Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 4/2018 28.5.2018 Faktúry za mesiac apríl 2018 Faktúry za mesiac apríl 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2018 25.5.2018 Dodávka vody verejným vodovodom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 201832 24.5.2018 Struna do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. 31698948  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201831 21.5.2018 Tovar - vybavenie pre DHZ Prometeus-SL s.r.o. 36463906   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2018 17.5.2018 Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  59 231,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201828 15.5.2018 Prečistenie kanalizačného potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 k Zmluve o dielo 11.5.2018 Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska AGGER, s.r.o. 45982007  9 534,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2018 7.5.2018 Poskytovanie služieb-zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane... NAJ, s.r.o. 36515001   
Detail Objednávka vyšlá 201829 4.5.2018 Čistenie miestneho potoka PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 201830 4.5.2018 Práce pri hasičskej zbrojnici PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 201827 27.4.2018 Motorová bubnová kosačka, motorové nožnice Mrug Ján 34918591  0,00  
Detail Faktúra došlá 3/2018 26.4.2018 Faktúry za mesiac marec 2018 Faktúry za mesiac marec 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 13.4.2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2018 12.4.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 201826 12.4.2018 Zhotovenie stoja pre ozdobnú tabuľu , zhotovenie zasklenej vitríny LAĎA - Drevovýroba 14312247  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 10.4.2018 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201825 10.4.2018 Servis hasičského auta AUTO-IMPEX spol. s r.o. 17329477   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 4.4.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena - umiestnenie elektroenergetického zariadenia Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 201824 29.3.2018 Náplne do tlačiarní Soft-Tech, s.r.o. 45917272  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201818 20.3.2018 Overenie merného zariadenia na vyčistenú odpadovú vodu na ČOV Slovenská legálna metrológia 37954521