Návšteva ministra PSVaR SR Milana Krajniaka v Chmeľnici

Dňa obce 2022, ktorý sa uskutočnil 28.augusta 2022 sa zúčastnil minister PSVaR SR Milan Krajniak. Svoju návštevu v obci začal svätou omšou. Ochutnal chutný poľovnícky guľáš, slávnostne umiestnil tabuľku na oplotenie športového areálu, ktorá začína výstavbu DI RODINKA v obci. Pozrel si výstavu o histórii obce a zapísal sa do pamätnej knihy obce. Tejto významnej návštevy v obci sa zúčastnil aj Jozef Lukáč poslanec NR SR, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja, Anna Lazorčáková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni a Anna Aftanasová, námestníčka Ústredia ÚP v Bratislave.

 

 

 

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk