Výstavba oplotenia športového areálu.

Na oplotenie športového areálu sme podali žiadosť na dotáciu z VÚC PSK. Obec získala dotáciu 10000 €. Z vlastných prostriedkov  použila 15650 €. Na demontáž starého oplotenia, verejné obstarávanie a stavebného dozora  použila 4870 €. Demontáž starého oplotenia sme začali v júni 2022. Projekt bol ukončený v auguste 2022.

Starý stav

Starý stav

Nový stav 

Nový stav

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk