Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022/8 27.9.2022 Faktúry za mesiac august 2022 Faktúry za mesiac august 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2022 27.9.2022 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... EUROVIA SK, a.s. 31651518  125 592,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202242 27.9.2022 Vytýčenie vodovodnej siete Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 202234 14.9.2022 Vystúpenie od UsmievAnky na akciu GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o. 51001390   
Detail Objednávka vyšlá 202241 14.9.2022 Vývoz a likvidácia kalu z ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 202240 9.9.2022 Verejné obstarávanie na investičnú akciu FREBRYS s.r.o. 51881381  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2022 6.9.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC" T-MAPY s.r.o. 43995187   
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2022 6.9.2022 Zmluva o poskytovaní služieb T-MAPY s.r.o. 43995187  420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202239 2.9.2022 Náter strechy na budove hasičskej zbrojnice Jaroslav Ružbašan 43664431   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2022 25.8.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Dušan Trembáč    
Detail Objednávka vyšlá 202238 22.8.2022 Tovar podľa vlastného výberu Ľubomír Gálfy - Firma SEGA 33921423   
Detail Faktúra došlá 2022/7 22.8.2022 Faktúry za mesiac júl 2022 Faktúry za mesiac júl 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202237 15.8.2022 Vývoz a likvidácia kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2022 12.8.2022 Kúpna zmluva 1. Eduard Schisser 2. Matúš Schisser   130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022 11.8.2022 Modul inžinierske siete v elektronickej podobe T-MAPY, s.r.o. 43995187  141,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202233 28.7.2022 Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu Geokorekt s.r.o. 52934691   
Detail Objednávka vyšlá 202235 28.7.2022 Rozklad tukov EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202236 26.7.2022 Tovar - MTZ pre hasičov Prometeus-SL s.r.o. 36463906  0,00  
Detail Faktúra došlá 2022/6 25.7.2022 Faktúry za mesiac jún 2022 Faktúry za mesiac jún 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2022 25.7.2022 Zmluva č. 447/2022/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samopsrávny kraj 37870475  10 000,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk