OBEC

Podpredseda NRSR Gábor Grendel navštívil Chmeľnicu
24.5.2022

Podpredseda NRSR Gábor Grendel navštívil Chmeľnicu

23. mája 2022, v rámci pracovnej cesty podpredsedu NRSR Gábora Grendela bola aj návšteva v obci Chmeľnica. V rámci zaujímavej diskusie na obecnom úrade poslankyňa OZ v Chmeľnici Marta Krafčíková predstavila spolu so starostkou obce Zitou Pleštinskou obec Chmeľnicu, jej minulosť a plánované aktivity v nasledujúcom období. Poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová , predsedníčka mandátového a imunitného výboru, ocenila výstavu v priestoroch obecného úradu, ktorá podáva obraz života obyvateľov obce. Obec Chmeľnica sa po poslednom sčítaní obyvateľstva zaradila medzi obce, v ktorej sa k nemeckej národnosti prihlásilo viac ako 29 % obyvateľov.
Hostia z NR SR si položením venca pri pamätníku padlým v I. a II. svetovej vojne a tým, ktorí boli násilne odvlečení do ruských gulagov uctili pamiatku občanov obce Chmeľnica.
Podpredseda NR SR Gábor Grendel navštívil plničku minerálnych vôd Ľubovnianka a MISS+ firmy LIMO ŠPES s.r.o. v Ľubovnianskych kúpeľoch.


DEŇ MATIEK - 08. máj 2022
5.5.2022

DEŇ MATIEK - 08. máj 2022

Milé naše mamičky a babičky,

už tradične si v druhú májovú nedeľu pripomíname dôležitosť žien, matiek. Je tu deň venovaný nám – mamám.


STAVANIE MÁJA
29.4.2022

STAVANIE MÁJA

Obec Chmeľnica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chmeľnica, Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. apríla 2022 so začiatkom o 19:30 hod. pred školou. Symbolický máj pre celú obec postavia členovia DHZ Chmeľnica. Príďte si spolu s nami spestriť sobotný podvečer.


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 14.04.2022
8.4.2022

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 14.04.2022

Dňa 14. 04. 2022, t. j. vo štvrtok o 8:30 hod. sa uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.
Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.


28. marec je dňom úcty k učiteľskému povolaniu
28.3.2022

28. marec je dňom úcty k učiteľskému povolaniu

Pri príležitosti DŇA UČITEĽOV ďakujeme všetkým pedagógom a všetkým zamestnancom ZŠ s MŠ v Chmeľnici, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce práci, ktorá vychováva našu mladú generáciu v dedine. Myslíme aj na učiteľov, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, pretože nás a naše deti robili v škole lepšími.
Tento sviatok je oslavou práce všetkých učiteľov, ktorých práca je aj ich poslaním, a preto si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetavosť veľkú úctu a poďakovanie.


Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Chmeľnica za rok 2021
16.3.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Chmeľnica za rok 2021

Obec je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája. Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2021 nájdete v prílohe.


Rozlúčka s pracovníčkou obecného úradu Ľudmilou Káňovou
5.2.2022

Rozlúčka s pracovníčkou obecného úradu Ľudmilou Káňovou

5.2. 2002 sme sa rozlúčili s našou dlhoročnou pracovníčkou Obecného úradu Ľudmilou Káňovou, ktorá odchádza do dôchodku. Ďakujeme Ľudka za vykonanú službu obyvateľom obce.


SLOVENSKO ZÁLOHUJE
28.1.2022

SLOVENSKO ZÁLOHUJE

1. 1. 2022 sa začala ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. PET fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.


Národná linka na pomoc deťom v ohrození
12.1.2022

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

je linka pomoci pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
11.1.2022

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2021 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2022 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022
3.1.2022

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2022 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 8/4/2021 zo dňa 11.12.2021
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2022 doručiť do 31.01.2022 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2022.


Informácia o možnosti očkovania v Ľubovnianskej nemocnici, n.o.
16.11.2021

Informácia o možnosti očkovania v Ľubovnianskej nemocnici, n.o.

Na základe rozhodnutia vedenia Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Vás informujeme o možnosti očkovania bez prihlásenia proti Covidu vo štvrtok a piatok, t.j. 18. a 19.11.2021 od 7,30 hod. do 14,00 hod.


Október - mesiac úcty k starším
26.10.2021

Október - mesiac úcty k starším

Milí naši dôchodcovia,
nadišiel október, ktorý sa ako každý rok nesie v znamení úcty k starším. Pri tejto príležitosti, by sa Vám rada prihovorila Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce.


Nová aplikácia Chmeľnica
14.10.2021

Nová aplikácia Chmeľnica

Keďže obec neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich obyvateľov o dianí v našej obci, oznamujeme uvedenie novej mobilnej aplikácie Obce Chmeľnica do prevádzky. Od dnešného dňa je dostupná mobilná aplikácia pod názvom „Chmeľnica“. Aplikácia je určená primárne pre tých, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z obecného rozhlasu zverejnené v pracovnom čase. V prípade záujmu si môžete aplikáciu nainštalovať do svojho mobilného zariadenia.


Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v našej obci
22.6.2021

Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v našej obci

Bocian biely je druh brodivca z čeľade bocianovité, príbuzný volavkám a ibisom. Dosahuje hmotnosť priemerne 3,4 kg a dĺžku 100 - 120 cm. Je sťahovavý, prilieta v II.- IV. mesiaci a odlieta v VIII. - IX. mesiaci v roku.
Keď k nám tohto roku priletel a na našom hniezde si zasadol párik bocianov, priali sme si, aby sa im po niekoľkých neúspešných rokoch konečne podarilo priviesť na svet mláďatá. A podarilo sa. V hniezde na stĺpe vo farskej záhrade
máme tri životaschopné mláďatá bociana bieleho, ktoré v pondelok 21.6.2021 ochranári PIENAPu okrúžkovali resp. označkovali ornitologickými krúžkami. Boli pritom aj naše deti a žiaci našej školy.


COVID-19 OPATRENIA OD 19.4. 2021
20.4.2021

COVID-19 OPATRENIA OD 19.4. 2021

Opatrenia, ktoré boli prijaté o 19.4.2021


Sčítanie obyvateľov 2021 - ZMENA
25.1.2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - ZMENA

V súvislosti s pandemickou situáciou v SR dochádza k zmene Sčítania obyvateľov 2021. Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021. Asistované sčítanie sa bude realizovať od 01.04.2021 do 31.10.2021.
To znamená, že elektronicky sa môžete sčítať od 15.02.2021 - 31.03.2021. Ak sa obyvateľ nevie, alebo nemôže sčítať sám alebo pomocou svojich blízkych, tak sa sčíta za pomoci asistenta - to však až od 01.04.2021 - 31.10.2021.
V súvislosti s uvedeným sa obraciame s prosbou na mladších, technicky zdatnejších členov rodín, aby ste využili prvú možnosť, sčítali elektronicky seba aj blízkych, vrátane starých rodičov, aby v tejto nepriaznivej situácii neboli ohrození pri kontakte s inými osobami pri asistovanom sčítaní. Ďalšie informácie budeme priebežne zverejňovať.


Nahlásenie stavu vodomera v termíne od 1.2.2021 do 10.2.2021
25.1.2021

Nahlásenie stavu vodomera v termíne od 1.2.2021 do 10.2.2021

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad prosí našich občanov, odberateľov vody z verejného vodovodu o nahlásenie stavu vodomera z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Odpočty nahláste v termíne od 1.2.2021 do 10.2.2021.


Oznam o činnosti OÚ v Chmeľnici
14.1.2021

Oznam o činnosti OÚ v Chmeľnici

V súvislosti so zákazom vychádzania na území SR, ako aj v zmysle platných opatrení, súvisiacich so zamedzením šírenia koronavírusu, je Obecný úrad v Chmeľnici od 12.01.2021 PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenie miestnych poplatkov pre rok 2021
14.1.2021

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenie miestnych poplatkov pre rok 2021

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2021 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 11/5/2020 zo dňa 15.12.2020
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2021 doručiť do 31.01.2021 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2021.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk