Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2023 25.9.2023 Zmluva o dielo č. JO 06092023-2 Premier Consulting EU, s.r.o. 48231657  9,980.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202334 19.9.2023 Technicko-bezpečnostný dohľad nad Vodnou stavbou Polder Chmeľnica na rok 2024 Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752  0.00  
Detail Faktúra došlá 2023/08 15.9.2023 Faktúry za mesiac august 2023 Faktúry za mesiac august 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202333 14.9.2023 Práce na základe predloženej cenovej ponuky - vybúranie a vysprávka asfaltu, uličná vpusť AS-SPOL, s.r.o. 45950130  2,046.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202332 5.9.2023 Vlajka SR 100x150 cm Ľuboš Dulík Megatlač 47130971  16.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/07 23.8.2023 Faktúry za mesiac júl 2023 Faktúry za mesiac júl 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202330 23.8.2023 Servis a oprava dúchadla 3D19C EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 202331 23.8.2023 Vypracovanie žiadosti o platbu:
Kód žiadosti NFP309070ABC8, Kód výzvy MAS 016/7.4/1
Ing. Mária Krullová 50468707  250.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2023 16.8.2023 Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2023/0334 MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2023 3.8.2023 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 FUN & PLAY s.r.o. 50409743  22,676.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202329 2.8.2023 Ochranné prilby pre hasičov Firesystem, s.r.o. 44543697  238.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202328 26.7.2023 Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" YASMI s.r.o. 47566833  3,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202327 25.7.2023 Frézovanie presadených kanalizačných prípojok HYDRO EMKAS s.r.o. 44002564  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 202326 20.7.2023 Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad ELITOM s.r.o. 45894469  45.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/06 18.7.2023 Faktúry za mesiac jún 2023 Faktúry za mesiac jún 2023    
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2023 18.7.2023 Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2023 18.7.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného ceritifikátu pre elektronickú pečať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2023 18.7.2023 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2023 18.7.2023 Zmluva č. 1189/2023/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samopsrávny kraj 37870475  2,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2023 18.7.2023 Dodatok č. 3 zmluvy č. 100/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  3,286.37 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies