OBEC

Dank schien vor oust ujka, džáda Krešus...
11.4.2020

Dank schien vor oust ujka, džáda Krešus...

Andrej Krafčík (* júl 1930, Chmeľnica – † 7. apríl 2020, Chmeľnica), heligonkár Folklórnej skupiny Marmon, bol jej neodmysliteľnou súčasťou. Veselý, vtipný, všetci ho mali radi. Vzorný manžel, otec troch synov, dedko a pradedko, nás predišiel do večnosti. Pán života a smrti si ho povolal 7. apríla 2020 v jeho nedožitom 90. roku veku. Posledná rozlúčka s ním bude na bielu sobotu 11. apríla 2020 v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku...


Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.4.2020

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti a v prílohe zverejňujeme Rozhodnutie MŠVVaŠ SR. Rozhodnutie obsahuje dôležité informácie ohľadom zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, podávania prihlášok na stredné školy, konania skúšok na stredné školy, maturitných skúšok a pod.


Zber nefunkčných elektrospotrebičov
2.4.2020

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

V pondelok 6.4.2020 od 8:00 hod. sa uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.
Stačí ak elektrické spotrebiče vyložíte skoro ráno na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. Spoločnosť H+EKO, spol. s.r.o. ich bude zbierať od 8,oo hod. ráno. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám už doslúžili.


OZNAM Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa
2.4.2020

OZNAM Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k. ú. Chmeľnica, že v záujme bezpečnosti všetkých občanov súvisiacou so šírením vírusu COVIS - 19 predlžuje pozastavenie hotovostného vyplácania nájmu za pôdu od 30.3.2020 do odvolania, ale zároveň odporúča využiť možnosť jeho vyplácania bezhotovostne, (nahlásením účtu, na ktorý Vám majú nájomné zaslať) ktoré sa realizuje bez prerušenia.
Pre komunikáciu s PD Nová Ľubovňa prosíme využívať telefonický kontakt: 052/4283073 - ek. oddelenie, alebo e-mailový kontakt: pdnovalubovna@gmail.com.


Zápis do 1. ročníka ZŠ
29.3.2020

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Na základe aktuálnej situácie a usmernenia ministerstva školstva sa zápis do 1. ročníka posúva na termín od 15.apríla do 30. apríla 2020 bez osobnej účasti žiakov. Zatiaľ bude prebiehať formou online prihlášky na webe Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č. 58 Chmeľnica 58064 01 Stará Ľubovňa


Šije rúška pre našich občanov
23.3.2020

Šije rúška pre našich občanov

So šitím ochranných rúšok pomáha aj Andrejka Kosturková. Ďakujeme!


Rúška na ústa pre dôchodcov nad 65 rokov máme pripravené
21.3.2020

Rúška na ústa pre dôchodcov nad 65 rokov máme pripravené

V miestnom rozhlase Vám oznámime, akým spôsobom budú rúška dôchodcom nad 65 rokov doručené.


17.3.2020

OZNAM Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v našom štáte a rozhodnutia krízového štábu SR v súvislosti so šírením vírusu COVID - 19 Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v KÚ Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Nová Ľubovňa a Jakubany, že v záujme bezpečnosti všetkých občanov súvisiacou so šírením vírusu COVID -19 zavádza nasledovné opatrenia:
1. zastavuje hotovostné vyplácanie nájmu za pôdu od 13.3.2020 do 27.3.2020,
2. v prípade, ak je potrebná návšteva pracovísk PD Nová Ľubovňa, žiadame dodržiavať nasledovné hygienické pravidlá:
- nenavštevujte organizáciu pri podozrení na ochorenie (akéhokoľvek respiračného ochorenia) alebo po predchádzajúcom kontakte s nositeľom vírusu. V takomto prípade poverte úradnou komunikáciou zastupujúcu osobu formou písomnej plnej moci,
- pri návšteve dodržiavajte odstup od ostatných osôb najmenej jeden meter.


17.3.2020

Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16. do 27.3.2020

Vážení občania, v prílohe zverejňujeme vydané nariadenie Prešovského samosprávneho kraja o mimoriadnej zmene cestovných poriadkov od 16.3. do 27.3.2020.


UPOZORNENIE pre občanov v súvislosti s ochorením COVID-19
16.3.2020

UPOZORNENIE pre občanov v súvislosti s ochorením COVID-19

Buďme zodpovední, nezľahčujme situáciu a riaďme sa nariadeniami, ktoré vydala vláda. Záleží to len od nás, ako sa bude situácia s koronavírusom vyvíjať v nasledujúcich dňoch. Obraciam sa na všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Platí pre Vás a všetkých občanov, ktorí sú s Vami v jednej domácnosti, povinná 14- dňová karanténa. Za porušenie tohto nariadenia Vám hrozí pokuta 1659 EUR. Keďže sú zavreté od pondelka 16.3.2020 školy, materské školy a školské zariadenia, prosím zabezpečte, aby sa Vaše deti zdržiavali doma a nie na športoviskách v obci. Noste ochranné rúška!


MODLITBA  K Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska!
16.3.2020

MODLITBA K Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska!

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby.
Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame.


UPOZORNENIE!
13.3.2020

UPOZORNENIE!

Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14 - dňovú karanténu spolu s rodinnými príslušnikmi, ktorí žijú s Vami v jednej domácnosti. Za nedodržanie je sankcia 1659 EUR.


Odpočet vodomerov - oznámenie
7.2.2020

Odpočet vodomerov - oznámenie

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť bude od 05.02.2020 vykonávať v obci Chmeľnica odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z. z. § 26, ods. f umožnili prístup k vodomeru. Na odbernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomera, naša spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.


Kontakt: č. t. 0850 111 800 Call centrum
E-mail: info@pvpsas.sk
Kríž s pamätnou tabuľou v Novoľubovnianskych kúpeľoch
29.1.2020

Kríž s pamätnou tabuľou v Novoľubovnianskych kúpeľoch

Ján Špes a Ondrej Špes z Prvej kúpeľnej a.s. v areáli vrtu Veronika osadili kríž s pamätnou tabuľou na realizátorov tunajších vrtov minerálnej vody RNDr. Michala Zakoviča a Ing. Miloša Vargu. Vdp. ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský, farár, správca Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Chmeľnica kríž s pamätnou tabuľou v Novoľubovnianskych kúpeľoch za účasti starostky obce Chmeľnica Zity Pleštinskej a starostky obce Nová Ľubovňa Júlie Boďovej dňa 28.januára 2020 posvätil. Vodu z tohto vrtu poznáme pod názvom obľúbenej ĽUBOVNIANKY.


Kedy je možné považovať zjazdosť a schodnosť ciest za primeranú?
27.1.2020

Kedy je možné považovať zjazdosť a schodnosť ciest za primeranú?

Odpoveď nájdete v Klube komunálnej politike na Rádiu Regina Východ (Streda 22.1.2020 o 14.05. Rovnako sa hovorí o povinnostiach obyvateľov obce voči komunite, v ktorej žijú. ( Zákon o obecnom zriadení 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)


Vláda SR zabudla na 18  obcí vrátane Chmeľnice
23.1.2020

Vláda SR zabudla na 18 obcí vrátane Chmeľnice

Vláda SR na svojom 191. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 15.01.2020 rozhodla o rozdelení 2,15 milióna EUR zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy pre mestá a obce v okrese Stará Ľubovňa. Starostovia 18 obcí, prevažne tí, ktorí nekandidovali za SMER-SD, boli z možnosti získať pre svoju obec dotáciu z tohto finančného balíčka určeného pre okres Stará Ľubovňa, vynechaní.Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici
18.11.2019

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 01.12.2019 (nedeľa) o 14:00 h. v Kultúrnom dome v Chmeľnici, Chmeľnica 103. V prílohe je pozvánka s programom valného zhromaždenia a splnomocnenie. V prípade, že sa Valného zhromaždenia nezúčastnite, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte.


Barbora Langová postúpila na celoštátnu prehliadku FVAT
12.11.2019

Barbora Langová postúpila na celoštátnu prehliadku FVAT

Mladí nádejní vedci z Prešovského a Košického kraja prezentovali svoju bádateľskú činnosť na Festivale vedy a techniky v Prešove. A zastúpenie tu malo aj Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, ktoré navštevujú aj študenti z Chmeľnice. Barbora Langová upútala výskumom venovaným biofyzike mozgu.


Sviatok všetkých svätých v našej chmeľnickej farnosti
1.11.2019

Sviatok všetkých svätých v našej chmeľnickej farnosti

Tohoročný 1.november 2019 sme prežívali vo farnosti intenzívnejšie ako po iné roky. Dnešné evanjelium o 8. blahoslavenstvách nás vrátilo na Horu blahoslavenstiev, kde sme strávili časť 4. dňa našej púte vo Svätej Zemi 16. októbra 2019.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk