TERMÍNY VÝVOZU KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2021

Vážení občania! Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2021 sa bude vykonávať v nepárnych týždňoch, vo štvrtky. Prvý vývoz sa uskutočnil vo štvrtok 07. januára 2021. V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2021 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2021.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk