Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 201918 28.2.2019 Stavebné práce Peter Gurka 41947444  0,00  
Detail Faktúra došlá 2019/1 26.2.2019 Faktúra za mesiac január 2019 Faktúra za mesiac január 2019    
Detail Objednávka vyšlá 201915 26.2.2019 Dvere, okná, vonkajšie a vnútorné parapety LH-MONT s.r.o. 47562234  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201916 26.2.2019 Výroba zábradlia a oceľových schodov so zábradlím NEUPAUER, s.r.o. 36495115   
Detail Objednávka vyšlá 201912 5.2.2019 Update a inštalácia na PC IFOsoft v.o.s. 31666108   
Detail Objednávka vyšlá 201913 5.2.2019 elektromateriál Elektro Alica, Alica Valčáková 31004369   
Detail Objednávka vyšlá 201914 5.2.2019 Dvere, zárubne LH-MONT s.r.o. 47562234  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201911 4.2.2019 Dlažba, obklad, stavebný materiál JSM INVEST, s.r.o. 44873140  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201910 3.2.2019 Betón poterový NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  0,00  
Detail Faktúra došlá 2018/12 29.1.2019 Faktúry za mesiac december 2018 Faktúry za mesiac december 2018    
Detail Objednávka vyšlá 201909 28.1.2019 Vypracovanie Plánu obnovy verejnej kanalizácie v Chmeľnici EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 201905 25.1.2019 Dvojdrez, pracovný stôl EUROGASTROP, s.r.o. 44137761  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201908 24.1.2019 Stavebný materiál M +A s.r.o. 36474819   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2019 22.1.2019 Užívanie predmetu prenájmu, zabezpečenie prevádzkovania a poskytnutie ďalších služieb... RICOH Slovakia s.r.o. 31331785   
Detail Objednávka vyšlá 201904 22.1.2019 Interiérové dvere LH-MONT s.r.o. 47562234  456,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201906 22.1.2019 Spracovanie spoločného POH na ro 2019 EKOS, s. r. o.    
Detail Objednávka vyšlá 201907 22.1.2019 Radiátory KORAD EKOPRIM, s.r.o., 31710115  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 17.1.2019 Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2019 17.1.2019 DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a...
Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 201902 11.1.2019 Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej obstarávanie na naše podmienky INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  156,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk