6.decembra 2020 k nám prišiel Mikuláš.

Včera, 6. decembra 2020, na sviatok sv. Mikuláša prišiel Mikuláš aj do Chmeľnice. Prežili sme krásny a nezvyčajný mikulášsky deň. Bol síce bez štipky snehu, na mikulášskej atmosfére to však neubralo. Mikuláš sa tiež vynašiel, namiesto na saniach, viezol do každého domu malý darček na vozíku, s ktorým mu pomáhali jeho pomocníci anjelíci. Mikuláš prešiel celú obec, skoro všade ho niekto pred domom čakal. A sám bol aj obdarovaný. Pred jedným domom dostal od dievčatka krásny ďakovný list a kde-tu ho ponúkli koláčikom. Deti mali radosť a mnohí dospelí boli dojatí. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii a na príprave Mikuláša 2020. Ďakujem za spoluprácu nášmu vdp. farárovi, riaditeľke školy a kolegom z obecného úradu.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk