Priznanie k dani za psa

Ak ste novým držiteľom psa, ste povinný ho do 30 dní zaevidovať na obecnom úrade, vyplniť priznanie k dani za psa a kartu psa.

Ak ste tak ešte neurobili, splňte si túto povinnosť najneskôr do 31. januára 2021.

Ak psa už prípadne nevlastníte, zanikla Vám daňová povinnosť aj túto skutočnosť je potrebné nahlásiť do 31.01.2021.

V prílohe nájdete tlačivo Priznanie k dani za psa a Kartu psa. Vyplňte a doručte na obecný úrad.

Avšak z dôvodu súčasnej pandemickej situácie doručte tieto vyplnené tlačivá mailom, alebo podanie vhoďte do poštovej schránky úradu (hnedá) poštová schránka na ľavej strane pri vchode do úradu .

Ľudmila Kaňová, dane a poplatky: 052/4324894 E-mail: obecchmelnica@gmail.com Telefón: 052/4324894

K podaniu priložte aj platný telefonický kontakt, na ktorý vás v prípade potreby doplnenia údajov môžeme kontaktovať.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk