Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2023 5.4.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545   
Detail Objednávka vyšlá 202314 3.4.2023 Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie polohového pasu pre... GEODAT MAPS s.r.o. 54384052  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202315 3.4.2023 Vývoz kalu z ČOV
KaeS kanalizácie, s.r.o. 51970503   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2023 31.3.2023 Dohoda č. 23/38/054/216 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  599,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2023 24.3.2023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258   
Detail Objednávka vyšlá 202313 20.3.2023 Úprava terénu pod detským inkluzívnym ihriskom RODINKA AS-SPOL, s.r.o. 45950130   
Detail Faktúra došlá 2023/02 20.3.2023 Faktúry za mesiac február 2023 Faktúry za mesiac február 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202312 13.3.2023 Práce s hydraulickou rukou na ČOV - vytiahnutie stieraných hlavíc Peter Fiľak ml. 41572092   
Detail Objednávka vyšlá 202311 6.3.2023 Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica podľa cenovej ponuky EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  1 404,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2023 28.2.2023 Dohoda č. 23/38/054/94 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 202310 28.2.2023 Manipulačné práce na obecnom kompostovisku Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa 36482391   
Detail Objednávka vyšlá 202309 21.2.2023 Inštalácia a konverzia dát ekonomickej agendy pre rok 2023 IFOsoft v.o.s. 31666108   
Detail Faktúra došlá 2023/01 20.2.2023 Faktúry za mesiac január 2023 Faktúry za mesiac január 2023    
Detail Objednávka vyšlá 202308 17.2.2023 Kancelársky papier ELITOM s.r.o. 45894469  73,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2023 16.2.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 202307 8.2.2023 Skladané papierové utierky TOSSINO, s.r.o. 46770186  29,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2022 7.2.2023 Darovacia zmluva Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197  304,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2023 31.1.2023 Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
Viliam Klimko 35397942  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2023 31.1.2023 Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd Mgr. Juliana Dlugošová    
Detail Objednávka vyšlá 202305 30.1.2023 Vypracovanie znaleckého posudku
- stanovenie všeobecnej hodnoty nákladného prívesu KOVOFLEX v...
Ing. Zdenko Garčár    
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk