Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2018 24.10.2018 Úprava dohodnutých podmienok k Zmluve o dielo č. Z20161452_Z AGGER, s.r.o. 45982007  119 999,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2018 17.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2018 17.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Objednávka vyšlá 201853 12.10.2018 stravu na akciu - Deň úcty k starším SLK-Catering s.ro. 50115723  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201849 11.10.2018 Auditorské služby za rok 2017 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 312902   
Detail Objednávka vyšlá 201852 11.10.2018 kancelárske a hygienické potreby Kapap-Mária Kapallová 33952264  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201851 10.10.2018 stravné lístky Up Slovensko 31396674  920,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201850 5.10.2018 Vlajka SR rozmer DLD, s.r.o. 47512768   
Detail Faktúra došlá 8/2018 26.9.2018 Faktúry za mesiac august 2018 Faktúry za mesiac august 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2018 21.9.2018 Zhotovenie diela - Chmeľnica - rekonštrukcia miestnych komunikácií EUROVIA SK, a.s. 31651518  63 710,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2018 17.9.2018 Zotrvanie v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom podľa zmluvy Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 201847 17.9.2018 Dátové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2018 10.9.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 7/2018 22.8.2018 Faktúry za mesiac júl 2018 Faktúry za mesiac júl 2018    
Detail Objednávka vyšlá 201846 22.8.2018 Výkopové práce a úprava terénu PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 201843 21.8.2018 Vystúpenie ľudovej hudby Zamiškovci na akcii "Deň obce" dňa 19.8.2018 Peter Zamiška    
Detail Objednávka vyšlá 201844 21.8.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Tibor Petrik, a.p.u. 34312536   
Detail Objednávka vyšlá 201845 21.8.2018 Práce na stavbe - MK - IBV pri Trati JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Objednávka vyšlá 201841 20.8.2018 Prečistenie kanalizačného potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 201842 20.8.2018 Údržba a kosenie zelene v obci Marek Jachman 41986725