Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2019/4 23.5.2019 Faktúry za mesiac apríl 2019 Faktúry za mesiac apríl 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2019 13.5.2019 Odpredaj časti nehnuteľnosti Tomáš Lompart   35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201927 10.5.2019 Stravné lístky Up Slovensko 31396674  920,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201926 5.5.2019 Montážne práce plošinou REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 26.4.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 201924 20.4.2019 Vývoz kalu z ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 2019/3 18.4.2019 Faktúry za mesiac marec 2019 Faktúry za mesiac marec 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2019 17.4.2019 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201925 11.4.2019 Kancelársky nábytok B2B partner 4413467  1 039,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201917 4.4.2019 Vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 201923 4.4.2019 Stavebný materiál M +A s.r.o. 36474819   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2019 2.4.2019 Poskytnutie žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe na pracovisku Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2019 2.4.2019 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti zo zdrojov ŠR a ESF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2019 19.3.2019 Odpredaj časti nehnuteľnosti Tomáš Lompart, Dana Lompartová   35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/2 15.3.2019 Faktúra za mesiac február 2019 Faktúra za mesiac február 2019    
Detail Objednávka vyšlá 201922 12.3.2019 Stavebné práce Ondrej Široký 43324223   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2019 11.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 201921 9.3.2019 Dvere, zárubne LH-MONT s.r.o. 47562234  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201919 4.3.2019 Vodárenský a kúrenársky materiál INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. 36483176   
Detail Objednávka vyšlá 201920 4.3.2019 nákup radiátorov EKOPRIM istota stavby, s.r.o. 50812068  0,00  
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk