Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 112017 18.4.2017 materiál na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36500361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 102017 13.4.2017 Zemné práce Jozef Petrilák 10771000   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2017 10.4.2017 Poskytnutie účelovej dotácie Aktívny život, o.z. 42421080  615,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2017 10.4.2017 Finančný dar Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica 31999492  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 92017 7.4.2017 Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny- odber elektriny Východoslovenská energetika, a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2017 6.4.2017 Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831   
Detail Objednávka vyšlá 82017 4.4.2017 struna do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. 31698948  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2017 30.3.2017 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  3 522,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2017 21.3.2017 Faktúry za mesiac február 2017 Faktúry za mesiac február 2017    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2017-Dodatok č.1 20.3.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú... Úrad práce, sociýálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2017 - Dodatok č.1 20.3.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2017-Dodatok č.1 20.3.2017 Zmena Zmluvy-úprava merateľných ukazovateľov projektu uvedených v Prílohe č.2 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Objednávka vyšlá 72017 17.3.2017 malotraktor Róbert Fuchs - REPO 34917250  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2017 9.3.2017 Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného SR-Slovenská správa ciest 003328  92,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62017 9.3.2017 výmena PVC podlahy a prechodovej lišty v sále kultúrneho domu Ľubomír Glovňa 41346777   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 2.3.2017 Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém obce Chmeľnica" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52017 2.3.2017 dodanie party stanu 12x6m Eugen Kováč 41794761  953,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2017 20.2.2017 Faktúry za mesiac január 2017 Faktúry za mesiac január 2017    
Detail Objednávka vyšlá 42017 17.2.2017 vypracovanie následnej monitorovacej správy RamontBuilding s.r.o. 44873905   
Detail Objednávka vyšlá 22017 8.2.2017 LED žiarovky IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00