Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2022 21.7.2022 Zmluva o dielo Ing. Marek Široký 54560071  25 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2022 19.7.2022 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-378-011/2022 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 202232 6.7.2022 Služby na suchom poldri Tomáš Turek 47032634   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2022 1.7.2022 Zmluva o dielo č. 0420220005-000-00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s. 35763469  14 997,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2022 20.6.2022 Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416  603,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/5 15.6.2022 Faktúry za mesiac máj 2022 Faktúry za mesiac máj 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202231 10.6.2022 Pokosenie miestneho cintorína Tomáš Turek 47032634   
Detail Objednávka vyšlá 202229 8.6.2022 Demontáž a likvidácia starého oplotenia športového ihriska Tomáš Turek 47032634   
Detail Objednávka vyšlá 202230 8.6.2022 Zhotovenia fotografií, videozáznam z akcie Michal Petrilák 10771409  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202228 7.6.2022 Detská atrakcia Patrola na akciu Jozef Mazurek 53003616  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202227 6.6.2022 Ozvučenie akcie Volčko Nikita 10770968  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2022 3.6.2022 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2022 30.5.2022 Dohoda číslo 22/38/054/186 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  759,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2022 24.5.2022 Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2022 Mgr. Otília Kormanská   1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/4 23.5.2022 Faktúry za mesiac apríl 2022 Faktúry za mesiac apríl 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2022 10.5.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu Obec Ľubotín 00330035   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2022 10.5.2022 Zmluva č. 322 0954 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2022 6.5.2022 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... ELBAS s.r.o. 36324531  74 089,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202226 6.5.2022 Zameranie skutočného stavu vlastníckej hranica Geokorekt s.r.o. 52934691   
Detail Objednávka vyšlá 202224 26.4.2022 Vypracovanie smernice - Verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk