Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1/2017 20.2.2017 Faktúry za mesiac január 2017 Faktúry za mesiac január 2017    
Detail Objednávka vyšlá 42017 17.2.2017 vypracovanie následnej monitorovacej správy RamontBuilding s.r.o. 44873905   
Detail Objednávka vyšlá 22017 8.2.2017 LED žiarovky IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 32017 3.2.2017 odborný technicko-bezpečnostný dohľad Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail Faktúra došlá 12/2016 18.1.2017 Faktúry za mesiac december 2016 Faktúry za mesiac december 2016    
Detail Objednávka vyšlá 12017 13.1.2017 kancelárske potreby CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal 17644429   
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2016 22.12.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - jednorázové poistné na 1 pracovné miesto Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2016 16.12.2016 Faktúry za mesiac november 2016 Faktúry za mesiac november 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2016 7.12.2016 Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky za r.2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 242016 2.12.2016 dodanie betónových cestných panelov Prefa Orlov, s.r.o. 36809209  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 232016 28.11.2016 okno-trojsklo Slovaktual 43577512  0,00  
Detail Faktúra došlá 10/2016 28.11.2016 Faktúry za mesiac október 2016 Faktúry za mesiac október 2016    
Detail Objednávka vyšlá 222016 25.11.2016 cartrige do tlačiarne IDcomp s.r.o. 46365648  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2016 22.11.2016 Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 818,57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202016 14.11.2016 Dopravné zrkadlá SIVEX, s.r.o. 46485732  318,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 212016 14.11.2016 Stavebné práce stavebným mechanizmom PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2016 2.11.2016 Dodatok č.l k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM DEUS:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359   
Detail Faktúra došlá 9/2016 31.10.2016 Faktúry za mesiac september 2016 Faktúry za mesiac september 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2016 22.10.2016 Stavebné práce - vodovod IBV Pri Trati SLOVDACH, s.r.o. 36465330  82 425,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2016 6.10.2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa Ministerstvo vnútra SR 00151866  3 524,92 EUR