Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania! Na základe plánovaného prerušenia distribúcie elektriny Východoslovenskou distribučnou, a. s. Košice, Vám oznamujeme, že v termíne 16. jún 2020 od 08:20 h do 15:10 h bude prerušená distribúcia elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC CHMEĽNICA: č.d. 24, 100 - 103, 234 - 238, 240 - 242, 244 - 246, 249, 250, 263, 264, 274, 275, 277, 279, 482, 246, 249, 250, 263, 264, 274, 275, 277, 279, 482.

Ako aj v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Chmeľnica 103, ČOM: 0001320402, EIC: 24ZVS0000674084N Chmeľnica 103 Chmeľnica, ČOM: 0000550643, EIC: 24ZVS00000565955 Chmeľnica 103 Chmeľnica, ČOM: 0000550635, EIC: 24ZVS0000056551P:

Viď  v prílohe prípis VSD, a.s. Košice aj s odôvodnením prerušenia distribúcie elektriny.

K stiahnutiu