Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2018 20.6.2018 Predaj pozemku Dana Foľvarská   750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201835 19.6.2018 Vydanie publikácie - Chmeľnický nárečový slovník s CD Miroslav Števík - Scepusiu 47335645  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201834 14.6.2018 LED trubice na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2018 13.6.2018 Rozšírenie distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D v oblasti odberu zemného plynu. SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2018 13.6.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201833 4.6.2018 stravné lístky Up Slovensko 31396674  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2018322 29.5.2018 Údržba a kosenie zelene Marek Jachman 41986725   
Detail Faktúra došlá 4/2018 28.5.2018 Faktúry za mesiac apríl 2018 Faktúry za mesiac apríl 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2018 25.5.2018 Dodávka vody verejným vodovodom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 201832 24.5.2018 Struna do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. 31698948  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201831 21.5.2018 Tovar - vybavenie pre DHZ Prometeus-SL s.r.o. 36463906   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2018 17.5.2018 Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  59 231,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201828 15.5.2018 Prečistenie kanalizačného potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 k Zmluve o dielo 11.5.2018 Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska AGGER, s.r.o. 45982007  9 534,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2018 7.5.2018 Poskytovanie služieb-zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane... NAJ, s.r.o. 36515001   
Detail Objednávka vyšlá 201829 4.5.2018 Čistenie miestneho potoka PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 201830 4.5.2018 Práce pri hasičskej zbrojnici PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Objednávka vyšlá 201827 27.4.2018 Motorová bubnová kosačka, motorové nožnice Mrug Ján 34918591  0,00  
Detail Faktúra došlá 3/2018 26.4.2018 Faktúry za mesiac marec 2018 Faktúry za mesiac marec 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 13.4.2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 640,00 EUR