Aktuality

Vývoz veľkoobjemového odpadu dňa 05.10.2022
2.10.2022

Vývoz veľkoobjemového odpadu dňa 05.10.2022

Vážení občania! Podľa kalendára vývozov separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2022, Vám pripomíname, že dňa 5. októbra 2022 bude v našej obci vývoz veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené ráno na ploche pri ihrisku a budú Vám k dispozícii do 12:00 hod. Prosíme Vás o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Na uvedenom mieste udržujte poriadok a riaďte sa pokynmi pracovníka zbernej firmy.


Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023
26.9.2022

Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných domoch a bytových domoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni odporúča pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu nasledovné opatrenia uvedené v prílohe.
Nepodceňujte, vážení občania, nebezpečenstvo spojené s vykurovacím obdobím. Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok.


Orálna vakcinácia líšok
26.9.2022

Orálna vakcinácia líšok

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Starej Ľubovni, Vás vážení občania, upozorňujeme na orálnu vakcináciu líšok proti besnote, ktorá sa vykoná letecky v dňoch 05. až 28. októbra 2022. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad n e d o t ý k a l i , nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov. Celé znenie relácie o vykonaní orálnej vakcinácie líšok nájdete v prílohe tohto upozornenia.


Oznam o vydávaní naturálií - PD Nová Ľubovňa
20.9.2022

Oznam o vydávaní naturálií - PD Nová Ľubovňa

PD Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k. ú. Chmeľnica, že v sobotu, dňa 24. septembra 2022, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. bude vydávať obilie z úrody roku 2022, za nájomné za pôdu.


Vzdelávanie seniorov nad 65 rokov
16.9.2022

Vzdelávanie seniorov nad 65 rokov

Novovzniknuté Regionálne centrum Prešov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky si dovoľuje osloviť seniorov nad 65 rokov s informáciou o možnostiach vzdelávania seniorov v oblasti digitalizácie – používanie rôznych elektronických zariadení a aplikácií v bežnom živote seniora (skrátený názov NP DIGI seniori).


Vývoz TKO v 37. týždni bude dňa 16.09.2022
13.9.2022

Vývoz TKO v 37. týždni bude dňa 16.09.2022

Firma EKOS Stará Ľubovňa, oznamuje občanom našej obce, že vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný v piatok dňa 16.09.2022.


HORÚCA SPRCHA (Divadlo Komédie) - 7. októbra DK Stará Ľubovňa
12.9.2022

HORÚCA SPRCHA (Divadlo Komédie) - 7. októbra DK Stará Ľubovňa

Ľubovnianske osvetové stredisko Vás pozýva na ďalšiu skvelú divadelnú komédiu HORÚCA SPRCHA ! v podaní Divadlo komédie z Bratislavy, ktorí nás už rozosmiali na predstavení Klimaktérium v marci tohto roku.
Predstavenie sa uskutoční 7. októbra v Dome kultúry v Starej Ľubovni.


Oznámenie od Urbárskeho pozemkového spoločenstva Chmeľnica
9.9.2022

Oznámenie od Urbárskeho pozemkového spoločenstva Chmeľnica

Vzhľadom na skutočnosť, že prvá čiastková schôdza konaná dňa 04.09.2022 bola uznášaniaschopná, Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica, so sídlom v Chmeľnici č. 269, oznamuje svojim členom, že ďalšia čiastková schôdza vytýčená na deň 18.09.2022 sa konať nebude.


2. ročník charitatívnej akcie - 11.09.2022 Hotel Sorea Ľubovnianske kúpele
9.9.2022

2. ročník charitatívnej akcie - 11.09.2022 Hotel Sorea Ľubovnianske kúpele

OZ Misia úsmev a nádej pozýva na 2. ročník charitatívnej akcie - 11.09.2022, Hotel Sorea, Ľubovnianske kúpele.


SLÁVNOSTI POĽSKO-GORAĽSKEJ KULTÚRY v Starej Ľubovni 11.09.2022
8.9.2022

SLÁVNOSTI POĽSKO-GORAĽSKEJ KULTÚRY v Starej Ľubovni 11.09.2022

Ľubovnianske osvetové stredisko vás srdečne pozýva na podujatie SLÁVNOSTI POĽSKO-GORAĽSKEJ KULTÚRY, ktoré sa budú konať dňa 11.9.2022 o 13.00 h. v Starej Ľubovni.


Zastavme africký mor ošípaných
31.8.2022

Zastavme africký mor ošípaných

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EÚ uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka...


MOMENTKY Z DŇA OBCE 2022
31.8.2022

MOMENTKY Z DŇA OBCE 2022

V nedeľu 28. augusta 2022 sa v obci uskutočnil Deň obce 2022. Zahájili sme ho slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka, poslanca NR SR Jozefa Lukáča a ďalších významných hostí.


Návšteva ministra PSVaR SR Milana Krajniaka v Chmeľnici
31.8.2022

Návšteva ministra PSVaR SR Milana Krajniaka v Chmeľnici

Dňa obce 2022, ktorý sa uskutočnil 28.augusta 2022 sa zúčastnil minister PSVaR SR Milan Krajniak. Svoju návštevu v obci začal svätou omšou. Ochutnal chutný poľovnícky guľáš, slávnostne umiestnil tabuľku na oplotenie športového areálu, ktorá začína výstavbu DI RODINKA v obci. Pozrel si výstavu o histórii obce a zapísal sa do pamätnej knihy obce.


DEŇ OBCE 2022
31.8.2022

DEŇ OBCE 2022

V nedeľu 28.augusta 2022 sa v obci uskutočnil Deň obce 2022. Zahájili sme ho slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka, poslanca NR SR Jozefa Lukáča a ďalších významných hostí.


Vývoz TKO v 35. týždni bude 31.08.2022
26.8.2022

Vývoz TKO v 35. týždni bude 31.08.2022

Firma EKOS Stará Ľubovňa, oznamuje občanom našej obce, že vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný v stredu dňa 31.08.2022.


Opätovná výzva polície
24.8.2022

Opätovná výzva polície

ORPZ v SL opätovne upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.


Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.08.2022
24.8.2022

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.08.2022

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.08.2022


Výstavba oplotenia športového areálu.
19.8.2022

Výstavba oplotenia športového areálu.

Na oplotenie športového areálu sme podali žiadosť na dotáciu z VÚC PSK. Obec získala dotáciu 10000 €. Z vlastných prostriedkov použila 15650 €. Na demontáž starého oplotenia, verejné obstarávanie a stavebného dozora použila 4870 €. Demontáž starého oplotenia sme začali v júni 2022. Projekt bol ukončený v auguste 2022.


RUSÍNSKA PARÁDA dňa 26.08.2022
17.8.2022

RUSÍNSKA PARÁDA dňa 26.08.2022

Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku a Mestom Stará Ľubovňa pripravilo v rámci projektu UZOL KULTÚRY – STARÁ ĽUBOVŇA, mesto kultúry 2021 koncert populárnych spevákov rusínskej ľudovej piesne s názvom RUSÍNSKA PARÁDA.


Výzva 01/OÚ SL/2022
17.8.2022

Výzva 01/OÚ SL/2022

Na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa je zverejnená Výzva 01/OÚ SL/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.


Sviatok NANEBOVZATIA Panny Márie v Chmeľnici
15.8.2022

Sviatok NANEBOVZATIA Panny Márie v Chmeľnici

Svätú omšu pri kaplnke Nanebovzatie Panny Márie celebroval náš pán farár Tomáš Gondkovský. Po svätej omši posvätil byliny. Gazdinky pripravili chutné koláčiky, ktorými pohostili prítomných.


Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ v Chmeľnici
12.8.2022

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ v Chmeľnici

Našu obec dňa 12. augusta 2022 navštívila. Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ. So starostkou obce si vymenili svoje skúsenosti v samospráve a dohodli sa na spolupráci.


Zrealizovali sme WiFi4EÚ v hodnote poukazu 15000 €
11.8.2022

Zrealizovali sme WiFi4EÚ v hodnote poukazu 15000 €

Na 9 miestach v obci budú môcť obyvatelia obce využívať bezplatné WiFi, napr. na obecnom úrade, na DI Rodinka a detskom ihrisku, v hasičskej zbrojnici,v škole...


Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva UPS Chmeľnica
9.8.2022

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva UPS Chmeľnica

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 04.09.2022 (nedeľa) o 14:00 h. v Kultúrnom dome v Chmeľnici, Chmeľnica 103. V prílohe je pozvánka s programom valného zhromaždenia a splnomocnenie. V prípade, že sa valného zhromaždenia nezúčastnite, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies