Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2017 30.3.2017 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  3 522,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2017 21.3.2017 Faktúry za mesiac február 2017 Faktúry za mesiac február 2017    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2017-Dodatok č.1 20.3.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú... Úrad práce, sociýálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2017 - Dodatok č.1 20.3.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2017-Dodatok č.1 20.3.2017 Zmena Zmluvy-úprava merateľných ukazovateľov projektu uvedených v Prílohe č.2 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Objednávka vyšlá 72017 17.3.2017 malotraktor Róbert Fuchs - REPO 34917250  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2017 9.3.2017 Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného SR-Slovenská správa ciest 003328  92,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62017 9.3.2017 výmena PVC podlahy a prechodovej lišty v sále kultúrneho domu Ľubomír Glovňa 41346777   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 2.3.2017 Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém obce Chmeľnica" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52017 2.3.2017 dodanie party stanu 12x6m Eugen Kováč 41794761  953,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2017 20.2.2017 Faktúry za mesiac január 2017 Faktúry za mesiac január 2017    
Detail Objednávka vyšlá 42017 17.2.2017 vypracovanie následnej monitorovacej správy RamontBuilding s.r.o. 44873905   
Detail Objednávka vyšlá 22017 8.2.2017 LED žiarovky IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 32017 3.2.2017 odborný technicko-bezpečnostný dohľad Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail Faktúra došlá 12/2016 18.1.2017 Faktúry za mesiac december 2016 Faktúry za mesiac december 2016    
Detail Objednávka vyšlá 12017 13.1.2017 kancelárske potreby CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal 17644429   
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2016 22.12.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - jednorázové poistné na 1 pracovné miesto Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2016 16.12.2016 Faktúry za mesiac november 2016 Faktúry za mesiac november 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2016 7.12.2016 Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky za r.2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 242016 2.12.2016 dodanie betónových cestných panelov Prefa Orlov, s.r.o. 36809209  0,00