Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 28.5.2019 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  5 052,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/4 23.5.2019 Faktúry za mesiac apríl 2019 Faktúry za mesiac apríl 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2019 13.5.2019 Odpredaj časti nehnuteľnosti Tomáš Lompart   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 26.4.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 2019/3 18.4.2019 Faktúry za mesiac marec 2019 Faktúry za mesiac marec 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2019 17.4.2019 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2019 2.4.2019 Poskytnutie žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe na pracovisku Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2019 2.4.2019 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti zo zdrojov ŠR a ESF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2019 19.3.2019 Odpredaj časti nehnuteľnosti Tomáš Lompart, Dana Lompartová   35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/2 15.3.2019 Faktúra za mesiac február 2019 Faktúra za mesiac február 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2019 11.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 2019/1 26.2.2019 Faktúra za mesiac január 2019 Faktúra za mesiac január 2019    
Detail Faktúra došlá 2018/12 29.1.2019 Faktúry za mesiac december 2018 Faktúry za mesiac december 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2019 22.1.2019 Užívanie predmetu prenájmu, zabezpečenie prevádzkovania a poskytnutie ďalších služieb... RICOH Slovakia s.r.o. 31331785   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 17.1.2019 Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2019 17.1.2019 DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a...
Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Faktúra došlá 2018/11 20.12.2018 Faktúry za mesiac november 2018 Faktúry za mesiac november 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2018 13.12.2018 Poskytovanie právnych služieb JUDr. Jiři Martaus, advokát 37908022   
Detail Objednávka vyšlá 201864 13.12.2018 Výkon OTBD nad vodnou stavbou Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752  688,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201865 13.12.2018 Odhrňovanie snehu na MK v k.ú. Chmeľnica Urbárske pozemkové spoločenstvo 31954103