Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 21.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 2020/1 20.2.2020 Faktúry za mesiac január 2020 Faktúry za mesiac január 2020    
Detail Objednávka vyšlá 202008 12.2.2020 LED žiarovky IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202011 12.2.2020 Pomocné stavebné práce Pavol Lang 4198000085   
Detail Objednávka vyšlá 202007 11.2.2020 Overenie meradla Slovenská legálna metrológia 37954521   
Detail Objednávka vyšlá 202010 11.2.2020 Stavebné práce Peter Gurka 41947444   
Detail Objednávka vyšlá 202009 10.2.2020 Stravné lístky Up Slovensko 31396674  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202012 10.2.2020 Dlažba KOD STAV, s.r.o. 44810628  1 900,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202013 10.2.2020 Stavebný materiál M +A s.r.o. 36474819   
Detail Objednávka vyšlá 202006 3.2.2020 Stavebný materiál SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Faktúra došlá 2019/12 23.1.2020 Faktúry za mesiac december 2019 Faktúry za mesiac december 2019    
Detail Objednávka vyšlá 202005 13.1.2020 Ručný posypový vozík MK NÁDRŽE, s.r.o. 47193018  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202002 10.1.2020 Rozklad tukov - Likvid EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202003 10.1.2020 Vývoz kalu z ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 202004 10.1.2020 Montážne práce plošinou REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
Detail Objednávka vyšlá 202001 3.1.2020 Zimná údržba miestnych komunikácií Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa 37936859   
Detail Faktúra došlá 2019/11 17.12.2019 Faktúry za mesiac november 2019 Faktúry za mesiac november 2019    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2019 6.12.2019 Uskutočnenie stavebných prác-zhotovenie stavebného diela "Rekonštrukcia MK Chmeľnica". EUROVIA SK, a.s. 31651518  55 538,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201953 30.11.2019 Kancelárske potreby Ing. Zsolt Marczibal-CONNE 17644429  0,00  
Detail Faktúra došlá 2019/10 12.11.2019 Faktúry za mesiac október 2019 Faktúry za mesiac október 2019    
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk