Aktuality

DNI NEMECKEJ KULTÚRY - XXVIII. ročník
28.7.2021

DNI NEMECKEJ KULTÚRY - XXVIII. ročník

Milí priatelia,
Miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku Chmeľnica - región Horný Spiš, Obec Chmeľnica a Ľubovnianske osvetové stredisko srdečne pozývajú na 28. ročník tradičného podujatia Dni nemeckej kultúry v obci Chmeľnica, ktoré sa uskutoční 1. augusta 2021 so začiatkom od 10.30 h.


Pätnáste leto s rozprávkou s pesničkami na hrade Ľubovňa!
19.7.2021

Pätnáste leto s rozprávkou s pesničkami na hrade Ľubovňa!

Vážení priatelia,
v lete k hradu Ľubovňa už neodmysliteľne patrí rozprávka s pesničkami.
Pätnásta bude o múdrom Maťkovi, ktorý sa vyberie do sveta hľadať bláznov.

Maťko sa vyberá na pytačky k rodičom svojej vyvolenej. Zistí však, že jeho milovaná Marka i celá jej rodina sú tak trochu hlúpi.
Hoci má dievčinku rád, rozhodne sa, že sa s ňou neožení, iba ak by vo svete našiel väčších bláznov, než sú oni.

Predstavenie sa bude hrať štyrikrát za deň (o 10.30, 12.30, 14.30 a 16.30 h) od pondelka 19. júla do nedele 25. júla 2021 na nádvoriach hradu (s rozprávkou budú návštevníci putovať po celom hrade),
v prípade nepriaznivého počasia v renesančnom paláci. Cena vstupného na hrad počas konania divadla zostáva nezmenená.


Oznam rodičom - končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu
14.7.2021

Oznam rodičom - končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu

Obec Chmeľnica oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú a základnú školu v školskom roku 2021/2022, že sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.


Zrušenie času  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
14.7.2021

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s právnymi predpismi r u š í čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 13.07.2021 od 10,oo hodiny.


Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v našej obci
22.6.2021

Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v našej obci

Bocian biely je druh brodivca z čeľade bocianovité, príbuzný volavkám a ibisom. Dosahuje hmotnosť priemerne 3,4 kg a dĺžku 100 - 120 cm. Je sťahovavý, prilieta v II.- IV. mesiaci a odlieta v VIII. - IX. mesiaci v roku.
Keď k nám tohto roku priletel a na našom hniezde si zasadol párik bocianov, priali sme si, aby sa im po niekoľkých neúspešných rokoch konečne podarilo priviesť na svet mláďatá. A podarilo sa. V hniezde na stĺpe vo farskej záhrade
máme tri životaschopné mláďatá bociana bieleho, ktoré v pondelok 21.6.2021 ochranári PIENAPu okrúžkovali resp. označkovali ornitologickými krúžkami. Boli pritom aj naše deti a žiaci našej školy.


COVID-19 OPATRENIA OD 19.4. 2021
20.4.2021

COVID-19 OPATRENIA OD 19.4. 2021

Opatrenia, ktoré boli prijaté o 19.4.2021


Opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO)
25.2.2021

Opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa vydala opatrenia na zabezpečnie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v infikovanej a vysoko rizikovej oblasti pre nekomerčné chovy, drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou a nariaďuje
- právnickým osobám
- obciam okresu Stará Ľubovňa
- fyzickým osobám: chovateľom ošípaných v zastúpení majiteľom/držiteľom opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v chovoch ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti s aktívnym monitoringom. Celý text Opatrení nájdete v prílohe.SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV
10.2.2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV

15. februára 2021 začne Sčítanie obyvateľov 2021.


Možnosť registrácie na očkovanie
27.1.2021

Možnosť registrácie na očkovanie

Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa oznamuje, že od dnes 27.1.2021 je spustená možnosť registrácie na očkovanie ľudí nad 75 rokov na stránke: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php


Sčítanie obyvateľov 2021 - ZMENA
25.1.2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - ZMENA

V súvislosti s pandemickou situáciou v SR dochádza k zmene Sčítania obyvateľov 2021. Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021. Asistované sčítanie sa bude realizovať od 01.04.2021 do 31.10.2021.
To znamená, že elektronicky sa môžete sčítať od 15.02.2021 - 31.03.2021. Ak sa obyvateľ nevie, alebo nemôže sčítať sám alebo pomocou svojich blízkych, tak sa sčíta za pomoci asistenta - to však až od 01.04.2021 - 31.10.2021.
V súvislosti s uvedeným sa obraciame s prosbou na mladších, technicky zdatnejších členov rodín, aby ste využili prvú možnosť, sčítali elektronicky seba aj blízkych, vrátane starých rodičov, aby v tejto nepriaznivej situácii neboli ohrození pri kontakte s inými osobami pri asistovanom sčítaní. Ďalšie informácie budeme priebežne zverejňovať.


Nahlásenie stavu vodomera v termíne od 1.2.2021 do 10.2.2021
25.1.2021

Nahlásenie stavu vodomera v termíne od 1.2.2021 do 10.2.2021

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad prosí našich občanov, odberateľov vody z verejného vodovodu o nahlásenie stavu vodomera z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Odpočty nahláste v termíne od 1.2.2021 do 10.2.2021.


OZNAM PRE CESTUJÚCICH VEREJNOU DOPRAVOU
19.1.2021

OZNAM PRE CESTUJÚCICH VEREJNOU DOPRAVOU

Od 21.01.2021 budú všetky spoje vedené do Starej Ľubovne na linke
710436 Bajerovce - Šambron - Chmeľnica - Stará Ľubovňa zastavovať aj
na zastávke Stará Ľubovňa, námestie.


SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE V CHMEĽNICI
19.1.2021

SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE V CHMEĽNICI

V súvislosti s celoslovenským skríningovým testovaním sa v sobotu 23.01.2021 v čase od 08:00 h do 12:00 h. a v čase od 13:00 h do 18:00 h v Kultúrnom dome v Chmeľnici uskutoční testovanie antigénovými testami na ochorenie Covid – 19.


Zmena vo vykonávaní Ag testov na COVID - 19 na odberovom mieste Ľubovnianska nemocnica, n.o.
14.1.2021

Zmena vo vykonávaní Ag testov na COVID - 19 na odberovom mieste Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Od 18.1.2021 bude možné vykonať bezplatný antigénový test len po predchádzajúcom objednaní na linku: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
Odberové miesto je v prevádzke v pracovné dni od 10:00 - 13:00 a od 14:00 - 18:00, posledný odber pred obedom je 12:30 hod. a posledný odber večer je 17:30 hod.
Objednávkový systém bude spustený v priebehu zajtrajška, t. j. 15.1.2021.


Oznam o činnosti OÚ v Chmeľnici
14.1.2021

Oznam o činnosti OÚ v Chmeľnici

V súvislosti so zákazom vychádzania na území SR, ako aj v zmysle platných opatrení, súvisiacich so zamedzením šírenia koronavírusu, je Obecný úrad v Chmeľnici od 12.01.2021 PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ.


15. februára 2021 začne Sčítanie obyvateľov 2021
14.1.2021

15. februára 2021 začne Sčítanie obyvateľov 2021

15. februára 2021 začne Sčítanie obyvateľov 2021
Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenie miestnych poplatkov pre rok 2021
14.1.2021

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenie miestnych poplatkov pre rok 2021

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2021 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 11/5/2020 zo dňa 15.12.2020
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2021 doručiť do 31.01.2021 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2021.


Priznanie k dani za psa
14.1.2021

Priznanie k dani za psa

Ak ste novým držiteľom psa, ste povinný ho do 30 dní zaevidovať na obecnom úrade, vyplniť priznanie k dani za psa a kartu psa. Ak ste tak ešte neurobili, splňte si túto povinnosť najneskôr do 31. januára 2021. Ak psa už prípadne nevlastníte, zanikla Vám daňová povinnosť aj túto skutočnosť je potrebné nahlásiť do 31.01.2021. V prílohe nájdete tlačivo Priznanie k dani za psa a Kartu psa. Vyplňte a doručte na obecný úrad. Avšak z dôvodu súčasnej pandemickej situácie doručte daňové priznanie mailom, alebo podanie vhoďte do poštovej schránky úradu (hnedá) poštová schránka na ľavej strane pri vchode do úradu .
Ľudmila Kaňová, dane a poplatky: 052/4324894
E-mail: obecchmelnica@gmail.com
Telefón: 052/4324894
K podaniu priložte aj platný telefonický kontakt, na ktorý vás v prípade potreby doplnenia údajov môžeme kontaktovať.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
14.1.2021

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností.TERMÍNY VÝVOZU KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2021
12.1.2021

TERMÍNY VÝVOZU KO a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2021

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2021 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutočnil vo štvrtok 07. januára 2021.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2021 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2021.


ROK 2021 - PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
1.1.2021

ROK 2021 - PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Nech v našich životoch počas celého roka 2021 znejú symfónia lásky, óda radosti a báseň šťastia! Nech povzbudenie, dobré slovo a vďačnosť nechýba ani jeden deň na našich perách! Nech je pre nás každý deň požehnaním a veľkým darom! Nech zdravím prekypuje naše človečenstvo! Nech pravda je zrkadlom našich skutkov!


BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER
18.12.2020

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby sme sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať rady, ktoré sú v prílohe tohto oznamu v súvislosti s používaním vianočného osvetlenia a ozdobných svetiel, používania zábavnej pyrotechniky a používania kuchynských spotrebičov.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk