Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 201938 23.8.2019 Stavebný materiál M +A s.r.o. 36474819   
Detail Objednávka vyšlá 201937 21.8.2019 Príprava a realizácia animačného programu Simona Potomová - SIPO 46852956  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201936 7.8.2019 Vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 201935 3.8.2019 Výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2019 12.7.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č.1014 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, s. r. o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 8.7.2019 Poskytnutie dotácie na projekt - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy v priestoroch... Prešovský samopsrávny kraj 37870475  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 8.7.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 368,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201933 5.7.2019 Stravné lístky Up Slovensko 31396674  960,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201934 4.7.2019 Materiál pre DHZ Prometeus-SL s.r.o. 36463906   
Detail Faktúra došlá 2019/5 21.6.2019 Faktúry za mesiac máj 2019 Faktúry za mesiac máj 2019    
Detail Objednávka vyšlá 201932 21.6.2019 Písací stôl B2B partner 4413467  0,00  
Detail Faktúra došlá 2019/6 19.6.2019 Faktúry za mesiac jún 2019 Faktúry za mesiac jún 2019    
Detail Objednávka vyšlá 201931 14.6.2019 Oprava čerpadla Pitoňák Peter 31253831   
Detail Objednávka vyšlá 201930 13.6.2019 Nákup kosačky Mrug Ján 34918591  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 5.6.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena čl. VII Cena predmetu zmluvy EUROVIA SK, a.s. 31651518  54 781,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 5.6.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica 31999492  750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201929 3.6.2019 Materiál na miestny rozhlas IN kom, spol. s r.o. 36200361   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 30.5.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Cesta vpred, o.z. 52115348  1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 28.5.2019 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  5 052,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201928 26.5.2019 Preprava osôb Mačuga Ján 33084939   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk