Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023/09 23.10.2023 Faktúry za mesiac september 2023 Faktúry za mesiac september 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202338 11.10.2023 Podanie stravy dôchodcom pri príležitosti ,,Október - Mesiac úcty k starším" Daniela Polomčáková - JEÁLEŇ PALMA 34312056  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202337 5.10.2023 Šitie tradičných chmeľnických krojov podľa cenovej ponuky zo dňa 13.03.2023 Helena Kozáková 37165780  1 090,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202336 4.10.2023 Nákup dúchadla 3D19C podľa priloženej cenovej ponuky č. 23 329/A EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  3 696,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2023 28.9.2023 Dohoda č. 23/38/054/612 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  102,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2023 27.9.2023 Výpoveď zmluvy o združenej dodávke zemného plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2023 27.9.2023 Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2023 27.9.2023 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2023 26.9.2023 Poistná zmluva návrh 5509000063 poistka číslo 6829562475 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  288,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202335 26.9.2023 Kancelársky papier A4 Lamitec, spol. s r.o. 35710691  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2023 25.9.2023 Darovacia zmluva zo dňa 18.09.2023 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 31297927  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2023 25.9.2023 Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023 Premier Consulting EU, s.r.o. 48231657  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2023 25.9.2023 Zmluva o dielo č. JO 06092023-2 Premier Consulting EU, s.r.o. 48231657  9 980,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202334 19.9.2023 Technicko-bezpečnostný dohľad nad Vodnou stavbou Polder Chmeľnica na rok 2024 Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202333 14.9.2023 Práce na základe predloženej cenovej ponuky - vybúranie a vysprávka asfaltu, uličná vpusť AS-SPOL, s.r.o. 45950130  2 046,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202332 5.9.2023 Vlajka SR 100x150 cm Ľuboš Dulík Megatlač 47130971  16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/08 31.8.2023 Faktúry za mesiac august 2023 Faktúry za mesiac august 2023    
Detail Faktúra došlá 2023/07 23.8.2023 Faktúry za mesiac júl 2023 Faktúry za mesiac júl 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202330 23.8.2023 Servis a oprava dúchadla 3D19C EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 202331 23.8.2023 Vypracovanie žiadosti o platbu:
Kód žiadosti NFP309070ABC8, Kód výzvy MAS 016/7.4/1
Ing. Mária Krullová 50468707  250,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk