Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202159 31.10.2021 Vývoz a likvidácia splaškov a kalu z ČOV Chmeľnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 202158 25.10.2021 Stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/9 22.10.2021 Faktúry za mesiac september Faktúry za mesiac september    
Detail Objednávka vyšlá 202157 8.10.2021 Nákup - motorový fukač na lístie Mária Neupauerová 33878412   
Detail Objednávka vyšlá 202156 20.9.2021 Oprava kotlov ústredného kúrenia GASKLIMAT s.r.o. 46166190   
Detail Objednávka vyšlá 202155 14.9.2021 Výroba stojanu na bicykle Eurobau JM spol. s.r.o. 36508225   
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2021 10.9.2021 IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu Gascentrum, s.r.o. 31728481  25 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202154 2.9.2021 Stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 30.8.2021 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Divadelný súbor NA SKOK o.z. 53300912  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202153 26.8.2021 Divadelné predstavenie Divadelný súbor NA SKOK o.z. 53300912  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/7 18.8.2021 Faktúry za mesiac júl 2021 Faktúry za mesiac júl 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2021 13.8.2021 Nájom pozemku na dočasné užívanie časti pozemku Slovenská správa ciest 003328  21,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202152 9.8.2021 Nákuptovaru podľa vlastného vberu Prometeus-SL s.r.o. 36463906   
Detail Objednávka vyšlá 202147 30.7.2021 Ozvučenie akcie Volčko Nikita 10770968  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2021 29.7.2021 Dotácia na zrealizovanie projektu - Rekonštrukcia malej sály kultúrneho domu - Kultúrny dom... Prešovský samopsrávny kraj 37870475  5 645,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202151 27.7.2021 Vypracovanie PD na akciu Plynofikácia IBV Gascentrum 21728481   
Detail Faktúra došlá 2021/6 21.7.2021 Faktúry za mesiac jún 2021 Faktúry za mesiac jún 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2021 19.7.2021 Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi adsupra s.r.o. 50144839   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2021 19.7.2021 Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2021 19.7.2021 Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk