Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2022 14.12.2022 Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2022 14.12.2022 Dodatok k Zmluve o vykonaní zmien údajov k debetnej platobnej karte Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Objednávka vyšlá 202253 12.12.2022 Zimná údržba miestnych komunikácií Tomáš Turek 47032634   
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2022 6.12.2022 Dohoda č. 22/38/010/46 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Faktúra došlá 2022/10 29.11.2022 Faktúry za mesiac október 2022 Faktúry za mesiac október 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202252 23.11.2022 Odborná prehliadka zariadení, školenie zamestnanca pri práci s technickými zariadeniami Ing.Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE 46566856   
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2022 8.11.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 4909.2072059JZA o vykonaní prác na stavbe "Rekonštrukcia... EUROVIA SK, a.s. 31651518  125 320,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2022 8.11.2022 Dodatok k nájomnej zmluve č. 9365/2013 Poľnohospodárske družstvo 36482391  566,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2022 4.11.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.... ELBAS s.r.o. 36324531   
Detail Objednávka vyšlá 202245 20.10.2022 Revízia mraziarenského boxu Šarišský Peter 34510745   
Detail Objednávka vyšlá 202246 17.10.2022 Rozklad tukov EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202250 17.10.2022 mulčovanie a odstránenie náletových drevín a terénne úpravy na cintoríne Tomáš Turek 47032634   
Detail Objednávka vyšlá 202251 17.10.2022 Oplotenie detského ihriska RODINKA Ondrej Široký 43324223   
Detail Objednávka vyšlá 202247 14.10.2022 Technicko - bezpečnostný dohľad - polder Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202248 14.10.2022 Kosenie a mulčovanie suchého poldra Tomáš Turek 47032634   
Detail Objednávka vyšlá 202249 14.10.2022 Terénne úpravy pod staveniskom DETSKÉ INKLUZÍVNE IHRISKO RODINKA Petrilák Jozef 10771000   
Detail Faktúra došlá 2022/9 13.10.2022 Faktúry za mesiac september 2022 Faktúry za mesiac september 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2022 10.10.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Pavol Lichvarčík    
Detail Objednávka vyšlá 202244 10.10.2022 Program úcty k starším. GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o. 51001390   
Detail Objednávka vyšlá 202243 30.9.2022 Osadenie stĺpov verejného osvetlenia Ondrej Široký 43324223  0,00  
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk