Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2019 23.8.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov a pridružené služby s... Disig, a.s. 035975946   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2019 23.8.2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Faktúra došlá 2019/7 23.8.2019 Faktúry za mesiac júl 2019 Faktúry za mesiac júl 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2019 12.7.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č.1014 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, s. r. o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 8.7.2019 Poskytnutie dotácie na projekt - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy v priestoroch... Prešovský samopsrávny kraj 37870475  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 8.7.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 368,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/5 21.6.2019 Faktúry za mesiac máj 2019 Faktúry za mesiac máj 2019    
Detail Faktúra došlá 2019/6 19.6.2019 Faktúry za mesiac jún 2019 Faktúry za mesiac jún 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 5.6.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena čl. VII Cena predmetu zmluvy EUROVIA SK, a.s. 31651518  54 781,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 5.6.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica 31999492  750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 30.5.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Cesta vpred, o.z. 52115348  1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 28.5.2019 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  5 052,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/4 23.5.2019 Faktúry za mesiac apríl 2019 Faktúry za mesiac apríl 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2019 13.5.2019 Odpredaj časti nehnuteľnosti Tomáš Lompart   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 26.4.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 2019/3 18.4.2019 Faktúry za mesiac marec 2019 Faktúry za mesiac marec 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2019 17.4.2019 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2019 2.4.2019 Poskytnutie žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe na pracovisku Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2019 2.4.2019 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti zo zdrojov ŠR a ESF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2019 19.3.2019 Odpredaj časti nehnuteľnosti Tomáš Lompart, Dana Lompartová   35,00 EUR