Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2020 29.9.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 5/2016/SL-OKR/005183-5 Ministerstvo vnútra SR 00151866  3 871,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202051 23.9.2020 stravné lístky Up Slovensko 31396674  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202053 23.9.2020 Vypracovanie Vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Chmeľnica za roky 2015-2020. EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/8 22.9.2020 Faktúry za mesiac august 2020 Faktúry za mesiac august 2020    
Detail Objednávka vyšlá 202052 11.9.2020 Dopravné zrkadlo SIVEX, s.r.o. 46485732  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202035 27.8.2020 Výkopové práce PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 202049 27.8.2020 Úprava kompostoviska Poľnohospodárske družstvo 36482391   
Detail Objednávka vyšlá 202050 27.8.2020 Úprava miestnej komunikácie Poľnohospodárske družstvo 36482391   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2020 27.8.2020 Zmluva + dodatky o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2020 27.8.2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Prešovský samopsrávny kraj 37870475  5 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/7 24.8.2020 Faktúry za mesiac júl 2020 Faktúry za mesiac júl 2020    
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2020 21.8.2020 Stavebné práce-zhotovenie stavebného diela "Živičná úprava MK Chmeľnica" EUROVIA SK, a.s. 31651518  17 985,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202047 13.8.2020 Vývoz kalu z ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 202048 13.8.2020 Živičná úprava miestnej komunikácie EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Objednávka vyšlá 202046 5.8.2020 Vypracovanie geometrických plánov Ščurka Miroslav-geodet 10768394   
Detail Objednávka vyšlá 202044 3.8.2020 Krovinorez Mrug Ján 34918591  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202045 3.8.2020 Montážne práce plošinou REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2020 30.7.2020 I/68 Plavnica, preložka cesty - o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do... Slovenská správa ciest 003328   
Detail Faktúra došlá 2020/6 29.7.2020 Faktúry za mesiac jún 2020 Faktúry za mesiac jún 2020    
Detail Objednávka vyšlá 202042 22.7.2020 Materiál na miestny rozhlas IN kom, spol. s r.o. 36200361   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk