Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 201858 7.11.2018 rozklad tukov do ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  0,00  
Detail Faktúra došlá 2018/9 29.10.2018 Faktúry za mesiac september 2018 Faktúry za mesiac september 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2018 26.10.2018 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín obec Ľubotín 0330035   
Detail Objednávka vyšlá 201854 26.10.2018 Program Biznis k Zmluve Východoslovenská energetika, a. s. 36211222   
Detail Objednávka vyšlá 201855 26.10.2018 práce traktorom JanKonkoľ - JK 40717887   
Detail Objednávka vyšlá 201856 26.10.2018 Plán onbovy verejnej kanalizácie v obci EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201857 26.10.2018 Upgrade web stránky na doméne Chmeľnica.sk Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2018 24.10.2018 Úprava dohodnutých podmienok k Zmluve o dielo č. Z20161452_Z AGGER, s.r.o. 45982007  119 999,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2018 17.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2018 17.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Objednávka vyšlá 201853 12.10.2018 stravu na akciu - Deň úcty k starším SLK-Catering s.ro. 50115723  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201849 11.10.2018 Auditorské služby za rok 2017 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 312902   
Detail Objednávka vyšlá 201852 11.10.2018 kancelárske a hygienické potreby Kapap-Mária Kapallová 33952264  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201851 10.10.2018 stravné lístky Up Slovensko 31396674  920,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201850 5.10.2018 Vlajka SR rozmer DLD, s.r.o. 47512768   
Detail Faktúra došlá 8/2018 26.9.2018 Faktúry za mesiac august 2018 Faktúry za mesiac august 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2018 21.9.2018 Zhotovenie diela - Chmeľnica - rekonštrukcia miestnych komunikácií EUROVIA SK, a.s. 31651518  63 710,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2018 17.9.2018 Zotrvanie v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom podľa zmluvy Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 201847 17.9.2018 Dátové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2018 10.9.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270