Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, stavebný pozemok, kolaudácia stavby, odstránenie stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru pozemku, dražba.

V prípade, že ste mali v roku 2020 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr 31.1.2021 na oddelení daní a poplatkov obecného úradu, avšak z dôvodu súčasnej pandemickej situácie doručte daňové priznanie mailom, alebo podanie vhoďte do poštovej schránky úradu (hnedá) poštová schránka na ľavej strane pri vchode do úradu.

Ľudmila Kaňová, dane a poplatky: 052/4324894 E-mail: obecchmelnica@gmail.com Telefón: 052/4324894

K podaniu priložte aj platný telefonický kontakt, na ktorý vás v prípade potreby doplnenia údajov môžeme kontaktovať.

Poštová adresa Obec Chmeľnica Chmeľnica 103 064 01 Stará Ľubovňa

Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa č.ú: 2930781957/0200 IBAN: SK78 0200 0000 0029 3078 1957

BIC: SUBASKBX

IČO: 00329916

DIČ: 2020698548

Mailová adresa - podateľňa: obecchmelnica@slnet.sk

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk