Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2020/9 20.10.2020 Faktúry za mesiac september 2020 Faktúry za mesiac september 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2020 12.10.2020 Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na základe Uznesenia vlády SR... Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  18 662,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202056 5.10.2020 Úprava krajnice okolo miestnej komunikácie PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202055 1.10.2020 Auditorské služby za rok 2019 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 312902   
Detail Objednávka vyšlá 202054 29.9.2020 Výkon odborného technického dohľadu Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2020 29.9.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 5/2016/SL-OKR/005183-5 Ministerstvo vnútra SR 00151866  3 871,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202051 23.9.2020 stravné lístky Up Slovensko 31396674  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202053 23.9.2020 Vypracovanie Vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Chmeľnica za roky 2015-2020. EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/8 22.9.2020 Faktúry za mesiac august 2020 Faktúry za mesiac august 2020    
Detail Objednávka vyšlá 202052 11.9.2020 Dopravné zrkadlo SIVEX, s.r.o. 46485732  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202035 27.8.2020 Výkopové práce PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202049 27.8.2020 Úprava kompostoviska Poľnohospodárske družstvo 36482391   
Detail Objednávka vyšlá 202050 27.8.2020 Úprava miestnej komunikácie Poľnohospodárske družstvo 36482391   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2020 27.8.2020 Zmluva + dodatky o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2020 27.8.2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Prešovský samopsrávny kraj 37870475  5 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/7 24.8.2020 Faktúry za mesiac júl 2020 Faktúry za mesiac júl 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2020 21.8.2020 Stavebné práce-zhotovenie stavebného diela "Živičná úprava MK Chmeľnica" EUROVIA SK, a.s. 31651518  17 985,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202047 13.8.2020 Vývoz kalu z ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 202048 13.8.2020 Živičná úprava miestnej komunikácie EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Objednávka vyšlá 202046 5.8.2020 Vypracovanie geometrických plánov Ščurka Miroslav-geodet 10768394   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk