Slávnostné ukončenie projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- cyklotrasa Stará Ľubovňa, Chmeľnica

Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami otvorí  úsek: Stará Ľubovňa – Chmeľnica, 1,9 km a oddychové miesto pre cyklistov v Chmeľnici vybavené nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím  fotovoltaických panelov.

 
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk