Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 8/2016 30.9.2016 Faktúry za mesiac august 2016 Faktúry za mesiac august 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2016 28.9.2016 Internetové služby Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 172016 28.9.2016 Program Flexi Net6 - zľava Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2016 14.9.2016 Zrealizovanie diela s názvom "Kamerový systém obce Chmeľnica" František Fudaly AM-TEL 40129853  12 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132017 6.9.2016 LED žiarovky na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361   
Detail Objednávka vyšlá 162016 6.9.2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2016 26.8.2016 Finančná analýza projektu -"Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad" Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2016 24.8.2016 Faktúry za mesiac júl 2016 Faktúry za mesiac júl 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2016 16.8.2016 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2016 12.8.2016 Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá...
PROJEKTPLAN, s.r.o. 48261483  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142016 8.8.2016 viazanie brožúry, väzba osvedčovacej knihy Anna Pavlovská 34312005   
Detail Objednávka vyšlá 152016 8.8.2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2016 29.7.2016 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/2016 29.7.2016 Faktúry za mesiac jún 2016 Faktúry za mesiac jún 2016    
Detail Objednávka vyšlá 132016 19.7.2016 vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., precvádzka Stará Ľubovňa 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2016 15.7.2016 Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre odberné miesta Východoslovenská distribučná. a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2015 29.6.2016 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - orná pôda Ján Alexanderčík    
Detail Faktúra došlá 5/2016 27.6.2016 Faktúry za mesiac máj 2016 Faktúry za mesiac máj 2016    
Detail Objednávka vyšlá 122016 24.6.2016 Servisná prehliadka hasičského auta AUTO IMPEX spol. s r.o. 17329477   
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2016 14.6.2016 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Environmentálny fond 30796491  47 000,00 EUR