DEŇ OBCE 2022

V nedeľu 28.augusta 2022 sa v obci uskutočnil Deň obce 2022. Zahájili sme ju slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka, poslanca NR SR Jozefa Lukáča a ďalších významných hostí. Chutný poľovnícky guľáš navarili členovia poľovníckeho združenia MARMON z Chmeľnice. Obec zabezpečila občerstvenie. Súčasťou bolo aj slávnostné odovzdanie staveniska na DI RODINKA, ktoré sa bude realizovať v obci z výzvy MPSVaR SR. Obec na vybudovanie inkluzívneho ihriska získala dotáciu 50 000 €.

Pre deti bol pripravený bohatý program. Rôzne atrakcie, nafukovacie skákacie hrady, cukrovú vatu, maľovanie na tvár pripravila obec v spolupráci s Detskými atrakciami EMA z Kežmarku. Deti sa zabávali spolu s USMIEVANKOU, ktorá si pre nich pripravila pesničky, ktoré deti poznajú z televízie LALA a JOJKO.

Aj keď nás dopuludni vylakal dážď, v popoludňajších hodinách už svietilo slniečko a bol príjemný augustový deň.

Obec Chmeľnica ďakuje organizátorom podujatia a všetkým občanom, ktorí sa podujatia zúčastnili.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk