Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202306 30.1.2023 Montážne práce s plošinou REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
Detail Faktúra došlá 2022/12 26.1.2023 Faktúry za mesiac december 2022 Faktúry za mesiac december 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202303 26.1.2023 Tlakové čistenie kanalizácie KaeS kanalizácie, s.r.o. 51970503   
Detail Objednávka vyšlá 202304 26.1.2023 Monitorovanie a lokalizácia poruchy kanalizácie KaeS čistenie odpadov a kanalizácií 43634036   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 25.1.2023 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 25.1.2023 Dohoda o splátkach Orange Slovensko, a.s. 35697270  351,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 19.1.2023 Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 19.1.2023 Dohoda o zániku zmluvy Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 202302 18.1.2023 Inštalácia programového vybavenia mzdovej agendy pre rok 2023 IFOsoft v.o.s. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 13.1.2023 Nájomná zmluva č. 25425/2022 Poľnohospodárske družstvo 36482391  528,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 11.1.2023 Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115576 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  29,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 11.1.2023 Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115579 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  690,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202301 3.1.2023 Ročné predplatné - Ľubovnianske noviny na rok 2023 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  23,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2022 29.12.2022 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Peter Fába    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2022 29.12.2022 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie20 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2022 29.12.2022 DODATOK č. 7 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a...
Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 202255 29.12.2022 Oficiálny portrét prezidentky SR Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2022 21.12.2022 Dohoda 22/38/054/558 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra došlá 2022/11 21.12.2022 Faktúry za mesiac november 2022 Faktúry za mesiac november 2022    
Detail Objednávka vyšlá 202254 21.12.2022 Projekt KNIHA s prezentáciou - Čarovná Stará Ľubovňa a okolie CBS spol. s r.o. 36754749  1 408,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk