Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 201713 18.5.2017 Odborná činnosť-poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2017 10.5.2017 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  134 282,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 3.5.2017 Poskytovanie finančných príspevkov na vytvorenie pracovného miesta v rámci NP "Praxou k... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  5 579,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2017 25.4.2017 Faktúry za mesiac marec 2017 Faktúry za mesiac marec 2017    
Detail Objednávka vyšlá 122017 25.4.2017 Nerezový varník, nožnicový stan Patrik Chovanec 48087254  1 052,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2017 21.4.2017 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Chmeľnica - vetva E" STRABAG s.r.o. 17317282  82 669,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2017 19.4.2017 Zhotovenie diela stavby - Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica. STRABAC s.r.o. 17317282  51 612,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112017 18.4.2017 materiál na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36500361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 102017 13.4.2017 Zemné práce Jozef Petrilák 10771000   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2017 10.4.2017 Poskytnutie účelovej dotácie Aktívny život, o.z. 42421080  615,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2017 10.4.2017 Finančný dar Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica 31999492  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 92017 7.4.2017 Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny- odber elektriny Východoslovenská energetika, a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2017 6.4.2017 Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831   
Detail Objednávka vyšlá 82017 4.4.2017 struna do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. 31698948  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2017 30.3.2017 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  3 522,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2017 21.3.2017 Faktúry za mesiac február 2017 Faktúry za mesiac február 2017    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2017-Dodatok č.1 20.3.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú... Úrad práce, sociýálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2017 - Dodatok č.1 20.3.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2017-Dodatok č.1 20.3.2017 Zmena Zmluvy-úprava merateľných ukazovateľov projektu uvedených v Prílohe č.2 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Objednávka vyšlá 72017 17.3.2017 malotraktor Róbert Fuchs - REPO 34917250  0,00