Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 24.1.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 202207 24.1.2022 Inštalácia programu mzdy W 22 IFOsoft v.o.s. 31666108   
Detail Objednávka vyšlá 202205 21.1.2022 Test COVID AG Laven s.r.o. 46775501  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202204 18.1.2022 Rozklad tukov - Likvid EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202202 11.1.2022 Kancelárke potreby Ing. Zsolt Marczibal_Connect 17644429   
Detail Objednávka vyšlá 202203 11.1.2022 Oprava kotla ústredného kúrenia v KD Gasklimat s.r.o. 46166190   
Detail Objednávka vyšlá 202201 5.1.2022 Zimná údržba miestnych komunikácií Tomáš Turek 47032634   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 28/2021 4.1.2022 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 16.11.2021 predmetom, ktorej je zámena nehnuteľností Peter Fába    
Detail Faktúra došlá 2021/11 26.12.2021 Faktúry za mesiac november 2021 Faktúry za mesiac november 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2021 21.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 3109/2021 podľa § 9b ods. 1 písm e) a § 12 ods. 3... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00 681 156  50 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202164 16.12.2021 Vydanie knihy - Babičkine rozprávky skutočné i zabudnuté a omaľovánku Miroslav Števík - Scepusiu 47335645  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202162 10.12.2021 gélové perá National Pen Reklamné produkty 9726111  106,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202163 10.12.2021 Kancelárske potreby Ing. Zsolt Marczibal _Connect 17644429   
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2021 6.12.2021 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v HN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2021 22.11.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 25/2021 22.11.2021 Zámenná zmluva Peter Fába    
Detail Faktúra došlá 2021/10 21.11.2021 Faktúry za mesiac október 2021 Faktúry za mesiac október 2021    
Detail Objednávka vyšlá 202160 8.11.2021 Zemné práce buldozérom Anton Hudec 34313966   
Detail Objednávka vyšlá 202161 8.11.2021 Polohopisné a výškopisné zameranie ihriska Ščurka Miroslav-geodet 10768394   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2021 4.11.2021 Prevod výpočtovej techniky Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk