ROK 2021 - PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Milí spoluobčania, milí Chmeľničania!

Skončil sa zvláštny rok 2020. Pre každého z nás bol rok 2020 iným , plný rôznych inakostí. Som preto o to viac vďačná, že aj napriek ťažkému obdobiu nám nechýbalo požehnanie  nášho Pána.

Zároveň sa chcem poďakovať aj vám za každé múdre, milé i poučné slovo, za starostlivosť i opateru tela i ducha, za každé povzbudenie v čase skúšky, choroby či utrpenia.

Aj tento rok, tak ako po iné roky sme hľadali odpovede na mnohé otázky a často sme sa pýtali: Prečo? Túžba po poznaní je v nás veľmi silno zakorenená. Áno, pýtať sa je dôležité a potrebné! No iba do tej miery dokiaľ nám to nezaťažuje našu myseľ, neotravuje naše srdce, nedeprimuje nás, neznepríjemňuje život a neprivádza nás do depresie. Je prirodzené, ba priam potrebné, mať otázky, lebo bez odpovedí človek prežije, bez otázok nie.

Hľadať odpovede je ušľachtilé a spravodlivé zároveň. Všetko je možné, no nie všetko osoží, hovorí Kniha kníh! Našou úlohou nie je poznať odpovede na všetko, našou úlohou je byť človekom zo všetkými atribútmi človečiny, ktoré nám daroval náš Stvoriteľ. On nám do sŕdc vpísal aj túžbu po pravde, dobro a krásno. Dovolím si parafrázovať z už spomínanej Knihy kníh, že „ keby som poznal odpovede na všetko a lásky by som nemal, ničím by som nebol!“

V duchu túžby po poznaní a hľadaní odpovedí sa zamerajme v roku 2021 predovšetkým na hľadanie dobra. Hľadajme lásku, hľadajme krásu okolo seba. Hľadajme príležitosť konať skutky lásky! Hľadajme priestor pre spoločnú reč, dialóg a vzťahy v pravde! Hľadajme úctu k životu, úctu jeden k druhému!

Hľadajme dôstojnosť iných ale i svoju! Hľadajme priestor pre zmierenie, pre odpustenie, pre nápravu vecí, ktoré nám nevyšli, alebo ktoré sme zbabrali.

Sme ľudia a často aj ľudia krehkí.

Pripusťme, že sme sa mohli mýliť, že sme mohli zlyhať, že sme zlyhali. Pripusťme, že nie vždy bolo všetko košér! Máme však každý deň roku 2021 k dispozícii sadu prostriedkov („servisný set“) od slov až po skutky, ktorými sa to dá napraviť! Nemeškajme so zmierením, aby v tomto svete často úradujúca nespravodlivosť, závisť, nenávisť, pomsta a zloba, nenahlodala naše príbytky duše i tela. Nenechajme sa tým presiaknuť a pohltiť! Veď nový deň nám dáva šancu začať nanovo. Nepremrhajme dni nového roka balastom neprávosti a protivenstiev.

 

Otvorme si srdcia a nechajme nanovo vstúpiť lásku, nechajme, aby svojim svetlom prežiarila každú tmu, ktorej existencia trvá len do najbližšieho záblesku svetla. Každá tma totiž kapituluje pred svetlom. Dovoľme, aby nás zalialo svetlo lásky, dobroty, žičlivosti i ochoty vidieť tých druhých a ich potreby. Nešponujme naše vzťahy pýchou a samoľúbosťou, ale hľadajme cestu vzájomnej úcty a rešpektu. Buďme pripravení viac počúvať ako hovoriť!

Nech v našich životoch počas celého roka 2021 znejú symfónia lásky, óda radosti a báseň šťastia!Nech povzbudenie, dobré slovo a vďačnosť nechýba ani jeden deň na našich perách! Nech je pre nás každý deň požehnaním a veľkým darom! Nech zdravím prekypuje naše človečenstvo! Nech pravda je zrkadlom našich skutkov!  Nech spravodlivosť a dobrota sú ovocím našich námah, trápení i poctivej práce! Nech sa z našich dní stratí akýkoľvek strach, strach z neistoty, strach z budúcnosti, strach z pandémie, strach odpustiť tomu druhému! Nech všetky tieto strachy sa rozplynú v nádeji, ktorú prinieslo Dieťa darov z Betlehema!

Všetko najlepšie!

ZITA PLEŠTINSKÁ, starostka obce CHMEĽNICA

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk