Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202225 26.4.2022 Činnosť stavebného dozoru-technického dozoru investora INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  720,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202222 25.4.2022 Rekonštrukcia chodníka od č.d. 230 - 237 PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202223 22.4.2022 Hasičské prilby pre DHZO Firesystem, s.r.o. 44543697  0,00  
Detail Faktúra došlá 2022/3 20.4.2022 Faktúry za mesiac marec 2022 Faktúry za mesiac marec 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202221 5.4.2022 Vyčistenie stavby Suchý polder od naplavenín PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202220 30.3.2022 Likvidácia kalu z ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 202218 28.3.2022 Vývoz a likvidácia splaškov a kalu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 202219 28.3.2022 Výkon odborného TBD nad stavbou Suchý polder Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752  619,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2022 22.3.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Ing. Martin Dobiáš    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2022 22.3.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Andrej Baran    
Detail Faktúra došlá 2022/2 21.3.2022 Faktúry za mesiac február 2022 Faktúry za mesiac február 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202217 16.3.2022 Spúšťač motora Elektro - Siete, s.r.o. 46775994  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202216 14.3.2022 Známky pre psov KOPEX 10886567  47,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2022 9.3.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Dana Foľvarská    
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2022 9.3.2022 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2022 3.3.2022 Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595   
Detail Objednávka vyšlá 202213 2.3.2022 Tovar B2B partner 4413467  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202214 2.3.2022 Metrologické overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody B-HYDROSERVIS s.r.o. 36845809   
Detail Objednávka vyšlá 202215 2.3.2022 Rozhlasová ústredňa s montážou MK hlas, s.r.o. 45352305   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 28.2.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd zo dňa 16.02.2022 Helena Korbová    
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk