Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 3/2018 26.4.2018 Faktúry za mesiac marec 2018 Faktúry za mesiac marec 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 13.4.2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2018 12.4.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 201826 12.4.2018 Zhotovenie stoja pre ozdobnú tabuľu , zhotovenie zasklenej vitríny LAĎA - Drevovýroba 14312247  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 10.4.2018 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201825 10.4.2018 Servis hasičského auta AUTO-IMPEX spol. s r.o. 17329477   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 4.4.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena - umiestnenie elektroenergetického zariadenia Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 201824 29.3.2018 Náplne do tlačiarní Soft-Tech, s.r.o. 45917272  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201818 20.3.2018 Overenie merného zariadenia na vyčistenú odpadovú vodu na ČOV Slovenská legálna metrológia 37954521   
Detail Faktúra došlá 2/2018 19.3.2018 Faktúry za mesiac február 2018 Faktúry za mesiac február 2018    
Detail Objednávka vyšlá 201817 19.3.2018 Vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 201822 6.3.2018 Dvere so zámkom Ing. Vladimír Feduš-BYTEX 33085684  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201823 6.3.2018 Materiál podľa vlastného výberu JSM INVEST, s.r.o. 44873140   
Detail Objednávka vyšlá 201819 5.3.2018 Práce v kultúrnom dome Štefan Kaňa 34915737   
Detail Objednávka vyšlá 201820 5.3.2018 Stavebný materiál M +A s.r.o. 36474819   
Detail Objednávka vyšlá 201821 5.3.2018 Zriadenie vodovodnej prípojky k Požiarnej zbrojnici Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Faktúra došlá 1/2018 26.2.2018 Faktúry za mesiac január 2018 Faktúry za mesiac január 2018    
Detail Objednávka vyšlá 201815 16.2.2018 Oprava plynového kotla GASKLIMAT s.r.o. 46166190   
Detail Objednávka vyšlá 201816 15.2.2018 Kúrenársky a vodárenský materiál INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. 30483176   
Detail Objednávka vyšlá 201812 13.2.2018 Deliaca stena medzi pisoáre Ozonius s.r.o. 46533281  0,00