Posedenie s dôchodcami

Tak ako každoročne, tak aj v nedeľu 15.10.2023 sme prejavili úctu dôchodcom, prostredníctvom slávnostného posedenia. Pozvaní boli privítaní starostom obce Pavlom Točekom. Po slávnostnom príhovore sa začal kultúrny program, ktorý si pripravili deti z MŠ a ZŠ Chmeľnica. Dôchodcovia a všetci prítomní si mohli vypočuť piesne, básničky a recitácie od tých najmenších. Nechýbali ani tanečné zostavy v podaní už spomínaných žiakov. Po chutnom obede si starosta obce osobitne uctil odovzdaním darčekov dôchodcom, ktorí sa v roku 2023 dožili okrúhleho jubilea.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk