Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2016 22.10.2016 Stavebné práce - vodovod IBV Pri Trati SLOVDACH, s.r.o. 36465330  82 425,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2016 6.10.2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa Ministerstvo vnútra SR 00151866  3 524,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 192016 6.10.2016 Auditorské služby za rok 2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205   
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2016 3.10.2016 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 935,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 182016 3.10.2016 Výroba pečiatok Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858   
Detail Faktúra došlá 8/2016 30.9.2016 Faktúry za mesiac august 2016 Faktúry za mesiac august 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2016 28.9.2016 Internetové služby Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 172016 28.9.2016 Program Flexi Net6 - zľava Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2016 14.9.2016 Zrealizovanie diela s názvom "Kamerový systém obce Chmeľnica" František Fudaly AM-TEL 40129853  12 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132017 6.9.2016 LED žiarovky na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361   
Detail Objednávka vyšlá 162016 6.9.2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2016 26.8.2016 Finančná analýza projektu -"Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad" Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2016 24.8.2016 Faktúry za mesiac júl 2016 Faktúry za mesiac júl 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2016 16.8.2016 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2016 12.8.2016 Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá...
PROJEKTPLAN, s.r.o. 48261483  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142016 8.8.2016 viazanie brožúry, väzba osvedčovacej knihy Anna Pavlovská 34312005   
Detail Objednávka vyšlá 152016 8.8.2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2016 29.7.2016 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/2016 29.7.2016 Faktúry za mesiac jún 2016 Faktúry za mesiac jún 2016    
Detail Objednávka vyšlá 132016 19.7.2016 vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., precvádzka Stará Ľubovňa 36500968