Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 15.6.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABC8 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202324 15.6.2023 Obnova a záloha systému na PC ETERNITA s.r.o. 53671325   
Detail Objednávka vyšlá 202323 14.6.2023 Kosenie a vyčistenie poldra
StaBeMont s.r.o. 51798883   
Detail Faktúra došlá 2023/05 13.6.2023 Faktúry za mesiac máj 2023 Faktúry za mesiac máj 2023    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2023 7.6.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 24/2022-2023 - OA Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202321 1.6.2023 Vystúpenie Kapely Gorals na akcii "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 GORLASKÉ KORENE, oz 54755417   
Detail Objednávka vyšlá 202322 1.6.2023 Zhotovenie fotografií, videozáznam z akcie "Dni nemeckej kultúry" zo dňa 4.6.2023 Michal Petrilák 10771409  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202320 31.5.2023 Ozvučenie akcie "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 Volčko Nikita 10770968  420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202319 30.5.2023 Tonery do tlačiarní Michal Panák -MIPA 47332271  63,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202318 30.5.2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DRS:
" Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná...
PRODOSING, s.r.o. 36465992  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 29.5.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 FUN & PLAY s.r.o. 50409743  24 140,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2023 18.5.2023 Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/216 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2023 18.5.2023 Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 22/38/054/558 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202317 17.5.2023 Čistenie potoka pretekajúceho obcou AS-SPOL, s.r.o. 45950130   
Detail Faktúra došlá 2023/04 15.5.2023 Faktúry za mesiac apríl 2023
Faktúry za mesiac apríl 2023    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2023 10.5.2023 Zmluva č. 323 0947 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1/2023 3.5.2023 Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023   24,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2023 28.4.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABC8 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2023 28.4.2023 Úrazové poistenie - Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/03 19.4.2023 Faktúry za mesiac marec 2023 Faktúry za mesiac marec 2023    
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk