Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2024 23.2.2024 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... AS-SPOL, s.r.o. 45950130  140,880.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202412 22.2.2024 Obecná vlajka 100x150 cm Obchod - SVK, s.r.o. 47175397  34.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202413 22.2.2024 Vlajka SR 100x150 cm Obchod - SVK, s.r.o. 47175397  15.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/01 20.2.2024 Faktúry za mesiac január 2024 Faktúry za mesiac január 2024    
Detail Objednávka vyšlá 202411 15.2.2024 Metrologicjé overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV B-HYDROSERVIS s.r.o. 36845809   
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2024 12.2.2024 Mandátna zmluva Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2024 12.2.2024 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Ondrej Kormanský    
Detail Objednávka vyšlá 202410 9.2.2024 Kovová lekárnička, kovová skrinka na kľúče, tekuté mydlo B2B Partner s.r.o. 44413467  289.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2024 8.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Chmeľnica v roku 2024
Spišská katolícka charita 35514221  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202407 6.2.2024 Kancelárske potreby Moje papiernictvo 50149318  111.22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202408 6.2.2024 Kancelárske potreby Ledum Kamara SK, s.r.o. 48158836  27.16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2024 6.2.2024 Zmluva o dielo č. 20240122 IFOsoft s.r.o. 31666108  84.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2024 6.2.2024 Zmluva o prenájme so servisnými službami RICOH Slovakia s.r.o. 31331785   
Detail Objednávka vyšlá 202409 6.2.2024 Vyhotovenie geometrického plánu o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy pod miestnu... GEODAT MAPS s.r.o. 54384052   
Detail Objednávka vyšlá 202406 1.2.2024 Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného
verejného obstarávania -...
INPRO POPRAD. s.r.o. 36501476  1,020.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202405 25.1.2024 Prepojenie informačného systému DCOM so správou registratúry IFOsoft v.o.s. 31666108   
Detail Objednávka vyšlá 202404 23.1.2024 Trojpólový motorový spínač Moeller Z-MS-10/3 E-SVIT.CZ, s.r.o. 283795   
Detail Faktúra došlá 2023/12 22.1.2024 Faktúry za mesiac december 2023 Faktúry za mesiac december 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202403 22.1.2024 Programové vybavenie mzdová agenda pre rok 2024 IFOsoft v.o.s. 31666108   
Detail Objednávka vyšlá 202402 17.1.2024 Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania... INPRO POPRAD. s.r.o. 36501476  1,020.00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies