrej Fába

 

 

 

 

 tajomníčka komisie

 Mária Gurková

 

Komisia finančná a správy majetku

predseda

Ing. Beatrix Langová

 

členovia

Mgr. Peter Lompart

 

 

Ján Špes

 

 

Patrik Lompart

 

 tajomníčka komisie

Mária Gurková

 

 

 

 

Komisia kultúry

predseda

Ing. Andrea Kosturková

 

členovia

Mgr. Patrik Lompart

 

 

Božena Klimková

 

 

Mgr. Monika Podhorská

 

 

Bc. Tatiana Bolešová

 

 

Mgr. Mária Recktenwald

 

 tajomníčka komisie

Ľudmila Kaňová

 

Komisia športu

predseda

Dominik Špes

 

členovia

Damian Neupauer

 

 

Ondrej Kormanský

 

 

František Kormanský

 

 

Jozef Moščovič

 

 

Lýdia Špesová

 

 

Klaudia Baranová

 

 

Jesika Špesová

 

 

Ondrej Špes

 

 

Pavol Špes

 

 

Štefan Fába

 

 

Barbora Podhorská

 

 

Martin Krafčík

 

 

Marian Krafčík

 

 

Ľubomír Lang

 

 

Pavol Lang

 

 

Ľudmila Goliašová

 

 

Zuzana Cirbusová

 

 

Damian Lompart

 

 

Eduard Klimko

 

 tajomníčka komisie

Ľudmila Kaňová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda

Rudolf Haničák

 

členovia

Ing. Andrea Kosturková

 

 

Ing. Beatrix Langová

 

 tajomníčka komisie

Mária Gurková

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie, ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk