Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202044 3.8.2020 Krovinorez Mrug Ján 34918591  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202045 3.8.2020 Montážne práce plošinou REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2020 30.7.2020 I/68 Plavnica, preložka cesty - o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do... Slovenská správa ciest 003328   
Detail Faktúra došlá 2020/6 29.7.2020 Faktúry za mesiac jún 2020 Faktúry za mesiac jún 2020    
Detail Objednávka vyšlá 202042 22.7.2020 Materiál na miestny rozhlas IN kom, spol. s r.o. 36200361   
Detail Objednávka vyšlá 202043 22.7.2020 Servis hasičského auta AUTO-IMPEX spol. s r.o. 17329477   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2020 21.7.2020 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku štátu v s správe MVSR na zabezpečenie plnenia úloh... Ministerstvo vnútra SR 00151866  114 813,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202041 19.7.2020 MTZ vybavenie pre DHZ Prometeus-SL s.r.o. 36463906   
Detail Objednávka vyšlá 202038 22.6.2020 Materiál na miestny rozhlas IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202039 22.6.2020 Oprava krajnice na miestnej komunikácii PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202037 21.6.2020 Oprava kanalizácie PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202036 18.6.2020 Dopravné zrkadlá SIVEX, s.r.o. 46485732  0,00  
Detail Faktúra došlá 2020/5 18.6.2020 Faktúry za mesiac máj 2020 Faktúry za mesiac máj 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2020 11.6.2020 Rekonštrukcia MK Chmeľnica - odstránenie havarijného stavu potoka s jeho reguláciou pri vetve H EUROVIA SK, a.s. 31651518  42 810,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2020 11.6.2020 Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie predmetných stavebných diel INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2020 4.6.2020 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb JUDr. Jiři Martaus, advokát 37908022   
Detail Objednávka vyšlá 202032 2.6.2020 Prečistenie kanalizačného potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 202033 1.6.2020 Úprava miestnej komunikácie EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Objednávka vyšlá 202034 1.6.2020 Stravné lístky Up Slovensko 31396674  1 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202031 29.5.2020 Oprava miestneho rozhlasu MK hlas, s.r.o. 45352305   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk