Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2021 29.3.2021 Zmluva o výpožičke - bezplatné užívanie súpravy PZS pre hasičské jednotky Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866  14 320,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/2 22.3.2021 Faktúry za mesiac február 2021 Faktúry za mesiac február 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2021 17.3.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - zmena - vrátenie predmetu výpožičky Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2021 12.3.2021 Zmluva o združení finančných prostriedkov77760 Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 37793225  77 760,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2021 8.3.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 2021/1 19.2.2021 Faktúry za mesiac január 2021 Faktúry za mesiac január 2021    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 3/2021 4.2.2021 Predaj nehnuteľnosti Jaroslav Krafčík   270,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2021 22.1.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851   
Detail Faktúra došlá 2020/12 22.1.2021 Faktúry za mesiac december 2020 Faktúry za mesiac december 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851   
Detail Faktúra došlá 2020/11 15.12.2020 Faktúry za mesiac november 2020 Faktúry za mesiac november 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2020 3.12.2020 Zmluva o výpožičke - poskytnutie koncové zariadenia a SIM karty Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra došlá 2020/10 21.11.2020 Faktúry za mesiac október 2020 Faktúry za mesiac október 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2020 19.11.2020 Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií územnej stratégie... Prešovský samopsrávny kraj 37870475   
Detail Objednávka vyšlá 202058 18.11.2020 Dezinfekčný stojan DORTUN s.r.o. 35962437  171,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202062 11.11.2020 Stravné lístky Up Slovensko 31396674  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202061 6.11.2020 Dezinfekčný tovar OB TEAM, s.r.o. 50175548  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2020 31.10.2020 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.11 a násl.zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 202059 30.10.2020 Dezinfekčný tovar OB TEAM, s.r.o. 50175548  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202060 28.10.2020 Dezinfekčný stojan DORTUN s.r.o. 35962437  342,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk