8 ROKOV PRÁCE V OBCI CHMEĽNICA - VÝSLEDKY V ROKOCH 2014-2022

 REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU                                  15 414,00 €

Rekonštrukcia kancelárií, zasadačky, chodby a WC,                      9 290,00 €

preložka knižnice

Výmena vchodových dverí                                                                  3 400,00 €

Výmena strechy nad vstupom                                                               300,00 €

Nákup nového nábytku                                                                        2424,00 €

 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU                             58 395,87 €

Rekonštrukcia veľkej sály                                                                  5 047,00 €

Dotácia z PSK    1000,00 €      Vlastné zdroje 4 047 €

Rekonštrukcia kuchyne                                                                     19 965,00 €

Dotácia z PSK    2400,00 €      Vlastné zdroje 17 565 €

Výmena dosiek na pracovných stoloch                                                 386,87 €                    

Nákup novej rúry na pečenie                                                                 260,00 €

Rekonštrukcia chodby, vstupná hala                                               10 194,00 €

Dotácia z PSK   2600,00 €        Vlastné zdroje  7 594 €

Rekonštrukcia malej sály                                                                  13 025,00 €

Dotácia z PSK   5 645,00 €        Vlastné zdroje   7 380 €

Výmena okien v prístavbe KD                                                            4 118,00 €

Výmena vstupných dverí                                                                     3 400,00 €

Výmena dverí do veľkej a malej sály                                                 1 700,00 €

Výmena strechy nad vstupom                                                                300,00 €

Nákup nových stoličiek                                                                         3348,80 €

Dotácia z OOCR  3348,80

 CINTORÍN                                                                                          10 000,00 €

Vstupná brána do cintorína

Oplotenie na ľavej strane                                                                     1185,00 €

Rekonštrukcia cesty na cintorín                                                           7815,00 €

Úprava schodov                                                                                      1000,00 €

Vyčistenie cintorína od krovín

 NÁKUP TECHNIKY a STANOV na podujatia                              9988,00 €

Malotraktor                                                                                         1900,00 €

Traktorová kosačka                                                                            3890,00 €

Krovinorez                                                                                             774,00 €

Vysávač lístia                                                                                         380,00 €

Kosačka a plotové nožnice                                                                  1138,00 €

2 skladacie stany                                                                                  1906,00 €

 

ZŠ s MŠ                                                                                                5620,00 €

Rekonštrukcia kuchyne                                                                      5000,00 €

Náter strechy                                                                                         620,00 €

 

Cyklotrasy   Vetva A + cykloprístrešok                                             76820,00 €                                                                              

Projektová dokumentácia Vetva A Chmeľnica – Stará Ľubovňa

a VETVA B  Chmeľnica- Čertová skala

Dotácia z MD          14 500 €  Vlastné zdroje 4900 €                             4900,00 €

Realizácia  časti trasy + cykloprístrešok s nabíjačkou na bicykle 68 332,07 €

Odstránenie náletových drevín na cyklotrase                                     3588,00 € 

Realizácia je podľa schváleného projektu: „ Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro „                                                                                                                            

PLSK.01.01.00-12-0109/17 „Nový projekt – časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11 – pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro“.

 https://we.tl/t-v4XxDJGjm4

St.Ľubovňa 281 346,75 € (80,23%) Vlastné  12 025,02 €  Dotácia 269 321,73 €

Chmeľnica   68 332,07 €  (19,77%)  Vlastné   2963,42  €  Dotácia   65 368,65 € 

 

DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Zastávky pri Ľubovnianskych kúpeľoch a vyčistenie zastávok pri vstupe do obce 

Zábradlie na potokoch

Bezpečnostné zrkadlá

 

DOTÁCIA z Úradu PSVaR na §51 a § 54 z ESF

Dotácia 25 676 €

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ V OBCI                                                 12900,00€

Marta Krafčíková: Utekali, aby ostali                                               5000,00 €

Marta Krafčíková: Chmeľnický nárečový slovník                           3200,00 €

Marta Krafčíková : Babičkine rozprávky skutočné i zabudnuté a 4700,00 € omaľovánka

 

KULTÚRNE PODUJATIE V OBCI

Oslava 700 výročia obce

Dotácia MK   1000,00 € Vlastné zdroje 2570,40

5 obecných plesov

Dni nemeckej kultúry

Deň obce

Fašiangy so zabíjačkou

Stretnutie seniorov z príležitosti Mesiaca úcty starším

Jánske ohne

 

AKTIVITY, KTORÉ SA UŽ ZAČÍNAJÚ REALIZOVAŤ  

·      Detského ihrisko RODINKA                                                 74 089,08 €              

Dotáciu z MPSVaR             50 000,00 € Vlastné zdroje 24 089,08 € 

 

·      Rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV pri trati           125 592,60 €             

                                                                 Vlastné zdroje125 592,60 €

 

·      Dostavba detského ihriska                                                      20 316,06 €         

Dotácia z MAS 20 316,06 €

·      Rekonštrukcia cesty pri trati od č. d. 3, ktorá bola využívaná

Pri realizácii obchvatu obce Plavnica

 

 

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk