DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 2022

V nedeľu 16.10.2022 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnilo už tradičné stretnutie seniorov pri príležitosti "Október- mesiac úcty starším." Naši seniori sa zišli v hojnom počte. Kultúrny program pre seniorov pripravili žiaci ZŠ s MŠ pod vedením svojich učiteliek a členovia folklórnej skupiny Marmonček pod vedením pani riaditeľky Mgr. Ľudmily Klimkovej. Kyticu zo svojich piesní uvila pre nich aj muzikálová speváčka Anka Gajová. Zablahoželali sme jubilantom, ktorý v roku 2022 dosiahli vek 70/80/90 rokov.

Ocenili sme 8 seniorov ďakovným listom za mimoriadne zásluhy pre obec Chmeľnica. 

Helena Haničáková

Dlhé roky pracovala v školskej jedálni a varila našim deťom. Aj napriek ťažkým chvíľam v jej živote nikdy neodmietla pomoc v kuchyni pri obecných podujatiach. Pani Haničáková sa zaslúžila aj obnovy sôch v našej Lurdskej kaplnke. Často putuje aj k soche Panny Márie, ktorú umiestnila na ceste do Matysovej. Dnes sa tam chodia modliť malí aj veľkí.

Naše ocenenie je poďakovaním za jej celospoločenský prínos pre obec a príkladom pre budúce generácie

1.    Marta Krafčíková

Marta Krafčíková vedie cirkevný spevokol sv. Andreja v Chmeľnici. Zaujíma ju história, hlavne tá, ktorá je spätá s jej rodnou Chmeľnicou. Veľmi podrobne preštudovala obecnú, školskú aj farskú kroniku, archívy, aby napísala knihu o svojej obci. Kniha „Utekali, aby zostali“ je autentickým svedectvom o živote ľudí v našej malej nemeckej dedinke Chmeľnica. Zachytáva v nej osudy obyvateľov našej obce aj na základe autentických príbehov ešte žijúcich pamätníkov. Venuje sa aj obdobiu vysídľovaniu a násilnému odsunu etnických Nemcov. Často ju nájdete aj v diskusii so žiakmi našej ZŠ s MŠ v Chmeľnici, ktorí radi počúvajú zaujímavé historky v podaní tety Marty. Manželovi Heribertovi pomáha aj vo včelárstve. Marta Krafčíková je autorka chmeľnického nárečového slovníka. Nárečie je najväčšou historickou pamiatkou našej obce. Prežilo 700 rokov a našou povinnosťou  je zachovať ho pre budúce generácie. Kniha autorky Marty Krafčíkovej: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté je zaujímavou knižkou pre deti. Autorka sa veľakrát zamýšľala na tým, ako priblížiť deťom životné osudy svojich predkov, ako aj to, kam siahajú ich korene. Marta Krafčíková je aj poslankyňou obecného zastupiteľstva v Chmeľnici. Venuje sa návštevníkom obce a reprezentuje obec na rôznych podujatiach doma aj v zahraničí.

Naše ocenenie je poďakovaním za jej celospoločenský prínos pre obec a príkladom pre budúce generácie.

3.   Ľudmila Kaňová

Pracovala na obecnom úrade, kde sa venovala kultúre. Pripravovala scenáre pre vystúpenia súborov na Dňoch nemeckej kultúry. Je zároveň aj našou kronikárkou. V roku 2016 získala jej kronika obce Chmeľnica  hlavnú cenu v kategórii kronika obce do 1000 obyvateľov. Prevzala si ju v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Slovenská kronika 2016. Patrí jej veľká vďaka za dôsledné uchovávanie kultúrneho dedičstva v našej obci pre jej budúce generácie. Veľkú zásluhu má aj na zmapovaní krojov obce. V súčasnosti sa venuje vystúpeniam mládeže na rôznych podujatia a reprezentácii krojov obce a piesňam, ktoré reprezentujú autencitu obce a jej nárečia.

Ocenenie je poďakovaním za ich celospoločenský prínos pre obec a príkladom pre budúce generácie.

4.   Mária Recktenwald

Dlhoročná učiteľka, neskôr riaditeľka našej ZŠ s MŠ. V súčasnosti zastáva funkciu podpredsedníčky Karpatsko nemeckého spolku na Slovensku a predsedníčky regiónu Horný Spiš.  Pod jej vedením sa uskutočňujú Olympiády a mnohé recitačné súťaže v nemeckom jazyku. Zo svojich žiakov vychovala mnoho úspešných pedagógov nemeckého jazyka. Jej zásluhou je z jej žiakov veľa úspešných študentov a absolventov Bilingválneho nemeckého gymnázia v Poprade. Jej žiaci dnes využívajú nemecký jazyk na univerzitách v zahraničí a vo svojej profesionálnej kariére na významných postoch v zahraničí.

V kategórii Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať, prevzala Mária Recktenwald ocenenie Zlatý Ámos z rúk predsedu vlády Eduarda Hegera.

 Ocenenie jej udeľujeme za dlhoročný podiel na rozvoji školstva a prínos v uchovávaní nemeckej kultúry v obci.

 

Andrej Faltičko

Dlhé roky pomáha obci pri klampiarskych prácach na obecných budovách aj budovách v správe farnosti Chmeľnica. Aj v súčasnosti je ochotný nezištne pomôcť pri rôznych kalamitách. „Majster,“ ako ho zvykneme volať, je ochotný vždy na úkor svojho voľného času prísť, keď ho potrebujeme.

Ocenenie mu  udeľujeme za dlhoročnú pomoc pri klampiarskych prácach v obce.

 

Štefan Lang

Bol kostolníkom v Kostole svätého Ondreja, kde vykonával svoju službu farníkom. Zároveň zastáva záujmy a práva členov Urbariátu vo výbore tohto spoločenstva.

Ocenenie mu  udeľujeme za dlhoročnú službu kostolníka v Kostole svätého Ondreja a ďalšie aktivity pre obyvateĺov obce Chmeľnica.

 

Mária Krafčíková

Dlhé roky pracovala na Pošte v Starej Ľubovni. Už ako 20 ročná začala kantorovať v Kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. Bolo to ešte za pôsobenia pána farára Štefana Putanka v chmeľnickej farnosti. K tejto službe priučila aj svoju sestru Helenku, ktorá  bola tiež kantorkou v našom kostole. Obe sestry sa v tejto službe striedali. Obetavo sprevádzala piesňami obyvateľov pri krste a aj na ich poslednej púti. Nevynechali žiaden krst ani pohreb. V šesťdesiatych rokoch Mária Krafčíková 5 rokov kantorovala aj v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Ocenenie je poďakovaním za ich celospoločenský prínos pre obec a príkladom pre budúce generácie.

 

Helena Krafčíková 

rovnako ako jej sestra Mária bola skvelou a obetavou kantorkou. Viedla aj cirkevný spevokol. Spolu so sestrou sa striedali v službe za organom. Mnohí občania ešte aj dnes spomínajú na krásny a mohutný spev v kostole za jej kantorovania.

Ocenenie je poďakovaním za ich celospoločenský prínos pre obec a príkladom pre budúce generácie.

 

 

Príhovor starostky obce Ing. arch. Zity Pleštinskej: "Vážené dámy, Vážení páni, milí Chmeľničania, október, mesiac úcty k starším, patrí  Vám všetkým, ktorí  máte už  viac ako šesťdesiat rokov života za sebou. Každá Vaša šedina, či vráska vypovedá svoj životný príbeh, múdrosť a skúsenosť. Johann Wolfgang von Goethe  povedal : „Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“ To, že práve Október je už niekoľko rokov venovaný starším ľuďom, je veľmi dobre vymyslené.  Jeseň patrí k najobľúbenejším ročným obdobiam mnohých ľudí. Príroda okolo nás hrá farbami, menia sa farby listov a vonku je stále relatívne príjemne. Práve úžasné farebné premeny stromov a rastlín dokazujú, že práve jesenná príroda patrí medzi to najkrajšie, čo sa počas roka dá vidieť. To, že práve Október je už niekoľko rokov venovaný starším ľuďom  bolo vymyslené aj práve preto, aby sme viac mysleli na  Vás, naše mamy, otcov, babky, dedkov, tety, ujov. Je dobré občas si spomenúť na to, čo pre nás rodičia či starí rodičia urobili. Nie je toho málo. Krásne dovolenky, nezabudnuteľné darčeky, chutné jedlá, podpora pri štúdiách, nekonečná starostlivosť o nás. Každému dobre padne, keď vie, že sme za to všetko vďační. Aj úprimná vďaka za všetko, čo pre nás urobili a stále robia, napĺňa ich starobu krásnymi pocitmi a radosťou. Dnes viac ako inokedy začína platiť stará múdra pravda: „Starobe sa nevysmievaj, lebo práve k nej smeruješ.“ Táto pravda je veľkou výzvou pre nás, aby sme venovali svoj čas stretnutiam so staršími spoluobčanmi, lebo raz na ich mieste budeme aj my. Milí priatelia, určite veľmi radi spomínate na mladosť,  na všetky veselé zážitky zo svojho života.  Aj toto je jeden  z dôvodov, prečo už tradične pre Vás toto stretnutie pripravujeme. Predchádzajúce dva roky boli poznačené pandémiou. V tomto roku je opäť možné podujatie pre Vás uskutočniť.  Pospomínajte so svojimi spolužiakmi, priateľmi na chvíle, ktoré ste spolu prežili. Keď niekto spomína na svoje šťastné chvíle, cíti sa opäť šťastný. Rovnako som presvedčená, že jeseň vášho života Vám vaše vnúčence a pravnúčence skrášľujú tým, že Vás denne obdarúvajú svojím pohladením či úsmevom, básničkou alebo pesničkou. Aj my využívame dnešný  16. októbrový deň na to, aby dnes Vaše vnúčence znásobili svoju nehu k vám. Príjmite darček v podobe kultúrneho programu, ktorý pre Vás Vaše vnúčence so svojimi pani učiteľkami pripravili.  Po kultúrnom programe prijmite rovnako aj naše pohostenie s rovnakou láskou, s akou sme ho pre Vás pripravili. Apoštolka lásky, svätá Matka Tereza povedala zaujímavú myšlienku:“ Usiluj sa aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy šťastnejší.“ Chceme malý darček odovzdať aj našim jubilantom, ktorí dovŕšili a ešte dovŕšia v tomto roku 2022 svoje okrúhle 70. 80. a 90. narodeniny. Rovnako chceme odovzdať ocenenie za dlhoročný prínos pre obec. Skúsme sa dnes nachvíľu zastaviť a „dopriať si čas“ na spoločné posedenie so susedmi, priateľmi alebo so spolužiakmi. Doprajme si čas, lebo hospodármi svojho času a šťastia sme len my sami. Ďakujem, že ste dnes prišli, stráviť príjemné nedeľné popoludnie, Verím, že s vyznaním svojich detí a vnúčat po tomto dnešnom stretnutí odídete šťastnejší. Rovnako som presvedčená, že pookrejete pri piesňach z Vašej mladosti, ktoré Vám zaspieva Anka Gajová, ktorá opäť zavítala k nám do Chmeľnice. 

 

Prajeme Vám ešte veľa krásnych rokov, aby Vám zdravíčko slúžilo, a aby ste si nažívali tak pekne a pokojne v našej krásnej dedinke Chmeľnica ako doteraz. Vľúdna tvár, ruka, ktorá vie tak nežne pohladkať ... A veľké srdce plné lásky! To ste Vy, naše mamy a otcovia, stryné, tety, ujovia a strýkovia.  Preto vás máme všetci tak veľmi radi... 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk