Aktuality

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.08.2022
24.8.2022

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.08.2022

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.08.2022


Výstavba oplotenia športového areálu.
19.8.2022

Výstavba oplotenia športového areálu.

Na oplotenie športového areálu sme podali žiadosť na dotáciu z VÚC PSK. Obec získala dotáciu 10000 €. Z vlastných prostriedkov použila 15650 €. Na demontáž starého oplotenia, verejné obstarávanie a stavebného dozora použila 4870 €. Demontáž starého oplotenia sme začali v júni 2022. Projekt bol ukončený v auguste 2022.


RUSÍNSKA PARÁDA dňa 26.08.2022
17.8.2022

RUSÍNSKA PARÁDA dňa 26.08.2022

Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku a Mestom Stará Ľubovňa pripravilo v rámci projektu UZOL KULTÚRY – STARÁ ĽUBOVŇA, mesto kultúry 2021 koncert populárnych spevákov rusínskej ľudovej piesne s názvom RUSÍNSKA PARÁDA.


Výzva 01/OÚ SL/2022
17.8.2022

Výzva 01/OÚ SL/2022

Na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa je zverejnená Výzva 01/OÚ SL/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.


Sviatok NANEBOVZATIA Panny Márie v Chmeľnici
15.8.2022

Sviatok NANEBOVZATIA Panny Márie v Chmeľnici

Svätú omšu pri kaplnke Nanebovzatie Panny Márie celebroval náš pán farár Tomáš Gondkovský. Po svätej omši posvätil byliny. Gazdinky pripravili chutné koláčiky, ktorými pohostili prítomných.


Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ v Chmeľnici
12.8.2022

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ v Chmeľnici

Našu obec dňa 12. augusta 2022 navštívila. Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ. So starostkou obce si vymenili svoje skúsenosti v samospráve a dohodli sa na spolupráci.


Zrealizovali sme WiFi4EÚ v hodnote poukazu 15000 €
11.8.2022

Zrealizovali sme WiFi4EÚ v hodnote poukazu 15000 €

Na 9 miestach v obci budú môcť obyvatelia obce využívať bezplatné WiFi, napr. na obecnom úrade, na DI Rodinka a detskom ihrisku, v hasičskej zbrojnici,v škole...


Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva UPS Chmeľnica
9.8.2022

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva UPS Chmeľnica

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 04.09.2022 (nedeľa) o 14:00 h. v Kultúrnom dome v Chmeľnici, Chmeľnica 103. V prílohe je pozvánka s programom valného zhromaždenia a splnomocnenie. V prípade, že sa valného zhromaždenia nezúčastnite, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte.


Forbasský beh pomoci 2022
21.7.2022

Forbasský beh pomoci 2022

Forbasský beh pomoci 2022


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
20.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlásilo opäť Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 20.07.2022 od 9,00 hod. do odvolania


Výstavba osvetlenia na IBV pri trati
19.7.2022

Výstavba osvetlenia na IBV pri trati

Na rozšírenie verejného osvetlenia IBV pri trati sme použili 3286,00 €. Práce sme začali 9. 10.2022 a ukončili 29.10.2022.


IGOR MATOVIČ, minister financií SR, na návšteve v Chmeľnici
18.7.2022

IGOR MATOVIČ, minister financií SR, na návšteve v Chmeľnici

18. júla 2022 navštívil našu obec IGOR MATOVIČ, minister financií SR, so svojou manželkou. Stretol sa s pracovníkmi obecného úradu. Prezrel si obnovené priestory kultúrneho domu. Zaujímal sa o históriu obce a nemecký dialekt, ktorý obyvatelia obce používajú aj v súčasnosti. Starostka obce mu predstavila projekty, ktoré sa v obci zrealizovali. Zároveň ho požiadala o pomoc pri riešení výmeny krytiny na budove obecného úradu a kultúrneho domu.OZNAM
11.7.2022

OZNAM

EKOS Stará Ľubovňa oznamuje, že doteraz zavedený zber kovových obalov v červených vreciach bude od 01. 07. 2022 vykonávaný ako SPOLOČNÝ zber plastov, nápojových kartónov (VKM-tetrapak) a kovových obalov v spoločnej ŽLTEJ zbernej nádobe alebo v ŽLTOM vreci.


ZVOZ ELEKTROODPADU 14. júla 2022
11.7.2022

ZVOZ ELEKTROODPADU 14. júla 2022

ZVOZ ELEKTROODPADU BUDE vo štvrtok 14.7.2022 o 8,00 hod.


Vdp. Jozef Palenčár slávil 25. výročie kňažskej vysviacky
24.6.2022

Vdp. Jozef Palenčár slávil 25. výročie kňažskej vysviacky

Z príležitosti kňazského jubilea 25 rokov od kňazskej vysviacky farára vdp. Jozefa Palenčára sa dňa 22. júna 2022 konala sv. omša v našom kostole.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
23.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru


Cyklotrasa Chmeľnica- Stará Ľubovňa
22.6.2022

Cyklotrasa Chmeľnica- Stará Ľubovňa

Cyklotrasa sa zrealizovala podľa schváleného projektu: „ Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro „
PLSK.01.01.00-12-0109/17 „Nový projekt – časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11 – pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro“.


Certifikát obci Chmeľnica
15.6.2022

Certifikát obci Chmeľnica

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR - PACK vydala obci Chmeľnica certifikát za rok 2021.


Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Chmeľnica
15.6.2022

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Chmeľnica

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 26.06.2022 (nedeľa) o 14:00 h. v Kultúrnom dome v Chmeľnici, Chmeľnica 103. V prílohe je pozvánka s programom valného zhromaždenia a splnomocnenie. V prípade, že sa Valného zhromaždenia nezúčastnite, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte.


Slávnostné ukončenie projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- cyklotrasa Stará Ľubovňa, Chmeľnica
4.6.2022

Slávnostné ukončenie projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- cyklotrasa Stará Ľubovňa, Chmeľnica

Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami otvorí úsek: Stará Ľubovňa – Chmeľnica, 1,9 km a oddychové miesto pre cyklistov v
Chmeľnici vybavené nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím
fotovoltaických panelov.POZVÁNKA NA DNI NEMECKEJ KULTÚRY - 29. ročník
25.5.2022

POZVÁNKA NA DNI NEMECKEJ KULTÚRY - 29. ročník

Milí priatelia,
miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku Chmeľnica - región Horný Spiš, Obec Chmeľnica a Ľubovnianske osvetové stredisko, Vás srdečne pozývajú na 29. ročník tradičného podujatia Dni nemeckej kultúry v obci Chmeľnica, ktoré sa uskutoční dňa 5.6.2022.


Gábor Grendel, podpredseda NRSR navštívil Chmeľnicu
24.5.2022

Gábor Grendel, podpredseda NRSR navštívil Chmeľnicu

23.5.2022 navštívil Gábor Grendel, podpredseda NRSR. V delegácii podpredsedu NRSR bola aj Anna Andrejuvová, predsedkyňa mandátového a imunitného výboru NRSR. Stretol sa s pracovníkmi obecného úradu a zaujímal sa o históriu obce, najmä o špecifický chmeľnický dialekt. Starostka obce mu predstavila zrealizované projekty v obci, financované z EŠIF , štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce. Delegácia si uctila obyvateľov obce, ktorí zahynuli v I. a II. svetovej vojne a tých, ktorí boli násilne odvlečení do ruských gulagov. K pamätníku, ktorý sa nachádza v areáli kostola sv. Ondreja položila veniec. Gábor Grendel navštívil aj firmu LIMO ŠPES s.r.o., ktorá má sídlo v Ľubovnianskych kúpeľoch.


Podpredseda NRSR Gábor Grendel navštívil Chmeľnicu
24.5.2022

Podpredseda NRSR Gábor Grendel navštívil Chmeľnicu

23. mája 2022, v rámci pracovnej cesty podpredsedu NRSR Gábora Grendela bola aj návšteva v obci Chmeľnica. V rámci zaujímavej diskusie na obecnom úrade poslankyňa OZ v Chmeľnici Marta Krafčíková predstavila spolu so starostkou obce Zitou Pleštinskou obec Chmeľnicu, jej minulosť a plánované aktivity v nasledujúcom období. Poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová , predsedníčka mandátového a imunitného výboru, ocenila výstavu v priestoroch obecného úradu, ktorá podáva obraz života obyvateľov obce. Obec Chmeľnica sa po poslednom sčítaní obyvateľstva zaradila medzi obce, v ktorej sa k nemeckej národnosti prihlásilo viac ako 29 % obyvateľov.
Hostia z NR SR si položením venca pri pamätníku padlým v I. a II. svetovej vojne a tým, ktorí boli násilne odvlečení do ruských gulagov uctili pamiatku občanov obce Chmeľnica.
Podpredseda NR SR Gábor Grendel navštívil plničku minerálnych vôd Ľubovnianka a MISS+ firmy LIMO ŠPES s.r.o. v Ľubovnianskych kúpeľoch.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk