Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7/2018 22.8.2018 Faktúry za mesiac júl 2018 Faktúry za mesiac júl 2018    
Detail Objednávka vyšlá 201846 22.8.2018 Výkopové práce a úprava terénu PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 201843 21.8.2018 Vystúpenie ľudovej hudby Zamiškovci na akcii "Deň obce" dňa 19.8.2018 Peter Zamiška    
Detail Objednávka vyšlá 201844 21.8.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Tibor Petrik, a.p.u. 34312536   
Detail Objednávka vyšlá 201845 21.8.2018 Práce na stavbe - MK - IBV pri Trati JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Objednávka vyšlá 201841 20.8.2018 Prečistenie kanalizačného potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 201842 20.8.2018 Údržba a kosenie zelene v obci Marek Jachman 41986725   
Detail Objednávka vyšlá 201840 17.8.2018 Ozvučenie na akciu Volčko Nikita 10770967   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2018 16.8.2018 Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201839 13.8.2018 Šmýkalku a program pre deti Simona Potomová - SIPO 46852956   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2018 10.8.2018 Poskytnutie NFP-Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  26 288,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2018 6.8.2018 Zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu, a to voľbou produktu FIX Premium. innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Objednávka vyšlá 201838 2.8.2018 Plošina na opravu verejného osvetlenia REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2018 26.7.2018 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/2018 24.7.2018 Faktúry za mesiac jún 2018 Faktúry za mesiac jún 2018    
Detail Objednávka vyšlá 201837 19.7.2018 Oprava elmotora Pitoňák Peter 31253831   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2018 6.7.2018 Poskytnutie podpory formou dotácie - Chmelnica IBV Pri Trati-Vodovod Environmentálny fond 30796491  78 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201836 6.7.2018 Vývoz kalu z ČOV Chmeľnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Faktúra došlá 5/2018 26.6.2018 Faktúry za mesiac máj 2018 Faktúry za mesiac máj 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2018 20.6.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR