Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna zmluva 3/2021 4.2.2021 Predaj nehnuteľnosti Jaroslav Krafčík   270,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2021 22.1.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851   
Detail Faktúra došlá 2020/12 22.1.2021 Faktúry za mesiac december 2020 Faktúry za mesiac december 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851   
Detail Faktúra došlá 2020/11 15.12.2020 Faktúry za mesiac november 2020 Faktúry za mesiac november 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2020 3.12.2020 Zmluva o výpožičke - poskytnutie koncové zariadenia a SIM karty Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra došlá 2020/10 21.11.2020 Faktúry za mesiac október 2020 Faktúry za mesiac október 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2020 19.11.2020 Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií územnej stratégie... Prešovský samopsrávny kraj 37870475   
Detail Objednávka vyšlá 202058 18.11.2020 Dezinfekčný stojan DORTUN s.r.o. 35962437  171,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202062 11.11.2020 Stravné lístky Up Slovensko 31396674  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202061 6.11.2020 Dezinfekčný tovar OB TEAM, s.r.o. 50175548  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2020 31.10.2020 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.11 a násl.zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 202059 30.10.2020 Dezinfekčný tovar OB TEAM, s.r.o. 50175548  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202060 28.10.2020 Dezinfekčný stojan DORTUN s.r.o. 35962437  342,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202057 21.10.2020 Kancelárske potreby ProGlance s.r.o. 50639463  0,00  
Detail Faktúra došlá 2020/9 20.10.2020 Faktúry za mesiac september 2020 Faktúry za mesiac september 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2020 12.10.2020 Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na základe Uznesenia vlády SR... Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  18 662,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202056 5.10.2020 Úprava krajnice okolo miestnej komunikácie PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202055 1.10.2020 Auditorské služby za rok 2019 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 312902   
Detail Objednávka vyšlá 202054 29.9.2020 Výkon odborného technického dohľadu Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk