Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2019 11.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 2019/1 26.2.2019 Faktúra za mesiac január 2019 Faktúra za mesiac január 2019    
Detail Faktúra došlá 2018/12 29.1.2019 Faktúry za mesiac december 2018 Faktúry za mesiac december 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2019 22.1.2019 Užívanie predmetu prenájmu, zabezpečenie prevádzkovania a poskytnutie ďalších služieb... RICOH Slovakia s.r.o. 31331785   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 17.1.2019 Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2019 17.1.2019 DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a...
Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Faktúra došlá 2018/11 20.12.2018 Faktúry za mesiac november 2018 Faktúry za mesiac november 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2018 13.12.2018 Poskytovanie právnych služieb JUDr. Jiři Martaus, advokát 37908022   
Detail Objednávka vyšlá 201864 13.12.2018 Výkon OTBD nad vodnou stavbou Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752  688,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201865 13.12.2018 Odhrňovanie snehu na MK v k.ú. Chmeľnica Urbárske pozemkové spoločenstvo 31954103   
Detail Objednávka vyšlá 201863 30.11.2018 Rekonštrukcia miestnej komunikácie EUROVIA SK, a.s. 31651518  29 088,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201861 29.11.2018 vývoz kalu na ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 201862 29.11.2018 Tovar na rekonštrukciu verejného rozhlasu IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201860 23.11.2018 Náplne do tlačiarní Soft-Tech, s.r.o. 45917272  0,00  
Detail Faktúra došlá 2018/10 15.11.2018 Faktúry za mesiac október 2018 Faktúry za mesiac október 2018    
Detail Objednávka vyšlá 201859 15.11.2018 Elektromontážne práce plošinou REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
Detail Objednávka vyšlá 201858 7.11.2018 rozklad tukov do ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  0,00  
Detail Faktúra došlá 2018/9 29.10.2018 Faktúry za mesiac september 2018 Faktúry za mesiac september 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2018 26.10.2018 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín obec Ľubotín 0330035   
Detail Objednávka vyšlá 201854 26.10.2018 Program Biznis k Zmluve Východoslovenská energetika, a. s. 36211222