Výstavba cesty na IBV pri trati

Do komunikácie na IBV pri trati sme investovali každý rok. Urobil sa podklad zo štrkodrte a z frézového asfaltu sa  urobil dočasný povrh. Okrem toho sme na IBV pri trati vybudovali verejné osvetlenie, vodovod, plynofikáciu a optický kábel. Od 14. júla 2022 sme pripravili podklady na ohlásenie stavby, verejné obstarávanie. 19. septembra sme začali s rekonštrukciou obecnej cesty. Kládli sa obrubníky, odvodňovacie žľaby, štrkodrť. Cena diela bola vo verejnom obstarávaní vysúťažená v hodnote 125592 €.

 

 

 

 

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk