Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202124 15.3.2021 Lišty soklové Mgr. Slávka Hardoňová-Hard 40714047  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2021 12.3.2021 Zmluva o združení finančných prostriedkov77760 Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 37793225  77 760,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2021 8.3.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 202119 26.2.2021 Vetracie mriežky do stropu DALAP s.r.o. 46655131  92,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202120 26.2.2021 Oprava stĺpa na verejnom osvetlení Ondrej Široký    
Detail Objednávka vyšlá 202121 26.2.2021 Vysprávky okolo vymenených okien Ondrej Široký    
Detail Objednávka vyšlá 202118 23.2.2021 Respirátory Laven s.r.o. 46775501   
Detail Faktúra došlá 2021/1 19.2.2021 Faktúry za mesiac január 2021 Faktúry za mesiac január 2021    
Detail Objednávka vyšlá 202117 19.2.2021 výroba dverí LH-MONT s.r.o. 47562234   
Detail Objednávka vyšlá 202115 16.2.2021 Respirátory Laven s.r.o. 46775501  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202116 16.2.2021 Stavebný materiál M + A s.r.o. 36474819   
Detail Objednávka vyšlá 202110 15.2.2021 Výroba dverí KALETA, s.r.o. 45593370   
Detail Objednávka vyšlá 202111 15.2.2021 podlahová dlažba TINEA, s.r.o. 34916784  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202112 15.2.2021 Banketové stoličky MEXTRA GROUP Spólka Cywiln 7543039263  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202114 15.2.2021 Výroba PVC okien LH-MONT s.r.o. 47562234   
Detail Objednávka vyšlá 202107 12.2.2021 Rozklad tukov - Likvid EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202109 11.2.2021 rekonštrukčné práce v malej sále kultúrneho domu Ondrej Široký    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 3/2021 4.2.2021 Predaj nehnuteľnosti Jaroslav Krafčík   270,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202108 2.2.2021 Stavebný materiál Stavmat-R s.r.o. 47125811   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2021 22.1.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk