Aktuality

Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté
28.2.2022

Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté

V našej obecnej knižnici na Obecnom úrade v Chmeľnici 1. marca 2022 o 9,30 hodine uvedieme do života rozprávkovú knihu autorky Marty Krafčíkovej: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté. Knihu ilustrovala Alexandra Saganová. Knihu autoriek z Chmeľnice vydala Obec Chmeľnica vo vydavateľstve Miroslav Števík - Scepusiom v roku 2022


Pomoc pre utečencov z Ukrajiny
26.2.2022

Pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Vážení občania, Obec Chmeľnica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chmeľnica organizuje pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Kto môže a chce pomôcť, môže tak spraviť v budove hasičskej zbrojnice v Chmeľnici v sobotu 26.02.2022 v čase od 12:00 do 19:00 hod, prípadne môže kontaktovať veliteľa DHZ Chmeľnica p. Gurku 0902 369 111. URGENTNE POTREBUJÚ: detské plienky (akejkoľvek veľkosti), detské výživy, piškóty, hygienické vložky a tampóny, dezinfekčné mydlá, kojenecké balené vody, minerálky, čaje, jednorazové poháre, detský sunar, džúsy, toaletný papier. POTREBUJÚ: sušienky, keksíky, balené croisanty, farbičky, maľovánky pre deti, čelovky, vlhčené obrúsky, trvanlivé mlieko, džemy, maslo, granko, kávu, paštéty ... Za každú pomoc obec a DHZ vopred ďakuje.


Národný týždeň manželstva - časopis Ľubovnianskeho osvetového strediska
25.2.2022

Národný týždeň manželstva - časopis Ľubovnianskeho osvetového strediska

Národný týždeň manželstva je síce už za nami, ale Ľubovnianske osvetové stredisko počas tohto týždňa aktívne pracovalo na vytvorení časopisu o manželstve.
Časopis obsahuje zaujímavé články, rozhovory a zaujímavosti z ľubovnianskeho regiónu.

Veríme, že sa Vám naše dielo bude páčiť.
Posielame link, kde je online časopis zverejnený:
https://issuu.com/osveta/docs/n_rodn_t_de_man_elstva_2022

Posielam tiež časopis v PDF súbore, pre stiahnutie kliknite tu:
https://www.uschovna.cz/sk/zasilka/VLZIN5GIWY7KNVYW-Y7L/


Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina
21.2.2022

Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa upozorňuje na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina. Od 01.05.2022 už nebude možné nahlásenie zvieraťa do registrovaného chovu, ak nemá známy pôvod (z neregistrovaných chovov, alebo z iných krajín - bez veterinárneho osvedčenia).


Rozlúčka s pracovníčkou obecného úradu Ľudmilou Káňovou
5.2.2022

Rozlúčka s pracovníčkou obecného úradu Ľudmilou Káňovou

5.2. 2002 sme sa rozlúčili s našou dlhoročnou pracovníčkou Obecného úradu Ľudmilou Káňovou, ktorá odchádza do dôchodku. Ďakujeme Ľudka za vykonanú službu obyvateľom obce.


SLOVENSKO ZÁLOHUJE
28.1.2022

SLOVENSKO ZÁLOHUJE

1. 1. 2022 sa začala ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. PET fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.


Národná linka na pomoc deťom v ohrození
12.1.2022

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

je linka pomoci pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
11.1.2022

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2021 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2022 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022
3.1.2022

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2022

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2022 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 8/4/2021 zo dňa 11.12.2021
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2022 doručiť do 31.01.2022 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2022.


TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022
30.12.2021

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2022 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutoční v utorok 04. januára 2022.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2022 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2022.


VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT
22.12.2021

VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT

Touto cestou vyzývame majiteľov a vodičov motorových vozidiel, aby nevhodným parkovaním nesťažovali plynulé zabezpečenie zimnej údržby odhŕňania snehu z miestnych komunikácií.
Motorové vozidlá je potrebné parkovať v garážach a vo svojich dvoroch, tak aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách.


Finančná pomoc pre seniorov
17.12.2021

Finančná pomoc pre seniorov

Podľa zákona č. 469/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov a absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-19 získať finančnú pomoc pre seniorov vo výške 200 alebo 300 € v závislosti od splnenia podmienok § 30t ods. 1 písm c).


5.12.2021 k nám príde Mikuláš!
3.12.2021

5.12.2021 k nám príde Mikuláš!

Ani tento rok na nás Mikuláš nezabudol!


Informácia o možnosti očkovania v Ľubovnianskej nemocnici, n.o.
16.11.2021

Informácia o možnosti očkovania v Ľubovnianskej nemocnici, n.o.

Na základe rozhodnutia vedenia Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Vás informujeme o možnosti očkovania bez prihlásenia proti Covidu vo štvrtok a piatok, t.j. 18. a 19.11.2021 od 7,30 hod. do 14,00 hod.


VÝZVA MAJITEĽOM PSOV
10.11.2021

VÝZVA MAJITEĽOM PSOV

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 9.11.2021 vo večerných hodinách došlo k pohryzeniu obyvateľky obce doposiaľ neznámym psom, dôrazne žiadame držiteľov psov, aby zamedzili voľnému potulovaniu sa svojich psov.


Informácia o možnosti očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen
10.11.2021

Informácia o možnosti očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen

Vážení občania,
Mesto Stará Ľubovňa spolu so spoločnosťou Váš Lekár, s. r. o., ktorých záujem je sprístupniť ľuďom očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v čo najväčšej miere, ponúka možnosť občanom okresu využiť v meste Stará Ľubovňa VOS - Výjazdovú očkovaciu službu.


Október - mesiac úcty k starším
26.10.2021

Október - mesiac úcty k starším

Milí naši dôchodcovia,
nadišiel október, ktorý sa ako každý rok nesie v znamení úcty k starším. Pri tejto príležitosti, by sa Vám rada prihovorila Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce.


Nová aplikácia Chmeľnica
14.10.2021

Nová aplikácia Chmeľnica

Keďže obec neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich obyvateľov o dianí v našej obci, oznamujeme uvedenie novej mobilnej aplikácie Obce Chmeľnica do prevádzky. Od dnešného dňa je dostupná mobilná aplikácia pod názvom „Chmeľnica“. Aplikácia je určená primárne pre tých, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z obecného rozhlasu zverejnené v pracovnom čase. V prípade záujmu si môžete aplikáciu nainštalovať do svojho mobilného zariadenia.


13.10.2021

Akceptovanie povinnosti chodcov v čase zníženej viditeľnosti - upozornenie

ORPZ v Starej Ľubovni ODI žiada všetkých občanov, aby v záujme zníženia dopravnej nehodovosti s účasťou chodcov, akceptovali povinnosti chodcov v čase zníženej viditeľnosti, kde je dôležité, aby nezabúdali na zásadu byť videní, pričom je nutné používať vhodné reflexné doplnky a vyberať si oblečenia svetlejšej farby. Toto upozornenie sa týka hlavne občanov pohybujúcich sa po obci v čase keď sa začína stmievať a verejné osvetlenie ešte nie je v prevádzke.


Bezpečná vykurovacia sezóna 2021/2022
8.10.2021

Bezpečná vykurovacia sezóna 2021/2022

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných domoch a bytových domoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni odporúča pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu nasledovné opatrenia uvedené v prílohe.
Nepodceňujte, vážení občania, nebezpečenstvo spojené s vykurovacím obdobím. Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok.


Očkovanie psov - POZOR ZMENA!
19.8.2021

Očkovanie psov - POZOR ZMENA!

Držiteľom psov oznamujeme, že očkovanie psov proti besnote bude ZAJTRA 20.8.2021 nie o 15,oo hod. ale o 10:00 hod. pred školou. Za pochopenie ďakujeme.


Očkovanie psov proti besnote - 20.8.2021
17.8.2021

Očkovanie psov proti besnote - 20.8.2021

V piatok 20.8.2021 o 15:00 h, pre školou, sa uskutoční očkovanie psov proti besnote. Držiteľ psa má so sebou doniesť aj preukaz psa. Poplatok za očkovanie je 10,- eur.


Mimoriadne núdzové opatrenia - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH
5.8.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

V prílohe zverejňujeme "Mimoriadne núdzové opatrenia" ohľadom Afrického moru ošípaných a diviakov, vydané Hlavným veterinárnym lekárom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zo dňa 02. augusta 2021.
Nariadenia sa vzťahujú na užívateľov poľovných revírov, na chovateľov ošípaných (drobnochovy aj komerčné chovy), na súkromných veterinárnych lekárov.


DNI NEMECKEJ KULTÚRY - XXVIII. ročník
28.7.2021

DNI NEMECKEJ KULTÚRY - XXVIII. ročník

Milí priatelia,
Miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku Chmeľnica - región Horný Spiš, Obec Chmeľnica a Ľubovnianske osvetové stredisko srdečne pozývajú na 28. ročník tradičného podujatia Dni nemeckej kultúry v obci Chmeľnica, ktoré sa uskutoční 1. augusta 2021 so začiatkom od 10.30 h.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk